Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Welcome to EKT ePublishing's dedicated platform for electronic Journals! eJournals provides an integrated infrastructure and executive services for the publication and management of scholarly electronic journals. It corresponds to the growing publishing needs of the country’s academic community, and implements EKT’s strategy for the promotion and dissemination of Greek scholarly output internationally. With a special focus on the Social Sciences and the Humanities, eJournals serves as a gateway for open access to authoritative academic content published by institutional publishers, such as universities, research foundations, and scholarly communities. 
Ειδοποίηση
Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο! Πατήστε εδώ.

Journals 69

Subject Areas
Subcategories
Subcategories
Subcategories
Subcategories
Subcategories
Subcategories
Journal of Humanitarian Cardio Vascular Medicine

 


The Journal of Humanitarian Cardiovascular Medicine (JHCVM) is a Four-month, peer-reviewed scientific journal dedicated to report the clinical, epidemiologic, public health and basic research studies focused on Cardiovascular Medicine in Low-and Middle Income countries.


It is the official journal of the Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery (GFHM) whose Mission is to close the disparity between the medical care facilities of the North and those of the South by developing  programs & projects related to education, research, facilities, quality improvement and training in these countries.


The Journal of Humanitarian Cardiovascular Medicine (JHCVM) is intended to allow better communications in the field of Humanitarian Cardiovascular Medicine with a specific focus on articles coming out from the medical teams of Low-and Middle Income countries.


It will appeal not only to health professionals, cardiologists and cardiac surgeons, but also to epidemiologists, nursing staff, allied professionals, managers, as well as basic scientists.

Adult Education Critical Issues
The ‘ADULT EDUCATION Critical Issues’ journal is published by Hellenic Adult Education Association (HAEA). Founded in 2004, HAEA benefits from the voluntary time contributions of its members. Over the years, HAEA has become a recognized and very active community of research and practice in Adult Education within the Hellenic and the International framework, bridging the theoretical approaches of critical Adult Education with practical outcomes from the numerous learning programs it has performed in many organizational settings.
Prevezanika Chronika

Prevezanika Chronika is a biennial journal published by the Municipal Library of Preveza, northwestern Greece, since 1978. The Journal publishes studies, researches and articles in various scientific fields: literature, history, archaeology, folklore, arts, etc. They only concern the area of the Prefecture of Preveza. It, also, publishes studies of scientists, writers or artists originating or living in the Prefecture of Preveza

Αutomaton

Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ψηφιακών μέσων και πολιτισμού το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο κριτικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών που επισυμβαίνουν στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικός του προσανατολισμός είναι η διερεύνηση του ρόλου των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, στην πολιτική, και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα.  

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

The IJLTIC is an international, peer-reviewed journal that publishes articles in the fields of linguistics, translation and interpreting studies, discourse studies and intercultural communication studies. The journal aims at promoting the intercultural perspective on language communication, fostering mutual respect both by major languages and linguistic trends for the local but also respect and understanding of the local before the global in terms of coexistence. In other words, the IJLTIC will serve as a platform for exchanging and generating insights into local linguistic and communicational aspects that deserve global attention and into global perspectives and trends that have an impact locally. The journal was originally published by the Department of Translation and Interpreting of the University of Ioannina, being currently published by the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University.

Pedagogikos Logos
"Pedagogikos Logos – Journal for Humanities and Education" based on a central axis of pedagogy and education attempts an interdisciplinary approach to research in the wider Humanities field (Geisteswissenschaften) in relation to life sciences (Lebenswissenschaften).  Additionally, philosophical, theological, psychological or sociological approaches are included when they have educational and pedagogical interest.
ICON, Journal on Byzantine Philosophy

The scientific journal ΕΙΚΩΝ / ICON aims to promote the research in the field of Byzantine philosophy but also in regard to the related disciplines in the history of philosophy as well as in systematic philosophy. The journal publishes original articles in Greek, English and French twice a year. All articles under publication are subject to anonymous evaluation by the Scientific Committee of the Journal. The journal is published by the Research Laboratory on Institutional Discourse of the Department of Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens.

Public Realm. Postgraduate and Early Career Journal of Political Philosophy

PUBLIC REALM is the biannual journal of the NKUA Political Philosophy Research Laboratory. It is an international open-access peer reviewed journal aspiring to provide opportunities to postgraduate and early career scholars for publication of their research.

HYSPLEX: Hellenic Scientific Journal of Physical Education

"HYSPLEX - Hellenic Scientific Journal of Physical Education" is the official scientific publication of the "Hellenic Association of Physical Education Teachers" (PENELFA), a non-profit scientific association founded in 2011. Publication began in 2014.

Association’s aims are a) the promotion and development of the science of physical education and sports in education, b) the study and promotion of issues of the science of physical education and sports in education and the formulation of proposals for the improvement of the way in which education system and c) the promotion of scientific and social dialogue on issues related to the science of physical education and sports in education.

Research in Science & Technology Education

The Journal of Research in Science and Technology Education is the official journal of the Greek Association for Education in Science and Technology (AfEST). AfEST is a non-profit Scientific Organization representing Greek and Cypriot scientists involved in research and education in the field of Science and Technology Education. Specifically, members of the Association are researchers who have a common interest in: 

  • the study of the aims and the phenomena of Learning and Teaching Science and Technology, 
  • the factors that influence these phenomena, 
  • the development of teaching material and case studies that aim at cultivating scientific thinking and students' interest in Science and Technology.

More information about AfEST can be found in www.enephet.gr

 

Texts in Education

Mission statement of the journal is tο bring forward research and scientific knowledge by publishing original research work, relevant to the thematic units of the journal.


Namely   • History of Education
  • Organization and administration of education
  • Educational Politics
  • Sociology of Education
  • Philosophy of Education
  • Teaching Methodology
  • Intercultural Education
PIXELS@humanities

PIXELS@humanities is a series encompassing the research results of the projects funded by RCH through the annual Public Calls.

The aim of the series is to disseminate new knowledge to the public and academic audience in order to spark a discussion on current issues and promote new research and collaborations between researchers. Implementing a multi-disciplinary approach, these projects develop new ways of scientific perception and promote innovative inquiries through current reflection of old questions and the emergence of new cutting-edge fields.

Εργαστήριο Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία "Ηθική"
Η Ηθική δεν περιορίζεται στον ρόλο του περιοδικού ανακοινώσεων. Φιλοδοξεί να γίνει περιοδικό διαλόγου.
HAPSc Policy Briefs Series

HAPSc Policy Briefs Series is an international Open Access scientific journal, published by the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc). It aims at the comprehensible and coherent publication of information on current issues, as well as at the exchange of interdisciplinary approaches for the analysis and provision of policy proposals. This biannual publication aims to develop interdisciplinary and multilingual dialogue by providing summaries of relevant research, suggesting possible policy options or presenting specific actions, measures and policies. The journal uses the system of double-blind peer review. There are no submission or publication fees for the authors, as the journal is entirely funded by the Hellenic Association of Political Scientists.


ISSN: 2732-6578 | e-ISSN: 2732-6586


Indexed in: Google Scholar, Microsoft Academic, OpenAIRE, CORE, EBSCO, Crossref, BASE, SemanticScholar, OpenArchives, ROAD, SciLit, WorldCat, Research Bible, Journals Directory, Citefactor.


The journal is published with the support:
- Laboratory of Health Economics and Management of the University of Piraeus,
- Public Policy and Administration Research Laboratory of the University of Crete,
- Center of Political Research and Documentation of the University of Crete,
- Laboratory of Education Policy, Research, Development and Interuniversity Cooperation of the University of Piraeus,
- Jean Monnet Chair in Education, Training, Research and Innovation Policies of the European Union of the University of Piraeus.

Design/Arts/Culture

The International Journal Design|Arts|Culture is a digital open access and peer-reviewed multi-disciplinary journal, published by “Design, Interior Architecture and Audiovisual Documentation” lab of the Faculty of Applied Arts and Culture of the University of West Attica Greece in cooperation with the: University of Nicosia Cyprus, ESAD Porto Portugal, ESD Madrid Spain, National University of Arts Bucharest Romania and Academy of Fine Arts Gdansk Poland. This journal is biannual (with regular and from time to time special issues) and publishes research articles, projects and portfolios, as well as book reviews and student works. It aims to provide an academic forum for sharing and connecting ideas, projects, practices and findings about design, applied arts and culture. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal does not charge submission or publication fees.

Peri Istorias
"Peri Historias" is published by the Ionian Society for Historical Studies. The editors call for original works in the areas of History; Archaeology; History of Art; and, more generally, Humanities. Particularly welcome are scholarly articles on the historical past and culture of the Ionian Islands.
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]

The scientific and research fields of the journal

The creation of audiovisual and interactive applications and as well as their use in the educational and cultural sector, includes a series of scientific fields, which they co-exist and reassure the completion of their theoretical development and their application. In addition to this, the members of the International Scientific Committee and the editorial Committee are qualified researchers and academics, whose interests and  objectives are aligned and expressed through the journals’ fields and sectors.
Health & Research Journal

Health and Research Journal (HealthResJ) is a peer-reviewed scientific publication supported by the Postgraduate Program "Intensive Care Units" (National and Kapodistrian University of Athens), the Hellenic Society for Nursing Research and Education, and the  ELERGA. It is indexed in EBSCO, Semantic scholarGoogle scholarZenodo, Datacite, and Openaire. 


HealthRes is also using the DOI system and is Researchgate discoverable, while according Google Scholar, the h5-index is 2 and h5-median is 3, for the period 2016-2020. The journal, starting in January 2019 publishes articles in the English language only.


CALL FOR PAPERS


Health and Research Journal is ambitious to disseminate information, scholarship and experience in education, practice and investigation between medicine, nursing and all the sciences involved in health care. The journal publishes original papers, reviews, special and general articles, case management etc.


The texts  are submitted through online system

Bioethica
Electronic Journal about Bioethics
Investigating the child’s world
The journal "Investigating the child’s world" aims to promote scientific research and pedagogical innovation in the education of pre-school and early school-age children, to contribute to the development of a fruitful and scientifically grounded interdisciplinary discourse on the education of young children, to become a means of communication between the members of the research and educational community, the different parties involved in the education of young children.
Open Schools Journal for Open Science

The Open Schools Journal for Open Science is the first European peer review scientific journal which accepts original papers written by school age students from Primary to Secondary schools across Europe under the mentoring of their Teachers on all aspects of Science, Engineering and Technology. Students and Teachers via school projects produce scientific data that are invited to be published in this journal.  The Journal publishes articles on a regular basis. Publication is free of charge and the Journal carries articles in various languages. 

Epistēmēs Metron Logos

Epistemology, ethics, aesthetics / fine arts, ontology/ Mathematics / Philosophy of mathematics / Epistemological models of various sciences / Critical review of History of Science / Book- and Dissertation- reviews

Region & Periphery

Region and Periphery is an interdisciplinary journal, published bi-annually. It publishes scientific articles in the Greek and English languages, aiming for a wide-ranging coverage of issues related to regional development from a historical, legal, institutional, political, social, environmental, cultural, spatial and economic point of view.

 

Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies

Synthesis provides the forum for work that critically engages the reciprocity between literature, culture and politics. Located in a non-Anglophone European country, this peer-reviewed journal invests in the wide area of literary studies. It is a site where different positions and propositions can be affiliated in agonistic and interactive ways; thereby its name 'synthesis' that opens to the variants of synthesis and syntheses.

Synthesis is committed to a critical engagement with the literary, theoretical and cultural discourses that destabilise and question the hegemony of the metropolitan centres, whether political or discursive, and reveal what is represented as the minor and the peripheral as a site that engenders critical production.It encourages comparative and intercultural perspectives that address how metropolitan and Anglocentric politics permeate practices in English studies in non-metropolitan and, in particular, non-Anglophone places. Synthesis proposes the position that this is the case not only in postcolonial nations but also in Europe; while these local, non-metropolitan sites like Greece once were under the hegemony of Anglocentric traditions, they now generate new voices and mappings that critically engage hegemonic discourses.

With the firm belief that these contexts are sites of knowledge production, the editorial board of Synthesis solicits articles that challenge and reconfigure a variety of theoretical and literary discourses, and articulate new positions in both dissonance and harmony.

Environmental Education for Sustainability
The Journal of “Environmental Education for Sustainability” is an electronic academic journal that publishes scientific studies (in Greek or in English) from the field of Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD).
Homo Virtualis

Homo Virtualis is a transdisciplinary double-blind peer-reviewed and platinum open access journal for the publication of research papers, discussions and reviews on methodology and theory in the wider field of virtuation, human complex systems, virtual communities, digital cultures, social networks, cyberpsychoogy and social behaviour in blended (online/offline) techno-social environments.

It combines substantial and original knowledge production with open access, communicating efficiently recent scientific findings. Homo Virtualis is centered in social and behavioral sciences, humanities, education and the health disciplines, from a reflexive and critical standpoint.

Homo Virtualis encourages the submission of proposals for special issues edited by guest editors.

Homo Virtualis publishes one issue per year in a bilingual format (English/Greek with abtracts in English). Additional special issues may also be published.

ISSN: 2585-3899

Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics
AWPEL is a blind double peer-reviewed on-line journal dedicated to the ethnographic study of language from a variety of perspectives, published by the Laboratory for Ethnographic Studies on Language (LESOL) at the Department of Social Anthropology & History of the University of the Aegean, on Lesbos. Our aim is to provide an interdisciplinary venue for the advancement of ethnographic linguistics.
Bulletin of the Geological Society of Greece
From 1953 to date the Greek Geological Society publishes the Bulletin of the Geological Society of Greece, contributing to the dissemination of knowledge and information in regards research activities in Greece.
Research in Mathematics Education

The journal RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION is a means of communication between the members of the Greek research and educational community of didactics of mathematics, executives and actors as well as teachers of all levels of education. In addition, it seeks to provide a platform for expression, test and exercise for young researchers.

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

The Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (J Hellenic Vet Med Soc) is a quarterly peer-reviewed journal that publishes articles in all aspects of veterinary science and related disciplines. It is published by the Hellenic Veterinary Medical Society and is indexed in the Web of Science and in Scopus. 2020 Impact Factor: 0.477

Greek Political Science Review

Greek Political Science Review is the scientific journal published systematically by the Hellenic Political Science Association since 1993. As of 2017, it is also available in an online version, with the opportunity of free access to the content of the articles. The statutory aim of the journal is the unhindered promotion of high-level scientific research with a plurality of methods and analytical tools in order to constitute a field of scientific dialogue with a broad thematic orientation in the discipline of political science.

Social Policy

The main aim of the scientific Journal of Social Policy is to promote the study of Social Policy. The journal’s area of interest is of a multidisciplinary nature and it cover topics, which in a broad sense are included in the study of Social Policy. The Journal of Social Policy also publishes book reviews, either Greek or international and short reviews on social policy issues of interest.

Conatus - Journal of Philosophy

Conatus - Journal of Philosophy is the semiannual philosophical publication of the NKUA Applied Philosophy Research Laboratory; it is an international open-access double peer reviewed academic journal (both print and electronic) dedicated to the dissemination of original philosophical research. The journal invites original unpublished papers within any field of Philosophy or application of Philosophical method to any areas of intellectual and practical life. Conatus is the result of the partnership of the NKUA Applied Philosophy Research Laboratory and the National Documentation Center, the latter providing ePublishing, indexing and abstracting services.


Publishing with Conatus is a process totally free of cost; open-access, Crossref DOI assignment, abstracting, indexing as well as light-editing services are being provided at no cost for the authors by the National Documentation Center and Conatus - Journal of Philosophy respectively.


     

Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology

Open Education / The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology is being published by the Hellenic Network of Open and Distance Education. Since 2009 (issue Num.7), the access is open to everyone through this webpage.

The previous issues (1-6) can be found in printed form only through Propobos Publications In this webpage you can find information regarding the index and the abstracts of the articles that belong to the specific issues.

ENTOMOLOGIA HELLENICA

ENTOMOLOGIA HELLENICA is a peer review journal which accepts original papers or reviews on all aspects of Entomology and Agricultural Zoology (eg. Acarology, Nematology etc). It publishes 1 volume with two issues per year (May, November).


All articles are published as open access and will be immediately and permanently free of charge for everyone to read and download.

Social Cohesion and Development
SCAD is a biannual interdisciplinary scientific journal for research and debate on social policy, social cohesion and social development issues. The journal publishes research articles focusing –but not limited to- labor market and employment policies, poverty and social exclusion, ageing, pensions and social security, health and longterm care, education, family, gender and child policies, migration, crime, corporate social responsibility, social economy and third sector organizations. The journal also welcomes book reviews and short reports on research program outcomes. It is open to all scholars from any of the social science disciplines.
Hellenic Journal of Research in Education

The online “Hellenic journal of research in education” aims to contribute to the international scientific dialogue on issues regarding education without discrimination of any kind…

Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

Entertainment was tremendously changed in the last two centuries by the invention of new technologies. While the newspaper, radio, and television dominated the longest part of the 20th century, the Internet has provided totally new possibilities to entertain. However, there are factors and images related to entertainment that did not change even though the medium itself was transformed. The interdisciplinary journal Entertainment tries to bring together scholars from all areas attached to media studies to document the above named developments and changes.

 

Science and Society: Journal of Political and Moral Theory

The focus of Science and Society: Journal of Political and Moral Theory lies at the intersection of scientific and philosophical theorizing in the field of politics and social practice.

Science and Society aspires to promote in-depth, engaged scholarly research alongside interdisciplinarity, impartiality, critical spirit, and methodological innovation. It invites contributions from a wide and diverse community of researchers, from experienced academics as well as younger scholars.

Dialogoi! Theory and Praxis in Education

The journal aims to contribute to the development of scientific dialogue and the dissemination of scientific knowledge produced in the Greek as well as in the international field of early chilhood and primary education.

Comparison
The journal receives unpublished texts (studies and book reviews) on the comparison of Greek literature with foreign literatures and the arts, in Greek, English or French, but will also accept texts written in other languages on a case by case basis. 
Journal of Research in Education and Training

The Department of Early Childhood Education of the Universityof Ioannina is pleased to announce the launch of the online open-access journal Journal of Research in Education and Training / Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies

The Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies was founded in 1977 as the scientific journal of the Centre for Asia Minor Studies. The articles, critical contributions and book reviews published after peer review in the volumes of the Bulletin signify the research scope and interests of the institution focusing exclusively on the scientific study of Asia Minor Greek Hellenism during all its historical periods and covering every aspect of its civilization. The chronicles of the activities of the Centre are also published in the journal.

Eoa kai Esperia
Eoa kai Esperia is an international peer-reviewed open-access electronic journal, published by the Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West, which serves as a forum for the publication of original research in the field of the relations between Μedieval and Μodern Hellenism and the West during the period from the fourth to the eighteenth century. The journal accepts for publication articles from a broad range of fields, with particular emphasis on history, literature, archaeology, the history of institutions and archival research. Eoa kai Esperia also publishes book reviews. Studies may be submitted in Greek, English, French, German, Italian and Spanish. The journal’s rigorous review and publication procedures ensure that Eoa kai Esperia maintains a high standard of scholarship.
The Greek Review of Social Research

 

Published without interruption since 1969, The Greek Review of Social Research is the leading journal for the social and political sciences. The editorial board consisting of three EKKE researchers and two external social scientists is appointed by EKKE’s Board of Administration for a  period of three years and is responsible for the publication procedures and the standards of the Review’s scholarship. The editorial board is supported by a scientific committee whose role is advisory as regards the development and dissemination of the journal. The Greek Review of Social Research is fully open access and has no publication charges, fees, or paywalls.

The journal is proud to be indexed by the following: Scopus (Elsevier), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), The Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Crossref, SHERPA/RoMEO, International Sociological Association (ISA), OPENAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe (EC-DG INFORMATION SOCIETY and MEDIA), CiteFactor, European Website of Integration, Econbiz database.

Mouseio Benaki Journal

To publicise the collections and promote research the Museum has been publishing an annual journal since 2001 (Mouseio Benaki), containing original academic research relating to – or inspired by – objects in its collections or archives, as well as annual reports on the activities of the Museum’s research departments.  The journal carries both Greek and foreign-language articles, which are accompanied by abstracts in English or Greek respectively.  Given that the Museum’s material is diverse, multicultural and covers a broad time period, the journal thus enhances the dialogue between the disciplines of archaeology, ethnography, social anthropology, museology, history, history of art and the history of architecture.

Preschool and Primary Education

The journal Preschool & Primary Education aims to contribute to the development of scientific dialogue and the dissemination of scientific knowledge produced in the international field of preschool and primary education. The journal will publish original research that meets the high standards of scholarly and practical significance as well as issues of interest in preschool and school development, theory and educational practice.

Historein

Historein is an international, peer-reviewed, open-access electronic journal published biannually by the Cultural and Intellectual History Society (Athens). It is both historical and interdisciplinary in its perspective.

Mediterranean Marine Science

Impact Factor for 2021: 3.016


 


Mediterranean Marine Science is indexed in WoS (Web of Science, ISI Thomson), SCOPUS , and in Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA).


The content of MMS is covered by Elsevier and archived in CITEFACTOR. As of January 2014, the MMS is only available online.


 

Deltion of the Christian Archaeological Society

The Deltion of the Christian Archaeological Society (Deltion) is an international peer-reviewed journal published annually by the Christian Archaeological Society (ChAE). As one of the most prominent journals in the field of Byzantine and Post-Byzantine art and archaeology, the Deltion has been publishing high standard studies on the aforementioned fields for more than hundred years. Faithful to this tradition, it focuses on original research articles on Early Christian, Byzantine and Post-Byzantine art and archaeology. Peer review, rigorous publication policies and procedures ensure the journal’s high quality.

Beginning with 2016, this publication will be indexed in ERIH PLUS and abstracted in the Emerging Sources Citation Index

Mnimon
Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε.
Tekmeria
The journal Tekmeria publishes scholarly articles pertaining to the study of the ancient world, with particular emphasis on Ancient Greek history, epigraphy, numismatics, topography and historical geography, and especially on the publication, republication or exploitation of epigraphic and numismatic materials. All submitted articles that are relevant to the thematic areas covered by the journal are considered by the editorial board, provided they are original and have only been sent to Tekmeria for publication.
The Historical Review/La Revue Historique

Historical Review / La Revue Historique is an open-access, peer-reviewed journal that is published annually. It is a forum for publication of articles and book reviews covering cutting-edge, state-of-the-art historical research. Historical Review / La Revue Historique especially welcomes scholarly articles on the broad field of Hellenic Studies, and on the history of the Mediterranean and of Southeastern Europe, from the 16th century up the 20th century. We invite original papers and critical perspectives from all fields of historical inquiry within the social sciences and the humanities. The journal is bilingual (English and French).

Historical Review / La Revue Historique is published by the Section of Neohellenic Research of the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation, the largest historical research institute focusing on Greek history in the world.

Newsletter
The INR/NHRF Newsletter is an annual periodical publication that aims at apprising the scientific community on the scientific and research activities of the Institute for Neohellenic Research and its researchers, and also at becoming a vehicle of communication among Neohellenists in Greece and the rest of the world. The Newsletter is published since 1990.
The Gleaner
The journal focuses in the reception of the European 18th century ideas in the Greek space and generally in South-East Europe. Further, it focuses in the origins and the survivals of the Neohellenic Enlightenment, and thus also publishes studies concerned with the period before and after the 18th century.
Byzantina Symmeikta

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ is the continuation of the journal of the Institute of Byzantine Research (ΙΒR) - Hellenic National Research Foundation (HNRF),which appeared as SYMMEIKTA in 1966 (17 volumes edited till 2005). The focus of ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ laid mostly in Byzantine history, literature and archival research. In 2007 IBR reviewed the journal’s mission:continuing as BYZANTINA SYMMEIKTA, it is the primary publication medium for research carried out at the Section of Byzantine Research of the unified (since 2012) Institute of Historical Research), either by its own research staff or by external collaborators. Publications of the international scholarly community engaged in Byzantine Studies are also always welcome.

Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society
PSYCHOLOGY is an open-access peer-reviewed scientific publication of the Hellenic Psychological Society (HPS).
It is published biannually and publishes original papers from all fields of psychology in Greek and in English language.
More information here

 


International Journal of Non-Profit Sector Empowerment

The International Journal of Non-Profit Sector Empowerment is an interdisciplinary  journal of the Hellenic Association of Political Scientists, that is dedicated to the publication of quality research papers on issues concerning the development and the activities of the third sector (NGOs - NPOs - CSOs etc) and voluntary action. There are no submission or publication fees for the authors, as the journal is entirely funded by the Hellenic Association of Political Scientists.

mhist
Mos Historicus: Critical Review of European History

The scientific journal, Mos Historicus: A Critical Review of European History, is affiliated to the Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens and is published electronically on the e-Publishing platform of the National Documentation Centre (EKT).


Through this project we aspire to promote not only the academic research on European History, but also the historical discussion among the members of the global academic community that specializes in European history.


Mos Historicus is an open-access peer-reviewed academic journal of European History, under the auspices of the National and Kapodistrian University of Athens and the National Documentation Center.

Yearbook of European Union and Comparative Law

ISSN: 2732-9909


Presentation


The Yearbook of European Union and Comparative Law (YEUCL) is an annual publication containing original contributions on issues in European Union and Comparative Law.


The Yearbook aims at contributing to the development of thought, standard-setting and relevant practices throughout the world.


The Yearbook provides annual papers/reports on new developments and researches in EU and comparative law.


YEUCL welcome articles on critical legal studies.


The sector of EU law aims to provide a critical and original analyis of topical and classical issues in EU law (european constitutional law, internal market law, european foreign policy, european competition law, european private law, etc).


The sector of comparative law includes a comparative public and private law.


YEUCL provides inter-disciplinary approaches to the study of comparative law.


The Yearbook publishes contributions written in English in order to reach the largest possible international audiences.


The Yearbook is open to active practicioners of EU and comparative law on a regular basis from all over the world. 


The Yearbook do not accept comments or cases of international law.

Themes in Education Sciences

Τα «Θέματα Επιστημών Αγωγής» είναι ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής. Το περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες από όλα τα πεδία τα συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής. Οι εργασίες μπορεί να είναι θεωρητικές αναλύσεις, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εμπειρικές μελέτες, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικά μοντέλα, διδακτικές τεχνικές και εφαρμογές στην εκπαίδευση.


Επιπλέον, το περιοδικό περιλαμβάνει και θέματα επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού παρουσιάζεται το ερευνητικό, επιστημονικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

Theatere Polis. An Interdisciplinary Journal for Theatre and the Arts

Theater Polis is an interdisciplinary peer-reviewed e-journal on theatre and the arts, issued by the Department of Theatre Studies of the University of the Peloponnese, according to the departmental assembly decision of January 22nd, 2013. As suggested by its name, the journal aims at being the virtual topos of a theatre polis, which is constituted on the basis of theatre as a commonly sought for 'good' and, inversely, of the pursuit of common good through theatre and the arts.


The fields covered by Theatre Polis are Greek and world theatre and drama, all their historical manifestations and in their wider connections with culture, theory and more generally all the arts and humanities, such as literature, dance, music, art, performance and rituals, art education, costume design, scenography and architecture.


Being a complex art, theatre entertains a relation of mutual interaction with the other arts as well as different historical, social and cultural contexts. The different scientific and artistic areas encompassed by Theatre Polis responds this complexity and also reflect the interdisciplinary nature of the Study Programme of Department of Theatre Studies of the University of the Peloponnese, which constitutionally combines scientific and artistic education, theory and practice.

Data Analysis Bulletin

DATA ANALYSIS BULLETIN is an open-access peer-reviewed scientific publication of the Greek Society of Data Analysis (GSDA).The journal publishes original theoretical and empirical papers related to the theoretical development of Data Analysis (Analyse des Données) methods and their applications in a variety of scientific fields.


More information here


Interdisciplinary Approaches to Education
Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας  Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών γενικής-ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στο πλαίσιο αυτό εκδίδουμε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).
Yearbook of International & European Criminal and Procedural Law

ISSN: 2732-9917


The Yearbook of International & European Criminal and Procedural Law (YIECPL) is an annual forum for public debate on European and international criminal issues. Our aim is to offer a multi-dimensional international and comparative perspective on crime, criminal law and criminal justice in Europe and in international perspetive.


The Yearbook focuses on theoretical as well as practical questions and current developments in all related scientific areas, aiming at the publication of original research and scholarship.

Journal of Pediatric and Congenital Heart Diseases

The Journal of Pediatric and Congenital Heart Diseases (JPCHD) is a Four-month, peer-reviewed scientific journal dedicated to report the clinical, epidemiologic, public health and basic research studies focused on Pediatric acquired and Congenital Heart Diseases in the Balkan countries.


It is the official journal of the Hellenic Association of Pediatric Cardiology and promoted by the Kalangos Foundation, whose targets are to publish articles, case reports, editorials, how to do it papers, clinical and basic research with regard to acquired and Congenital Pediatric Heart Diseases.


It will appeal not only to health professionals, cardiologists and cardiac surgeons, but also to epidemiologists, pediatricians, nursing staff, allied professionals, managers, as well as basic scientists.

American Yearbook of International Law

ISSN: 2732-9925


The American Yearbook of International Law (AYIL) is an annual publication containing original contributions on issues in international law (public, private, etc.). The Yearbook aims at contributing to the development of thought, standard-setting and relevant practices throughout the world. The Yearbook provides annual papers/reports on new developments and researchers in international law. The AYIL publishes contributions written in english in order to reach the largest possible international audiences. The Yearbook is open to active practicioners of international law on a regular basis from all over the world. The AYIL do not accept comments of international cases and issues of European Union law.