Ανάλυση και γεωγραφία των εκλογικών μετατοπίσεων 1996-2000


Δημοσιευμένα: Νοε 28, 2017
Κώστας Ζαφειρόπουλος
Περίληψη

Οι εκλογικές μετατοπίσεις εκφράζονται με ακρίβεια με τη χρήση πινάκων ροών ψηφοφόρων, ανάμεσα σε διαδοχικές εκλογές. Οι πίνακες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουμε τον τρόπο της εκλογικής επιλογής των ψηφοφόρων και το βαθμό της απήχησης των κομμάτων. Στο άρθρο σχολιάζονται και ερμηνεύονται με λεπτομέρεια, οι ροές ψηφοφόρων για την εκλογική μεταβολή 1996-2000 και αναδεικνύονται όψεις της εκλογικής συμπεριφοράς. Εφαρμόζεται μια νέα για τα ελληνικά δεδομένα μέθοδος εκτίμησης επιμέρους πινάκων ροών για κάθε εκλογική περιφέρεια. Επιχειρείται η γεωγραφική ανάλύση των ροών των εκλογικών περιφερειών, η οποία αναδεικνύει την ύπαρξη γεωγραφικών σχηματισμών και συσχετίσεων των μετατοπίσεων με την προηγούμενη εκλογική επιρροή των κομμάτων. Γίνονται εμφανείς τύποι μετατοπίσεων που ποικίλουν ανάμεσα στα κόμματα και ανάμεσα στις εκλογικές περιφέρειες, τεκμηριώνοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η γεωγραφική διάσταση στην ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)