Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Privacy and Security Policy


Definitions

The Institution is National Documentation Centre (EKT)

The Website is ejournals.epublishing.ekt.gr

General

The Privacy Policy aims to define in a clear and precise way how the Website uses and protects the information you provide us. We respect your privacy and we are committed to protecting your personal information. This Privacy Policy explains further how and when we collect, transfer, process, use and disclose your data and defines our security practices as well as gives information about the procedures of the website that you should follow if you do not wish your personal information to be further collected or processed while visiting the Website.

By providing personal information, you agree and consent to the collection, transfer, processing, use and disclosure as described in this Privacy Policy Statement in accordance with the Law.

These privacy terms may be reviewed and updated at any time and without further notice. You are kindly requested to check these terms regularly in order to keep track of any changes, as the continuous use of the website implies full acceptance of any possible modifications.

Collection, processing and protection of Personal Data - Rights of individuals

You can access the entire website and its individual subpages without revealing your identity and without providing any personal information. However, access to all the services of the Website requires your subscription by using a unique password and / or the collection of your personal data for specific purposes as they are referenced herein. The information provided is the minimum required in order to be able to identify you as the user and provide personalised services based on your needs and preferences.

The basic information our website requires is name, surname and email address. Optionally, you can also provide: your gender, additional contact info (postal address, telephone no., fax no), your affiliation and professional capacity.

The Website may keep a Record in the future and process any user data (e.g. the name, e-mail address) (hereinafter referred to as "personal data"), which are collected through the website. The Website will only collect your personal data when voluntarily provided for the purpose of providing access to the applications or services that will be available through the site. Under no circumstances will personal data of specialized categories will be requested.

When subscribing to the website, your consent to the collection, use and processing of your personal information under the terms of this Privacy Policy is required. You must specifically and explicitly consent to this before the completion of the registration process (activating your account by following the link sent to you by e-mail). The Website under the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016, as in force from May 25, 2018 and the national law, will retain, file and process the user's personal data collected through the website for the purpose of your access to the provided electronic services, your service, the support and implementation of the relation between yourself and the Website and for statistical or more general purposes, after you have given your explicit and clear consent.

In addition, you explicitly consent to the Website sending you updates by any means of electronic communication unless you explicitly opt not to receive any updates. You may object at any time, if you so wish, to the use of your e-mail or other information by updating your data with a message to the following email address epublishing@ekt.gr.

The full names (first and family name) and e-mail addresses of all users of the Website may be available to other users of the service. These personal information becomes available in order to facilitate communication of the users and to promote the improvement of the provided services. ejournals.epublishing.ekt.gr does not take any responsibility for the collection and disclosure of the above information, which is made available under the sole responsibility of the user who gives his explicit consent while registering in the platform, that some personal information (e-mail address and full name) may be communicated to other users of the service

The Website is in full compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016. In particular, personal data is subject to lawful processing in a transparent manner. The data are collected for specified, explicit and legitimate purposes and are not processed in any way incompatible with the original purposes; further processing may only be performed for the purpose of archiving/storing or improving the platform's services or for statistical purposes. The data that are processed are appropriate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they were originally collected. Measures shall be taken to ensure that your personal data are accurate, and you can delete or correct it without delay. The data are retained in a form that allows you to be identified for the time required for the operation of your account.

The Website does not store your deleted data (immediate deletion even from backup). At the same time, the rights to information, access, correction, deletion, restriction or portability and objection are always provided as required by the GDPR Regulation. For the exercise of those rights, you can contact the Website at the following e-mail address: epublishing@ekt.gr.

Except if expressly required by the law and / or by the Competent Authorities, the Website will not otherwise disclose, transmit, disseminate or otherwise disclose any information you provide without the consent or express command of this.

Statistical Information

In some cases, technical information that is not personally identifiable when you visit or use the website can be automatically aggregated (e.g. not through registration). Examples of this type of information that can be collected are the type of Internet Browser you use, the type of operating system of the computer you use to visit the Website and the domain name of the webpage you use to connect to the Website.

Cookies

Cookies are data files that are transferred from a web server to the person's computer who visits the website for the purpose of keeping statistics. Cookies are an industry standard, they are used by most websites, and they facilitate the frequent access of users to a particular website and its use. Cookies are not harmful to your computer system or to your files, and only the web site from which a particular cookie has been transferred to your computer can be read, modified, or delete that cookie. If you do not wish to have cookies, you can use the settings that most browsers have on the web with which you can delete existing cookies and choose either to automatically reject future cookies or to decide on rejection or acceptance of any specific cookies on the Website on your computer. It should be noted, however, that rejecting cookies may result in making it difficult or impossible to use certain parts of the website if a permanent link is required.

Scope of Privacy Policy

This Privacy Policy applies only to the Website. This policy does not apply to information collected through any other web site or to corporate practices that we do not control. Please note that the Website may contain links to other sites. In the event that users of the Website are referred to third party websites via links, hyperlinks, banners, the Website is not responsible for the terms and conditions for the management and protection of their personal data and we recommend that you read the privacy policy of each site you visit.

Questions and Suggestions

If you have any questions about our privacy policy, please contact our Privacy team at privacy@ekt.gr.