Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση (;) των γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής


Δημοσιευμένα: Φεβ 10, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσια διοίκηση διοικητικές δομές αναδιοργάνωση δομών λειτουργική αποκέντρωση
Μαντώ Λαμπροπούλου
Περίληψη
Το άρθρο διερευνά τις επιπτώσεις των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της χώρας, εστιάζοντας στις αλλαγές που επήλθαν στην οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία μετασχηματισμού των παραδοσιακών γραφειοκρατικών δομών μέσω της δημιουργίας λειτουργικά αποκεντρωμένων φορέων (agencification). Υποστηρίζεται ότι η εν λόγω τάση, υπό την πίεση από-πολιτικοποίησης της διοίκησης, ενισχύθηκε στις συνθήκες της κρίσης, μεταβάλλοντας ορισμένα από τα παραδοσιακά οργανωτικά χαρακτηριστικά του διοικητικού μηχανισμού. Η εν λόγω υπόθεση ελέγχεται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, αναζητώντας παράλληλα ενδείξεις ευρύτερων μετατοπίσεων στη δυναμική των σχέσεων διοίκησης – πολιτικής.

 

 
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Albrow, Martin. 1970, Bureaucracy, London: Macmillan Papermac.
Bach, Tobias, Niklasson, Birgitta and Painter, Martin. 2012, The Role of Agencies in Policy-Making, Policy and Society, 31(3), pp. 183-193.
Bouckaert, Geert and Peters, Guy. 2004, What is Available and What is Missing in the Study of Quangos? In Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractrualisation, Pollitt, Christopher and Talbot,
Colin, eds. London, UK: Routledge, pp.22-49.
Butcher, Tony. 1995, A new civil service? The Next Steps agencies. In: Pyper, R. and Robins, L. (eds). Governing the UK in the 1990s. London: Palgrave, pp. 61-81.
Chavance, Bernard. 2009, Institutional Economics, New York: Routledge.
Chevallier, Jacques, 1993, Διοικητική Επιστήμη, επιμέλεια: Σπανού, Καλλιόπη, μετάφραση: Ανδρουλάκης, Βασίλειος, Σουλανδρού Βασιλική, Αθήνα: Σάκκουλας.
Christensen, Tom and Lægreid, Per. 2007a, The Whole‐of‐Government Approach to Public Sector Reform, Public Administration Review, 67(6), pp. 1059 - 1066.
Christensen, Tom and Lægreid, Per. 2007b, Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms, UK: Routledge.
Christensen, Tom and Lægreid, Per. 2011, Complexity and Hybrid Public Administration - Theoretical and Empirical Challenges, Public Organization Review, 11(4), pp. 407-423.
Christensen, Tom. 2012, Post-NPM and Changing Public Governance, Meiji Journal of Political Science and Economics, 1(1), pp. 1-11.
Common, Richard. 1995, The Agencification of the UK Civil Service, in Policy Making in Britain, Mullard, Maurice, ed. USA/ Canada: Routledge, pp. 136-159.
Demir, Tansu. 2009, The Complementarity View: Exploring a Continuum in Political–Administrative Relations, Public Administration Review, 69(5), pp. 876–888.
Denhardt, Robert. 2010, Theories of Public Organization, 6th Edition, USA: Wadsworth Publishing.
Denhardt, Robert. 2015, The Political Heritage: From Wilson to Waldo, In). Theories of Public Organization (7th edition),
Denhardt, Robert., Catlaw, Thomas. eds. USA: Cengage Learning, pp. 45-78.
Di Mascio, Fabrizio and Natalini, Alessandro. 2015, Fiscal Retrenchment in Southern Europe: Changing Patterns of Public Management in Greece, Italy, Portugal and Spain, Public Management Review, 17(1), pp. 129-148.
Dimitrakopoulos, Dionyssis and Passas, Argyris. 2016, Final Report for the project entitled «The Reform of the Public Revenue Administration in Greece: Re-building the Ship During the Storm?». Διαθέσιμο σε: http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/Research/External-Research-Projects/Dimitrakopoulos-and-Passas-FINAL-REPORT.pdf (πρόσβαση 28.6.2018).
Dunleavy, Patrick. 1991, Democracy, Bureaucracy and Public Choice, London: Harvester Wheatsheaf.
Featherstone, Kevin. 2015, External Conditionality and the Debt Crisis: The ‘Troika’ and Public Administration Reform in Greece, Journal of European Public Policy, 22(3), pp. 295-314.
Flinders, Matthew and McConnel, Hugh. 1999, Diversity and Complexity: The Quango Continuum, in Quangos, Accountability and Reform: The Politics of Quasi-Government, Flinders,
Matthew and Smith Martin, eds. London: Macmillan, pp. 17-26.
Gill, Derek. 2002, Signposting the Zoo: From Agencification to a More Principled Choice of Government Organisational Forms, OECD Journal on Budgeting 2(1), pp. 27–80.
Goodnow, Frank. 1900, Politics and Administration. A study in Government, New York; London: Macmillan.
Greer, Patricia. 1992, The Next Steps initiative: An examination of the agency framework documents, Public Administration, 70 (1), pp. 89-98
Gregory, Robert. 2003, All the King’s Horses and all the King’s Men: Putting New Zealand’s Public Sector Back Together Again, International Public Management Review, 4(2), pp. 41–58.
Hammerschmid, Gerhard, Van de Walle, Steven, Andrews, Rhys and Mostafa, Ahmed Mohammed Sayed. 2018, New Public Management Reforms in Europe and their Effects: Findings from a 20-Country Top Executive Survey, International Review of Administrative Sciences (First Published April 30).
Hood, Christopher. 2005, The Idea of Joined Up Government: A Historical Perspective, in Joined Up Government, Bogdanor, Vernon, ed. Oxford: British Academy/OUP, pp. 19-42.
Jenkins, Kate, Cairen, Karen and Jackson, Andrew. 1988, Improving Management in Government: The Next Steps. Report to the Prime Minister. London: HMSO.
Kickert, Walter. 2011, Distinctiveness of Administrative Reform in Greece, Italy, Portugal and Spain. Common Characteristics of Context, Administrations and Reforms, Public Administration, 89(3), pp. 801-818.
Ladi, Stella. 2014, Austerity Politics and Administrative Reform: The Eurozone Crisis and its Impact upon Greek Public Administration, Comparative European Politics, 12(2), pp. 184-208.
Lampropoulou, Manto and Oikonomou, Giorgio. 2018a, Bureaucratic Structures vs Agencies: Reconsidering the Politics-Administration Dichotomy in Greece. Paper presented at the IPSA - Structure and Organisation of Government 2018 Conference “Bureaucracy in Divided Times”, University of Potsdam, 20-21 June.
Lampropoulou, Manto and Oikonomou, Giorgio. 2018b, Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece, International Review of Administrative Sciences, 84(1), pp. 101-121.
Lodge, Martin. 2008, Country Overview - United Kingdom. In Jann, W., Bach, T., Fleischer, J. and Hustedt, T. (2008). Best practice in governance of agencies – A comparative study in view of identifying best practice for governing agencies carrying out activities on behalf of the European Union. European Parliament - Policy Department on Budgetary Affairs. Brussels, Appendix, pp. ΧΧ-ΧΧΙV.
Makrydemetres, Anthony, Zervopoulos, Panagiotis and Pravita, Maria-Eliana. 2016, Reform of Public Administration in Greece; Evaluating Structural Reform of Central Government Departments in Greece: Application of the DEA Methodology, GreeSE – Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe 97, Hellenic Observatory, LSE.
Milakovich, Michael and Gordon, George. 2009, Public Administration in America (10th edition), USA: Wadsworth Cengage Learning.
Moynihan, Donald. 2006, Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience, Public Administration, 84(4), pp. 1029–1050.
Mueller, Dennis. 1997, Perspectives on Public Choice. A Handbook, US: Cambridge University Press.
North, Douglass. 1991, Institutions, The Journal of Economic Perspectives, 5(1), pp. 97-112.
OECD. 2011, Greece: Review of the Central Administration,
OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.
Ongaro, Edoardo. 2009, Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain, Cheltenham UK - Northampton, MA USA: Edward Elgar.
Overman, Sjors and van Thiel, Sandra. 2016, Agencification and Public Sector Performance: A systematic comparison in 20 countries, Public Management Review, 18(4), pp. 611-635.
Painter, Martin and Peters, Guy. 2010, Administrative Traditions in Comparative Perspective: Families, Groups and Hybrids, in Tradition and Public Administration, Painter, Martin and Peters, Guy, eds. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 19–30.
Peters, Guy. 2008, The Napoleonic Tradition, International Journal of Public Sector Management, 21(2), pp. 118-135.
Pollit, Christopher, Bathgate, Karen, Caulfield, Janice, Smullen, Amanda and Talbot, Colin. 2001, Agency Fever? Analysis of an International Policy Fashion, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 3(3), pp. 271-290.
Pollitt, Christopher and Bouckaert, Geert. 2000, Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press.
Pollitt, Christopher. 2003, Joined-up Government: A Survey, Political Studies Review, 1(1), pp. 34 – 49.
Riggs, Fred. 1987, The Interdependence of Politics and Administration, Philippine Journal of Public Administration, 31(4), pp. 418-438.
Sotiropoulos, Dimitri. 2004, Southern European Public Bureaucracies in Comparative Perspective, West European Politics, 27(3), pp. 405-422.
Spanou, Calliope, 2018a. External Influence on Structural Reform: Did Policy Conditionality strengthen Reform Capacity in Greece? Public Policy and Administration (first Published May 8, 2018).
Spanou, Calliope. 1998, European Integration in Administrative Terms: A Framework for Analysis and the Greek Case, Journal of European Public Policy, 5(3), pp. 467–484.
Spanou, Calliope. 2001, (Re)-shaping the Politics-Administration Nexus in Greece: The Decline of a Symbiotic Relationship? in Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform, Peters, Guy and Pierre, Jon, eds. London & New York: Routledge/ECPR Studies in European Political Science, pp. 106-115.
Spanou, Calliope. 2008, State Reform in Greece: Responding to Old and New Challenges, International Journal of Public Sector
Management, 21(2), pp. 150-73.
Spanou, Calliope. 2018b, EU Coordination in Greece: ‘Forced’ Europeanization under the MoU? in Managing the Euro Crisis National EU Policy Coordination in the Debtor Countries, Ragone, Sabrina, ed. London: Routledge, pp. 13-38.
Svara, James. 2001, The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration, Public Administration Review, 61(2), pp. 176-183.
Talbot , Colin. 1996, Ministers and Agencies: Control, Performance and Accountability, London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
Talbot, Colin. 2004, The Agency Idea, in Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation, Pollitt, Christopher and Talbot, Colin, eds. London: Routledge, pp. 1-21.
Thatcher, Mark and Sweet, Alec Stone. 2002, Theory and practice of delegation to non-majoritarian institutions, West European Politics, 25(1), pp. 1-22.
Tsekos, Theodore. 2013, La Convergence Européenne et l'Administration Publique Grecque, in [Collectif], Penser la Science Administrative dans la Post-Modernité, Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques Chevallier, Paris: L.G.D.J.
Verhoest, Koen, Van Thiel, Sandra, Bouckaert, Geert and Lægreid, Per 2012 (eds), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Verhoest, Koen. 2017, Agencification in Europe, in The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, Ongaro, Edoardo and van Thiel, Sandra. eds. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 327-346.
Verschuere, Bram and Vancoppenolle, Diederik. 2012, Policy-Making in an Era of Agencification: An Exploration of Task Divisions between Politicians, Core Departments and Public Agencies, Policy and Society, 31(3), pp. 249-258.
Waldo, Dwight. 1948, The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration, New York: The Ronald Press Company.
Weber, Μax. 1946, Essays in Sociology, New York: Oxford University Press, pp. 77-128.
Wilson, Woodrow. 1887, The study of administration, Political Science Quarterly, 2(2), pp. 197-222.
Yesilkagit, Kutsal and van Thiel, Sandra. 2008, Political Influence and Bureaucratic Autonomy, Public Organization Review, 8(2), pp. 137-153.
Λαδή, Στέλλα. 2011. Οικονομική Κρίση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Κύπρο: Ευκαιρίες και Περιορισμοί, Κείμενο Πολιτικής 2/2011, Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Λαμπροπούλου, Μαντώ. 2018, Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη Διάρκεια της Κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση, Σπανού, Καλλιόπη, επιμ. Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, σσ. 267-309.
Λαμπροπούλου, Μαντώ. 2019, Ζητήματα Αναδιοργάνωσης της Γραφειοκρατίας: Η Λειτουργική Αποκέντρωση στη Δημόσια Διοίκηση, Αθήνα: Παπαζήσης.
Μακρυδημήτρης, Αντώνης. 2004, Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα: Καστανιώτης.
Πραβίτα, Μαρία – Ηλιάνα. 2017, Η Αναδιοργάνωση των Δομών της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους και η Πρόκληση Σύγκλισης με τις Υποχρεώσεις της Χώρας στο Πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας, στο Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος – Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη, Βέρνυ, Σουζάνα και Κόντης, Αντώνης, επιμ. Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 813-830.
Σπανού, Καλλιόπη. 2000, Διοίκηση Πολίτες και Δημοκρατία, Αθήνα: Παπαζήσης.
Σπανού, Καλλιόπη. 2008. Ανεξάρτητες Αρχές: Κρίση, Μετεξέλιξη ή Αναβάθμιση του Πολιτικού Συστήματος; στο Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; Κοντιάδης, Ξενοφών, Ανθόπουλος, Χαράλαμπος, επιμ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 215-256.
Σπανού, Καλλιόπη. 2009, Ναπολεόντεια Παράδοση και Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΙΙ, σσ. 455-496.