Λαϊκίστικος λόγος και δημοκρατία


Δημοσιευμένα: Oct 24, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
ανάλυση λόγου αντιλαϊκισμός δημοκρατία ερευνητικό πρόγραμμα κρίση λαϊκισμός Σχολή του Essex
Γιάννης Σταυρακάκης
Νίκος Νικήσιανης
Αλέξανδρος Κιουπκιολής
Γιώργος Κατσαμπέκης
Θωμάς Σιώμος
Περίληψη

Ο λαϊκισμός αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα αντικείμενα στη σύγχρονη πολιτική έρευνα. Ωστόσο, η ετερογένεια των σύγχρονων εκφάνσεών του σε παγκόσμιο επίπεδο – και εμφατικά πλέον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο – καθιστούν αναγκαία την ανανέωση της επιστημονικής διερεύνησής του. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας επιχειρήσαμε την ανάπτυξη ενός ευέλικτου αλλά συνεκτικού θεωρητικού πλαισίου για τη δοκιμότερη ταυτοποίηση και συγκριτική ανάλυση των λαϊκιστικών φαινομένων. Μεθοδολογική βάση αποτέλεσε η ανάλυση λόγου και ειδικότερα η «Σχολή του Essex», η οποία κατόπιν συσχετίσθηκε με άλλες ποιοτικές, ποσοτικές και λεξικομετρικές μεθόδους. Στο επίκεντρο της εμπειρικής διερεύνησης τέθηκαν: (1) ο σύγχρονος αριστερός λαϊκισμός στη Λατινική Αμερική, (2) ο ακροδεξιός λαϊκισμός στην Ευρώπη, (3) η αντίθεση λαϊκισμού/αντιλαϊκισμού σε συνθήκες κρίσης. Το ανά χείρας κείμενο παρακολουθεί συνοπτικά το σύνολο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, δίνοντας έμφαση στα τελικά της πορίσματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γιάννης Σταυρακάκης, ΑΠΘ

Καθηγητής ανάλυσης πολιτικού λόγου στο ΑΠΘ, κύριος ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος POPULISMUS

Αλέξανδρος Κιουπκιολής

Επίκουρος καθηγητής σύγχρονης πολιτικής θεωρίας στο ΑΠΘ, ερευνητής του προγράμματος POPULISMUS

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)