Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

From social media and grassroots movements to Mark Zuckerberg’s vision for building global community: Entropy and organization on the Internet


Published: Nov 21, 2018
Keywords:
grassroots trumpism Brexit army of idiots building global community entropy complexity self-organization negentropy echo chambers
Alexios Brailas
https://orcid.org/0000-0002-2016-4438
Christina Gkini
https://orcid.org/0000-0001-6344-5734
Maria Koletsi
https://orcid.org/0000-0002-9895-3197
Georgios Vagias
https://orcid.org/0000-0003-0242-5275
Stella Barmpati
https://orcid.org/0000-0002-4545-1839
Dimitris Karras
https://orcid.org/0000-0002-0386-2357
Abstract
Starting from the grassroots movements and the Arabic spring we examine the utopic views of social media as they emerged at the dawn of the 21st century. Inspired by Umberto Eco’s dystopic notion of an army of idiots we analyze the techno-social dynamics of trumpism, Brexit and the global raise of extremist voices on social media over the past decade. How these phenomena relate to the techno-social complexity of the modern world? Is Trump’s successful presidential campaign related to social media dynamics, and to an army of idiots that emerged due to this dynamics? How specific social media affordances, like spreadability, searchability, anonymity, pseudonymity and echo chambers contribute to the emergence of a brand new, complex and unpredictable, social landscape? To address these questions, we take into consideration the last Mark Zuckerberg’s manifest Building Global Community (published on February, 2017) and we argue on how Logos-driven, virtual communities can play a critical role in an era of liquid reality, destabilization and unpredictability.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bachrach, Y., Kosinski, M., Graepel, T., Kohli, S., & Stillwell, D. (2012). Personality and patterns of Facebook usage. In Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference (pp. 24-32). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2380718.2380722
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. Chicago: University of Chicago Press.
Batliwala, S. (2002). Grassroots movements as transnational actors: Implications for global civil society. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13 (4), 393-409. https://doi.org/10.1023/A:1022014127214
Bauman, Z. (2007). Liquid times: Living in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press.
Bhatia, R. (2016, May 12). The inside story of Facebook’s biggest setback. The Guardian. Retrieved December 17, 2017, from http://www.theguardian.com/technology/2016/may-/12/facebook-free-basics-india-zuckerberg
Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2016). Design and implementation of a web-based system to support collective reflective practice. International Journal of Designs for Learning, 7 (3), 95-104.
Brailas, A., & Nika, S. (2015). Groupwork and participatory media. European Journal of Social Behaviour, 2 (1), 12-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.237077
Bruns, A., Highfield, T., & Burgess, J. (2013). The Arab Spring and Social Media Audiences: English and Arabic Twitter Users and Their Networks. American Behavioral Scientist, 57 (7), 871-898. https://doi.org/10.1177/0002764213479374
Byrne, D. (1998). Complexity theory and the social sciences: An introduction. London; New York: Routledge.
Cadwalladr, C. (2017, May 7). The great British Brexit robbery: How our democracy was hijacked. The Observer. Retrieved January 11, 2018, from http://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy
Capra, F. (2003). The hidden connections: A science for sustainable living. London: Flamingo.
Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). The systems view of life: A unifying vision. UK: Cambridge University Press.
Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age. (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
Colleoni, E., Rozza, A., & Arvidsson, A. (2014). Echo chamber or public sphere? Predicting political orientation and measuring political homophily in Twitter using big data. Journal of Communication, 64 (2), 317-332. https://doi.org/10.1111/jcom.12084
DeVito, M. (2017, October 19). Shareable quotes from experts on the future of truth and misinformation online. Retrieved January 2, 2018, from http://www.pewinternet.org/-2017/10/19/shareable-quotes-from-experts-on-the-future-of-truth-and-misinformation-online/
Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media. Information, Communication & Society, 21 (5), 729-745. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656
Ghonim, W. (2015). Let's design social media that drives real change. Retrieved December 14, 2017, from https://www.ted.com/talks/wael_ghonim_let_s_design_social_me-dia_that_drives_real_change
Gkini, C., & Brailas, A. (2015). Visualizations of personal social networks on Facebook and community structure: an exploratory study. European Journal of Social Behaviour, 2 (1), 21-30. https://doi.org/10.5281/zenodo.237086
Grassegger, H., & Krogerus, M. (2017, January 28). The data that turned the world upside down. Retrieved January 2, 2018, from https://motherboard.vice.com/en_us/article-/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win
Gyenes, N., & Seymour, B. (2017, February 23). Public Health Echo Chambers in a Time of Mistrust & Misinformation - Digital Health @ Harvard, February 2017. Retrieved January 3, 2018, from https://cyber.harvard.edu/events/digitalhealth/2017/02/Gyenes-Seymour
Hand, M., & Hillyard, S. (2014). Big data? Qualitative approaches to digital research. Bingley, U.K.: Emerald Group Publishing Limited.
Hansen, E. E. (2016, December 27). Dear Mark. I am writing this to inform you that I shall not comply with your requirement to remove this picture. Afterposten. Retrieved November 21, 2017 from https://www.aftenposten.no/meninger/ko-mmentar/i/G892Q/Dear-Mark-I-am-writing-this-to-inform-you-that-I-shall-not-comply-with-your-requirement-to-remove-this-picture
Hilbert, M. (2015). The theory, practice and limits of big data for the social sciences. UC Davis Institute for Social Sciences. Retrieved January 5, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=cBFQe6Nng44
Holquist, M. (2002). Dialogism: Bakhtin and his world. New York: Routledge.
Ito, J. (2017, December 29). 2017: The year that was. Retrieved December 31, 2017, from https://medium.com/mit-media-lab/2017-the-year-that-was-45147c3f81ec
Khondker, H. H. (2011). Role of the New Media in the Arab Spring. Globalizations, 8 (5), 675–679.
Kosinski, M. (2017). Hvor Godt kan kunstig intelligens forsta oss? Retrieved January 11, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=VRLzXZ4Eaz0
Kosinski, M., Matz, S. C., Gosling, S. D., Popov, V., & Stillwell, D. (2015). Facebook as a research tool for the social sciences: Opportunities, challenges, ethical considerations, and practical guidelines. American Psychologist, 70 (6), 543-556. https://doi.org/10.1037/a0039210
Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110 (15), 5802-5805. https://doi.org/10.1073/pnas.1218772110
Koskinas, K. (1987). Prolegomena to a theory of working class culture: Organizational, political, and ideological praxis of the Alberta Federation of Labour, 1979-1986. Canada: Sociology Department, University of Alberta. Retrieved December 31, 2017, from http://books.google.gr/books?id=q3e6SgAACAAJ
Lindstrom, M. (2017). Donald Trump: Data that would have revealed advantage. Time. Retrieved December 26, 2017, from http://time.com/4570589/election-big-data/
Mitchell, M. (2009). Complexity: A guided tour. USA: Oxford University Press.
Pahwa, N. (2014, October 10). What Mark Zuckerberg didn't say about Internet.org. Retrieved January 2, 2018, from https://www.medianama.com/2014/10/223-zuckerberg-india-internet-org/
Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the internet is hiding from you. UK: Penguin Books Limited.
Prigogine, I. (2003). Είναι το μέλλον δεδομένο; Αθήνα: Εκδόσεις: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Prigogine, I., & Stengers, I. (1997). The end of certainty: Time, chaos, and the new laws of nature. New York: Free Press.
Rheingold, H. (1994). Virtual community: Finding connection in a computerized world. London: Secker & Warburg
Rheingold, H. (2017, December 26). Thinking about thinking about what to do about technology. Retrieved December 27, 2017, from https://medium.com/@hrheingold/thinking-about-thinking-about-what-to-do-about-technology-5788099c3e5b
Rheingold, H., & Weeks, A. (2012). Net smart: How to thrive online. Cambridge: MIT Press.
Schön, D. A. (1971). Beyond the stable state: Public and private learning in a changing society. London: Maurice Temple Smith Ltd.
Smith, A., Fressoli, M., & Thomas, H. (2014). Grassroots innovation movements: challenges and contributions. Global and Regional Research Perspectives, 63 (Supplement C), 114-124. Special Volume: Sustainable Production, Consumption and Livelihoods. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025
Toor, A. (2016, September 15). Facebook censored a live stream video posted by Dakota pipeline protesters. The Verge. Retrieved January 2, 2018, from https://www.the-verge.com/2016/9/15/12926058/facebook-dakota-pipeline-video-censorship-protest
Watts, D. (2014). Six degrees: The new science of networks. UK: Random House.
Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T. (2013). Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. The International Journal of Press/Politics, 18 (2), 115-137. https://doi.org/10.1177/1940161212471716
Woods, B. (2016, August 3). Facebook deactivated Korryn Gaines' account during standoff, police say. The Guardian. Retrieved January 2, 2018, from https://www.the-guardian.com/us-news/2016/aug/03/korryn-gaines-facebook-account-baltimore-police
Youyou, W., Kosinski, M., & Stillwell, D. (2015). Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (4), 1036-1040. https://doi.org/10.1073/pnas.1418680112
Άρεντ, Χ. (2009). Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Μια έκθεση για την κοινοτοπία του κακού. Mτφρ. Β. Τομανάς, Αθήνα: Νησίδες.
Γκίνη, Χ., Θεριανού, Μ., & Μπράιλας, Α. (2015). Crowd-δημιουργία, Wiki-κουλτούρα & Κινήματα Πολιτών. Στο Κ. Κοσκινάς & Α. Μπράιλας (Επιμ.), Η Κουλτούρα του Διαδικτύου: Η συλλογική αφήγηση μίας δικτυωμένης ζωής. Αθήνα: Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε 23 Ιανουαρίου, 2018, από https://lean-pub.com/culture
Κατερέλος, Ι. (2013). Χάος και Τάξη στα Κοινωνικά Συστήματα. Αθήνα: Παπαζήση.
Μπράιλας, Α. (2017). Πολύπλοκα συστήματα και χάος: Εφαρμογές στην ψυχολογία και την εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Μπράιλας, Α. (2018). Η μάθηση στο χρονοτόπο του διαδικτύου: Κοινότητες, ψηφιακή κουλτούρα, wikipedia & MOOCs. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Most read articles by the same author(s)