Η κοινωνική πολιτική ανάμεσα σε κράτος και αγορά: κριτική επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας


Δημοσιευμένα: Oct 24, 2017
Πάνος Καζάκος
Δημήτρης Μπουρίκος
Περίληψη
[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιογραφικό Δοκίμιο
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)