Θεωρητικός πλουραλισμός και μεθοδολογικές συγκλίσεις στην πολιτική ανάλυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης


Δημοσιευμένα: Oct 24, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πάνος Καζάκος
Περίληψη
Το άρθρο αυτό επισκοπεί την εξέλιξη της έρευνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην πολιτική επιστήμη. Υποστηρίζεται, πρώτον, ότι αναπτύχθηκαν διαφορετικές «θεωρητικές οπτικές» ή «προσεγγίσεις», μερικές από τις οποίες είναι δάνεια από γειτονικές επιστήμες όπως, λόγου χάρη, η δημόσια επιλογή και ο κονστρουκτιβισμός. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις επιτρέπουν να απαντηθεί ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων σχετικά με τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ υπερεθνικών θεσμών και εθνικών αρχών, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα όργανα της Ε.Ε., τους συσχετισμούς δύναμης κ.λπ. Ο θεωρητικός πλουραλισμός της πολιτικής επιστήμης διαφέρει από την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομική έρευνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπου κυριαρχεί η νεοκλασική προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, κατά δεύτερον, διαπιστώνουμε σύγκλιση σε ζητήματα μεθόδου! Τη γενική κατεύθυνση χαρακτηρίζει, από μεθοδολογική σκοπιά, η κατασκευή υποδειγμάτων μέσω των οποίων «παράγονται» εμπειρικά ελέγξιμες υποθέσεις ή απλά η απευθείας πρόταση υποθέσεων για εμπειρικό έλεγχο. Η τάση αυτή συνδέεται με μιαν άλλη, την ενσωμάτωση της (πολιτικής) έρευνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης. 
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Αφιέρωμα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)