Μνήμη Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη


Ιωάννα Αθανασοπούλου
Διονύσιος Μπενέτος
Abstract

Αφιέρωμα στην μνήμη του Δημήτρη Γ. Καρύδη και παρουσίαση της τιμητικής έκδοσης της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών με τίτλο: "Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη". Γίνεται αναφοορά στον εκλιπόντα και παρουσιάζονται περιληπτικά οι 14 μελέτες του τόμου που επικεντρώνονται σε ζητήματα ιστορίας περιοχών εκατέρωθεν του Ιονίου και ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)