Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Review essay: A surfeit of violence?


Published: Mar 15, 2014
Keywords:
Ottoman Empire World War I Greek-Turkish War civilian violence First World War
Haris Exertzoglou
Abstract
Review article of Ayşe Ozil, Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire: A Study of Communal Relations in Anatolia, London: Routledge, 2013; Nicholas Doumanis, Before the Nation: Muslim–Christian Coexistence and its Destruction in the Late Ottoman Anatolia, Oxford: Oxford University Press, 2013; Ryan Gingeras, Sorrowful Shores: Violence, Ethnicity and the End of the Ottoman Empire, 1912–1923, Oxford: Oxford University Press, 2011.
Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Haris Exertzoglou, University of the Aegean
Department of History and Social Anthropology
Most read articles by the same author(s)