Αρ. 47 (2022): Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Δημοσιευμένα: 2022-12-07

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανδρέας Τάκης- O φιλελευθερισμός και η δημοκρατία σε σταυροδρόμι

Gerasimos Karoulas - Stamatis Poulakidakos - Elections and referenda during the crisis period in Greece: an analysis of international officials’ statements in the Greek media

Ανδρέας Μπουρούτης - Μετανάστευση και στρατηγικές για την ένταξη στην Ελλάδα. Η εμπειρία των

ετών 2015-2022

Απόστολος Ι. Παπατόλιας - Επιτελικό κράτος και προοδευτική διακυβέρνηση

Αλέξανδρος Ράπτης - Πρέπει όλοι να πληρώνουμε τα χρέη μας....: Το χρέος ως ηθική εντολή

Θωμάς Σιώμος - Η δημόσια αντιπαράθεση για την .απελευθέρωση. των οπτικοακουστικών μέσων

στην Ελλάδα κατά τη διετία 1987-1989 και η πολιτική της σημασία

Βιβλιοκριτικές-Βιβλιοπαρουσιάσεις

Άννα Κουμανταράκη

Για το βιβλίο: Σωτήρης Φουρνάρος, Από τη φιλοσοφία στην πολιτική και την

παιδεία. Στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη

Γιώργος Δικαίος

Για τον επιστημονικό τόμο: Special issue: The United Nations at 75 in Global

Governance: A review of multitateralism and international organizations

O φιλελευθερισμός και η δημοκρατία σε σταυροδρόμι

Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος καθηγητής, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Elections and referenda during the crisis period in Greece: an analysis of international officials’ statements in the Greek media

Γεράσιμος Κάρουλας, Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σταμάτης Πουλακιδάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μετανάστευση και στρατηγικές για την ένταξη στην Ελλάδα. Η εμπειρία των ετών 2015-2022

Ανδρέας Μπουρούτης, Δρ. Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιτελικό κράτος και προοδευτική διακυβέρνηση

Απόστολος Ι. Παπατόλιας, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Πρ. Νομάρχης

«Πρέπει Όλοι να Πληρώνουμε τα Χρέη μας...»: Το Χρέος ως Ηθική Εντολή

Αλέξανδρος Ράπτης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Η δημόσια αντιπαράθεση για την «απελευθέρωση» των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα κατά τη διετία 1987-1989 και η πολιτική της σημασία

Θωμάς Σιώμος, Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Κρήτης