Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Surveillance, social punishment, and the viability of Homo Virtualis


Keywords:
social control of behavior social punishment encryption technology surveillance technology behavioral engineering
Robert C. Mellon
https://orcid.org/0000-0001-6769-1393
Abstract

As emerging encryption technology results in widespread freedom from detection of online activity, Homo Virtualis might usefully be considered as Homo sapiens without a gun to its head—a highly evolved species experiencing, for the first time on a massive scale, a home environment in which the individual who engages in acts that harm others is not identifiable. This renders the punishment of antisocial behavior in this context impossible, clearing the warning signals for retribution and crippling this ancient and brutal method for limiting the occurrence of antisocial or unwanted behavior. If Homo Virtualis is to retain this newfound freedom from threat and invigilation, prosocial behavior must continue to prevail in the absence of credible threat of punishment for the antisocial. The prospects are far from certain, and an attendant spike in the frequency of misdeed would be sure to evoke a crackdown on encryption tech. On the bright side, a widespread failure of punishment to inhibit malice and malfeasance online might finally evoke serious consideration of how H. sapiens might ensure a low frequency of antisocial behavior absent the threat of dire consequence for transgression, via the positive reinforcement of prosocial conduct, rendering interpersonal and community sensitivity and service pleasurable rather than obligatory. Encryption technologies can provide valuable support for such a comprehensively humanistic effort to reduce malfeasance by eliminating threats of public censure for current and budding offenders’ own efforts to address their problematic proclivities.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Daine, K., Hawton, K., Singaravelu, V., Stewart, A., Simkin, S., Montgomery, P. (2013). The power of the web: A systematic review of studies of the influence of the internet on self-harm and suicide in young people. PLoS ONE, 8, e77555.
Foley, S., Karlsen, J. R., and Putnins, T. J. (in press). Sex, drugs, and Bitcoin: How much illegal activity is financed through Cryptocurrencies? Review of Financial Studies. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102645
March, E., & Marrington, J. (2019). A qualitative analysis of internet trolling. Cyberpsycholo-gy, behavior and social networking, 22, 192-197.
Mellon, R. C. (2009). Superstitious perception: Adventitious reinforcement and punishment as determinants of repetitive eccentric interpretations. Behaviour Research and Therapy, 47, 868-875.
Mellon, R. C. (2013). Interpreting thought-action fusion in obsessive thinking: Covert links of operant chains in clinical behavior analysis. European Journal of Behavior Analysis, 14, 177-197.
Moeser, M. (2013) Anonymity of bitcoin transactions: An analysis of mixing services. Pro-ceedings of the Muenster Bitcoin Conference. https://www.wi.unimuenster.de/sites/wi/files/public/department/itsecurity/mbc13/mbc13-moeser-paper.pdf
Sidman, M. (1989). Coercion and its fallout. Boston: Authors Cooperative.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.
Whyte, C. (2019) Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise. Studies in Conflict & Terrorism, DOI: 10.1080/1057610X.2018.1531565
Μέλλον, Ρ. (2013). Ψυχολογία της συμπεριφοράς. Αθήνα: Πεδίο.