Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770


Published: May 20, 2022
Ιωάννα Αθανασοπούλου
Χαρά Γορδίου
Abstract

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια χαρτογραφικής απεικόνισης του πληθυσμού των Ιόνιων Νησιών μέσα από τα δεδομένα που παρέχονται στην απογραφή των ετών 1766-1770 , η οποία φέρει τον τίτλο «Anagrafi delle Isole del Levante soggette al Dominio della Serenissima Republica di Venezia, cioé Isola di Corfú, Fortezze, Borghi, e suo Territorio con lo Scoglio di Paxó, e Fortezza di Parga, del Zante, della Ceffalonia, di Santa Maura, e Cerigo con le loro Αdiacente, formata sotto il Generalato da Mar dell’ Eccellentissimo Francesco Grimani»  

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)