Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Hybrid neighborhoods: From sandlots to social media


Published: Jun 16, 2020
Keywords:
hybrid neighborhoods local social media virtual communities social bonding
Dimitris Karras
https://orcid.org/0000-0002-0386-2357
Maria Koletsi
https://orcid.org/0000-0002-9895-3197
Georgios Vagias
https://orcid.org/0000-0003-0242-5275
Abstract
The rapid development of Information and Communication Technologies (ICT) along with the mass urbanization phenomenon have led to dramatic changes in the ways people create social bonds, form and understand communities and act collectively towards common goals. One important change is that locality and distance is no longer perceived as a key prerequisite for the development of social bonds. Local communities, traditionally based on social grouping by physical proximity, have been seriously affected by technological media (social media and applications). Socio-psychological research shows that the major impact of technology-based communication is the transformation of social bonds between members of local communities and the social capital they accumulate. Within this framework, the research project “GEITONIA” has a dual scope. On a theoretical level, to shed more light on the different ways and degrees local communities use social media and applications in everyday life. On an empirical level, to examine if and in what ways a local social medium mobile application, developed for neighborhoods, can help the understanding of the sense of community and re-strengthen the social cohesion among its members. The article is an attempt to provide a quick glance on the key concepts and theoretical background on which the research project is based.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aber, M. & Nieto, M. (2000). Suggestions for the investigation of psychological wellness in the neighborhood context: Toward a pluralistic neighborhood theory. In D. Cicchetti, J. Rappaport, I. Sardler & R. Weissberg (Eds.), The promotion of wellness in children and adolescents (pp. 185-219). Washington, D.C.: CWLA Press.
Anderson, B. R. O. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (2nd ed.). London, New York: Verso.
Bowers, M. T. & Green, C. B. (2013). Reconstructing the community-based youth sport experience: How children derive meaning from unstructured and organized settings. Journal of Sport Management, 27, 422-438. https://doi.org/10.1123/jsm.27.6.422
Brailas, A., Koskinas, K., Dafermos, M., & Alexias, G. (2015). Wikipedia in Education: Acculturation and learning in virtual communities. Learning, Culture and Social Interaction, 7, 59–70. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.07.002
Cairncross, F. (1997). The death of distance: How the communications revolution will change our lives. Boston, MA: Harvard Business School Press
Crow, G., & Allen, G. (1994). Community life: An introduction to local social relations. New York, USA: Harvester Wheatsheaf
Feenberg, A., & Bakardjieva, M. (2004). Virtual community: No ‘killer implication.’ New Media & Society, 6 (1), 37–43. https://doi.org/10.1177/1461444804039904
Galster, G. (2001). On the nature of neighbourhood. Urban Studies, 38 (12), 2111-2124. https://doi.org/10.1080/00420980120087072
Glynn, T. J. (1986). Neighborhood and sense of community. Journal of Community Psychology, 14 (4), 341–352. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198610)14:4<341::AID-JCOP2290140403>3.0.CO;2-0
Goldenberg, J. & Levy, M. (2009). Distance is not dead: Social interaction and geographical distance in the internet era. Computers and Society. Retrieved from https://arxiv.org/abs/0906.3202
Govers, R., & Go, F. M. (2009). Place branding : Glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and experienced. London, UK: Palgrave Macmillan.
Gray, C. H. (2000). Cyborg citizen. New York, NY: Routledge.
Gruzd, A., Wellman, B., & Takhteyev, Y. (2011). Imagining Twitter as an imagined community. American Behavioral Scientist, 55 (10), 1294–1318. https://doi.org/10.1177%2F0002764211409378
Guo, J. Y., & Bhat, C. R. (2007). Operationalizing the concept of neighborhood: Application to residential location choice analysis. Journal of Transport Geography, 15 (1), 31–45. https://doi.org/10.1016/J.JTRANGEO.2005.11.001
Gusfield, J. R. (1975). The community: A critical response. New York: Harper Colophon.
Kazienko, P., & Musiał, K. (2006). Social capital in online social networks. In B. Gabrys, R. J. Howlett, & L. C. Jain (Eds.), Knowledge-based intelligent information and engineering systems, KES 2006, 4252 (417-424). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/11893004_54
Lévy, P. (1998). Becoming virtual. Reality in the digital age. New York: Plenum Trade
Lynham, J., & Neary, P. R. (2018). Neighbors and neighborhoods. Retrieved from http://www2.hawaii.edu/
Masden, C. A., Grevet, C., Grinter, R. E., Gilbert, E., & Edwards, W. K. (2014). Tensions in scaling-up community social media: A multi-neighborhood study of nextdoor. In Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing systems - CHI ’14 (pp. 3239-3248). Toronto, Ontario, Canada: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2556288.2557319
McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14 (1), 6-23.
Melvin, P. M. (1985). Changing contexts: Neighborhood definition and urban organization. American Quarterly, 37 (3), 357–367. https://doi.org/10.2307/2712662
Nicotera, N. (2007). Measuring neighborhood: A conundrum for human services researchers and practitioners. American Journal of Community Psychology, 40 (1-2), 26-51. https://doi.org/10.1007/s10464-007-9124-1
Nicotera, N. (2003). Children and their neighborhoods: A mixed methods approach to understanding the construct neighborhood. 58-62. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1007.4528&rep=rep1&type=pdf
Pattison, P. & Robins, G. (2002). Neighborhood-based models for social networks. Sociological Methodology, 32 (1), 301-337. https://doi.org/10.1111/1467-9531.00119
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster
Ray, P. (2017). Facebook as a platform for an imagined diasporic community. MEDIANZ: Media Studies Journal of Aotearoa New Zealand, 16 (1). https://doi.org/10.11157/medianz-vol16iss1id198
Riger, S. & Lavrakas, P. J. (1981). Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods. American Journal of Community Psychology, 9, 55-66. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF00896360
Rheingold, H. (2000). The virtual community: Homesteading the electronic frontier. MIT press
Ruggeri, D., Harvey, C., & Bosselmann, P. (2018). Perceiving the livable city. Journal of the American Planning Association, 84 (3–4), 250–262. https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1524717
Sharp, G., & Warner, C. (2018). Neighborhood structure, community social organization, and residential mobility. Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 4. https://doi.org/10.1177/2378023118797861
Talen, E. (2018). In support of the unambiguous neighborhood: A proposed size typology. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 11 (4), 480-502. https://doi.org/10.1080/17549175.2018.1484794
Volker, B., Flap, H., & Lindenberg, S. (2006). When are neighbourhoods communities? Community in Dutch neighbourhoods. European Sociological Review, 23 (1), 99–114. https://doi.org/10.1093/esr/jcl022
Wellman, B. & Gulia, M. (1999). Net surfers don't ride alone: Virtual communities as communities. In B. Wellman (Ed.), Networks in the Global Village (pp. 167-194). Boulder/Oxford: Westview Press
Weston, W. (Beau). (2018). Are neighbourhoods real? Journal of Critical Realism, 17 (1), 34–45. https://doi.org/10.1080/14767430.2018.1438022
Wikipedia Community. (2019). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_community
Zhang, A. X., Noulas, A., Scellato, S., & Mascolo, C. (2013). Hoodsquare: Modeling and recommending neighborhoods in location-based social networks. 2013 International Conference on Social Computing (69–74). https://doi.org/10.1109/SocialCom.2013.17
Most read articles by the same author(s)