Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Labour Policy and Diplomacy: Argentina’s Labour Attachés under Peronism


Published: Jun 3, 2020
Keywords:
Peronism Labor diplomacy Labor attachés Third Position Cold War
Maria Damilakou
https://orcid.org/0000-0002-9949-3663
Abstract

This article analyses Argentina’s labour attaché programme established under Perón’s governments from 1946 to 1955. Contrary to the US and British labour attaché programmes set up during wartime, Perón created a class-based diplomatic service, manned by rank-and-file trade union members. The institution of these “plebeian” diplomats, who made contact with the local labour movement and publicised Argentina’s corporatist model in the countries to which they were assigned, reflects Perón’s political programme, based on the privileged relationship of mutual support he built up with trade unions, as well as the deep social transformations that took place in Argentina during the Peronist era. Argentina’s labour attaché programme also reflects Perón’s regional and global aspirations in which an “alternative” labour internationalism, inspired by Peronist ideals and the Third Way position, and opposed to both capitalism and communism, played a key role. The article focuses on the concept, continuities and oscillations of Perón’s labour diplomacy from 1948 to 1955, as well as on the action plan and working methods of his labour attachés, while showing the serious constraints they faced due to the very nature of the Peronist regime and the dynamics of the dualistic Cold War context.

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Maria Damilakou, Ionian University

Maria Damilakou is Assistant Professor at the Department of History of the Ionian University of Greece, where she teaches the history of the American continent. She also teaches the history of Latin America at the Open University of Greece. Since 2001 she has been a member of the Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres (APIM, Women’s Words and Pictures Archive) which is attached to the Gender Studies Institute of the Faculty of Humanities of the University of Buenos Aires (UBA). She has written chapters in collective volumes and several articles about migration, labor history and historiography in Latin America. She is author of two books: Η ελληνική μετανάστευση στην Αργεντινή: διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, 1900-1970 [Greek immigrants in Argentina: processes of construction and transformations of a migrant community, 1900–1970] (2004) and Ιστορία της Λατινικής Αμερικής: Από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα [History of Latin America: from the end of colonialism to the present] (2014).

References
Alexander, Robert J. “Labor and Inter-American Relations.” Annals of the American Academy of Political and Social Science 334, no. 1 (March 1961): 41–53.
Alexander, Robert J. A History of Organized Labor in Argentina, Westport: Praeger, 2003.
Alexander, Robert J., and Eldon M. Parker. International Labor Organizations and Organized Labor in Latin America and the Caribbean. A History. Santa Barbara: Praeger/ABC–CLIO, 2009.
Anstey, Caroline. “Foreign Office Publicity, American Aid and European Unity: Mobilising Public Opinion, 1947–1949.” In Power in Europe? Great Britain, France, Italy and Germany in a Postwar World, 1945–1950, edited by Josef Becker and Franz Knipping, 373–96. Berlin: De Gruyter, 1986.
Blanco, Teodoro. “ATLAS: la proyección sindical Peronista en América Latina.” Todo es historia, no. 199–200 (December 1993): 40–53.
Boel, Bent. The European Productivity Agency and Transatlantic Relations, 1953–1961. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2003.
Carew, Anthony, Michel Dreyfus, Geert Van Goethem, Rebecca Gumbrell-McCormick, and Marcel Van der Linden, eds. The International Confederation of Free Trade Unions. Bern: Peter Lang, 2000.
Elena, Eduardo. Dignifying Argentina: Peronism, Citizenship and Mass Consumption. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011.
Escudé, Carlos. “Radiografía de una política de derechos humanos: los Estados Unidos frente a la Argentina, 1950–1955.” CEMA Working Papers: Serie Documentos de trabajo 352 (2007). https://ideas.repec.org/p/cem/doctra/352.html.
Escudé, Carlos, and Andrés Cisneros, eds. Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina. Vols. 11–13. Buenos Aires: CARI-CEPE-GEL, 1998.
Filippelli, Ronald L. American Labor and Postwar Italy, 1943–1953. A Study of Cold War Politics. Stanford: Stanford University Press, 1989.
Godio, Julio, and Achim Wachendorfer. “Las internacionales sindicales.” Nueva Sociedad, no.83 (1986): 81–88.
Grandin, Greg. The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Grandin, Greg. “Your Americanism and Mine: Americanism and Anti-Americanism in the Americas.” American Historical Review 111, no. 4 (2006): 1042–66.
Joseph, Gilbert, and Daniela Spenser, eds. In from the Cold: Latin America’s New Encounter with the Cold War. Durham: Duke University Press, 2008.
Kaiser, Philip M. Journeying Far and Wide. A Political and Diplomatic Memoir. New York: Scribner, 1992.
Lobato, Mirta Zaida, Maria Damilakou, and Lizel Tornay. “Working-Class Beauty Queens under Peronism.” In The New Cultural History of Peronism: Power and Identity in Mid-Twentieth Century Argentina, edited by Matthew B. Karush and Oscar Chamosa, 171–207. Durham: Duke University Press, 2010.
Milanesio, Natalia. Workers Go Shopping in Argentina: The Rise of Popular Consumer Culture. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2012.
Panella, Claudio. “Una experiencia inédita en la diplomacia argentina: Los agregados obreros.” Todo es Historia 28, no. 328 (1994): 34–60.
Panella, Claudio. Perón y ATLAS: Historia de una central latinoamericana de trabajadores. Buenos Aires: Vinciguerra, 1996.
Paradiso, José. Debates y trayectoria de la política exterior argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993.
Pastoriza, Elisa. La conquista de las vacaciones: Breve historia del turismo en la Argentina. Buenos Aires: Edhasa, 2011.
R.F. “The International Confederation of Free Trade Unions”, The World Today 9, no. 1 (1953): 38–45.
Rabe, Stephen. Eisenhower and Latin America. The Foreign Policy of Anti-communism. Chapel Hill: University of North Carolina, 1988.
Rabe, Stephen. The Killing Zone: The United States Cold War in Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Rapoport, Mario, and Claudio Spiguel. Relaciones tumultuosas: Estados Unidos y el primer peronismo. Buenos Aires: Emecé, 2009.
Rein, Raanan. Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del líder: La segunda línea del liderazgo peronista. Buenos Aires: Lumiere, 2006.
Romualdi, Serafino. “Labor and Democracy in Latin America.” Foreign Affairs 25, no. 3 (1947): 476–89.
Romualdi, Serafino. Presidents and Peons: Memories of a Labor Ambassador in Latin America. New York: Funk and Wagnalls, 1967.
Scipes, Kim. AFL–CIO’s Secret War against Developing Country Workers: Solidarity or Sabotage? Lanham: Lexington, 2010.
Semán, Ernesto. Ambassadors of the Working Class: Argentina’s International Labor Activists and Cold War Democracy in the Americas. Durham: Duke University Press, 2017.
Sheinin, David. Argentina and the United States: An Alliance Contained. Athens: University of Georgia Press, 2006.
Urquiza, Manuel. CGT y ATLAS: Historia de una experiencia sindical latinoamericana. Buenos Aires: Legasa, 1988.
Walcher, Dustin. “Reforming Latin American Labor: the AFL–CIO and Latin America’s Cold War.” In American Labor’s Global Ambassadors: The International History of the AFL–CIO during the Cold War, edited by Robert Anthony Waters Jr. and Geert van Goethem,123–35. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
Waters, Robert Anthony, Jr., and Geert van Goethem, eds. American Labor’s Global Ambassadors: The International History of the AFL–CIO during the Cold War. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
Weiler, Peter. British Labour and the Cold War. Stanford: Stanford University Press, 1988.
Wilford, Hugh. “American Labor Diplomacy and Cold War Britain.” Journal of Contemporary History 37, no. 1 (2002): 45–65.
Zanatta, Loris. “Perón y el espejismo del bloque latino.” Revista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Palermo 2, no. 2 (2005): 7–52.
Zanatta, Loris. La internacional justicialista: Auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón. Buenos Aires: Sudamericana, 2013.