Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Me and my virtual presence: an autoethnographic vignette


Published: Jun 16, 2020
Keywords:
virtual presence virtual collaboration education autoethnography phenomenology
Christina Gkini
https://orcid.org/0000-0001-6344-5734
Abstract
Internet has allowed for a certain flexibility regarding the limits of connection, communication, and collaboration between people. It is, however, necessary that we maintain a critical stance towards its affordances so that we can continue to improve upon them. In this autoethnographic vignette, I will try to share my experience as a virtual, ‘disembodied other’ in a collaborative learning environment, focusing mainly on the limitations and problems I encountered during the process. This experience pertains to the project hub2001: An Internet Odyssey, which was developed for the course Cyber Cultures: Psychosocial implicationsoffered by the Psychology Department of Panteion University, Athens, Greece in the spring semester of the 2015-16 academic year. During this project, I participated virtually in the weekly lectures and meetings between the tutor and his assistants, and reflected, both individually and at the group level, on the course process. One of these reflections is further explored in this paper, aiming to present an experience which, although personal, can contribute in our understanding of the lived reality of the increasingly more common remote collaboration and virtual presence, especially in academic environments.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Atkinson, P. (1997). Narrative Turn or Blind Alley? Qualitative Health Research, 7(3), 325–344. https://doi.org/10.1177/104973239700700302 (Original work published)
Bochner, A. P., & Ellis, C. (1992). Personal narrative as a social approach to interpersonal communication. Communication Theory, 2(2), 165-172.
Brailas, A., Avani, S., Gkini, C., Deilogkou, M., Koskinas, K., & Alexias, G. (2017). Experiential Learning in Action: A Collaborative Inquiry. The Qualitative Report, 22(1), 271–288. Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss1/15
Brailas, A., Avani, S.-M., Gkini, C., Deilogkou, M.-A., Dimitriadis, G., Thravalou, E., Fouka, E., & Koskinas, K. (2019). Group work, reflective practice and blogging in academic teaching: Developing peer learning networks. PsyArxiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/stjv2
Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2016). Design and implementation of a web-based system to support collective reflective practice. International Journal of Designs for Learning, 7(3), 95–104. https://doi.org/10.14434/ijdl.v7i3.18864
Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2017). Teaching to emerge: Toward a bottom-up pedagogy. Cogent Education, 4(1), 1377506. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1377506
Brailas, A., & Nika, S. (2015). Groupwork and participatory media. European Journal of Social Behaviour, 2(1), 12–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.237077
Chang, H. (2008). Autoethnography as Method. New York: Routledge. (Original work published)
Custer, D. (2014). Autoethnography as a Transformative Research Method. The Qualitative Report, 19(37), 1–13. (Original work published)
Delamont, S. (2009). The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork. Ethnography and Education, 4(1), 51–63. https://doi.org/10.1080/17457820802703507 (Original work published)
Ellis, C., & Flaherty, M. G. (1992). An agenda for the interpretation of lived experience. Στο C. Ellis & M. Flaherty (Eds.), Investigating subjectivity: Research on lived experience, (σσ. 1-13). Sage Publications.
Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An Overview. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 36(4 (138)), 273–290. (Original work published)
getyourkicksoncemore (2016, 17 Απριλίου). Η δυνητική παρουσία [Blog post]. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο https://getyourkicksoncemore.wordpress.com/2016/04/17/η-δυνητική-παρουσία/
Holman Jones, S. (2005). Autoethnography: Making the personal political. Στο N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, 3rd ed., (σσ. 763-791). Sage Publications.
Holt, N. L. (2003). Representation, Legitimation, and Autoethnography: An Autoethnographic Writing Story. International Journal of Qualitative Methods, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.1177/160940690300200102 (Original work published)
Humphreys, M. (2005). Getting Personal: Reflexivity and Autoethnographic Vignettes. Qualitative Inquiry, 11(6), 840–860. https://doi.org/10.1177/1077800404269425
Langellier, K. (1999). Personal narrative, performance, performativity: Two or three things I know for sure. Text and Performance Quarterly, 19, 125-144.
Öberg, R. (2017). Autoethnography is Nonsense – An opinion piece. Retrieved from http://harrisjonesanthropology.com/2017/04/autoethnography-nonsense/ (Original work published)
Sparkes, A. C. (2000). Autoethnography and Narratives of Self: Reflections on Criteria in Action. Sociology of Sport Journal, 17(1), 21–43. https://doi.org/10.1123/ssj.17.1.21 (Original work published)
Spry, T. (2001). Performing Autoethnography: An Embodied Methodological Praxis. Qualitative Inquiry, 7(6), 706–732. https://doi.org/10.1177/107780040100700605 (Original work published)
Tombro, M. (2016). Teaching Autoethnography: Personal Writing in the Classroom. New York: Open SUNY Textbooks.
Van Maanen, J. (2011). Tales of the Field: On Writing Ethnography, Second Edition. Chicago: University of Chicago Press.
Wall, S. (2006). An Autoethnography on Learning About Autoethnography. International Journal of Qualitative Methods, 5(2), 146–160. https://doi.org/10.1177/160940690600500205
Most read articles by the same author(s)