Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Smartphones and their use by teenagers and young adults - differences and similarities: A case study


Published: Nov 21, 2018
Keywords:
technology smartphones social media teenagers young adults
Konstantina Papalexopoulou
https://orcid.org/0000-0001-5203-0066
Konstantina Psiachou
https://orcid.org/0000-0003-0627-3467
Abstract
Advances in Information and Communication Technologies (ICTs) promoted social media and social networking sites as an integral part of the psychosocial reality of modern people, especially the younger ones. This is an unprecedented form of networked lived experience, where people are always connected and always available through various social media platforms. How do teenagers who grew up in a given technosocial context perceive modern reality as compared to the slightly older young adults who, nevertheless, experienced a slightly different technosocial environment as children? Is there a kind of “generation gap” even among people who differ marginally in their age? In this case study we attempt a preliminary investigation of the field by conducting four ethnographic interviews with two teenagers and two young adults. Preliminary qualitative analysis showed increased use of smartphones by the participants, mostly for communication reasons and mainly through online services and social media. Both teenagers and young adults emphasize the effects of technology on everyday life and point out the potential risks, even though they remain optimistic for the future impact on human life. Our findings indicate that there are differences between the two age groups as regards their preferences for specific social media platforms and social apps.
Article Details
  • Section
  • Student Research
Downloads
Download data is not yet available.
References
APA [American Psychological Association]. (2016). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Retrieved March 4, 2018, from http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
Axelsson A.-S. (2010). Perpetual and personal: Swedish young adults and their use of mobile phones. New Media & Society, 12 (1), 35-54. https://doi.org/10.1177/1461444809355110
Baker, Z. G., Krieger, H., & LeRoy, A. S. (2016). Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological Science, 2 (3), 275-282. https://doi.org/10.1037/tps0000075
Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. USA: Yale University Press.
Brailas, A., & Tsekeris, C. (2014). Social behaviour in the internet era: Cyborgs, adolescents and education. European Journal of Social Behaviour, 1 (1), 1-4.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Chaffey, D. (2018, January 30). Mobile marketing statistics 2018. Retrieved March 4, 2018, from http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
Crabtree, J., Nathan, M., & Roberts, S. (2003). Mobile phones and everyday life. London: iSociety.
Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
D'heer, E., Courtois, C., & Paulussen, S. (2012). Everyday life in (front of) the screen: the consumption of multiple screen technologies in the living room context (p. 195). ACM Press. https://doi.org/10.1145/2325616.2325654
Erstad, O., & Wertsch, J. V. (2008). Tales of mediation: Narrative and digital media as cultural tools. In K. Lundby (Ed.), Digital storytelling, mediatized stories: Self-representations in new media. New York: Peter Lang Publishing.
Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1), 80-92.
Friese, S. (2012). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. London: Sage.
Hammersley, M., & Atkinson, P. (1995). Ethnography: principles in practice. London; New York: Routledge.
Hetz, P. R., Dawson, C. L., & Cullen, T. A. (2015). Social media use and the Fear of Missing Out (FoMO) while studying abroad. Journal of Research on Technology in Education, 47 (4), 259-272. https://doi.org/10.1080/15391523.2015.1080585
Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (1995). The active interview. Thousand Oaks, Calif.; London: SAGE.
Lenhart, A. (2015). Teens, social media & technology. Washington, DC: Pew Research Center. Retrieved May 6, 2018, from http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/
Lenhart, A., Krinsten, P., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social media & internet use among teens and young adults. Washington, DC: Pew Research Center. Retrieved May 6, 2018, from http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2003). Ethics: The failure of positivist science. In Y. S. Lincoln & N. K. Denzin (Eds.), Turning points in qualitative research: tying knots in a handkerchief. USA: AltaMira.
Rheingold, H., & Weeks, A. (2012). Net smart: How to thrive online. Cambridge: MIT Press.
Rosin, H. (2013). The touch-screen generation. Retrieved May 6, 2018, from https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/04/the-touch-screen-generation/309250/
Smith, D. (2003). Five principles for research ethics. Retrieved March 4, 2018, from http://www.apa.org/monitor/jan03/principles.aspx
Spradley, J. P. (1979). The ethnographic interview. Long Grove, Illinois: Waveland Press.
Thomas, U., Tiplady, L., & Wall, K. (2014). Stories of practitioner enquiry: using narrative interviews to explore teachers' perspectives of learning to learn. International Journal of Qualitative Studies in Education, 27 (3), 397-411. https://doi.org/10.1080/09518398.2013.771224
Tombro, M. (2016). Teaching autoethnography: Personal writing in the classroom. New York: Open SUNY Textbooks.
Wegmann, E., Oberst, U., Stodt, B., & Brand, M. (2017). Online-specific fear of missing out and Internet-use expectancies contribute to symptoms of internet-communication disorder. Addictive Behaviors Reports, 5, 33-42. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.04.001
Yukhymenko, M., Brown, S. W., Lawless, K., Brodowinska, K., & Mullin, G. (2014). Thematic analysis of teacher instructional practices and student responses in middle school class-rooms with problem-based learning environment. Global Education Review, 1 (3), 93-109.
Κατερέλος, Ι. (2013). Χάος και τάξη στα κοινωνικά συστήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Μπράιλας, Α. (2017). Πολύπλοκα συστήματα και χάος: Εφαρμογές στην ψυχολογία και την εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.