Το περιοδικό Ανεμοπετάλιο εκδίδεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει  εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών. Σκοπός του είναι να προωθήσει την ανακάλυψη και τη διάδοση της γνώσης φιλοξενώντας άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου, παιδαγωγικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καλές πρακτικές και παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και διανέμεται δωρεάν.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 2 Αρ. 2 (2023): Ανεμοπετάλιο

Δημοσιευμένα: 2024-05-01

Editorial

Διευθύντρια Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Κατασκευάζω τον δικό μου νερόμυλο

Αικατερίνη Μαρκοπούλου, Μερόπη Μαρκοπούλου

Δώδεκα χρονών

Δημήτρης Κοσμόπουλος

Ταξίδια με το περίπτερο

Γαρυφαλιά Τεριζάκη


Προβολή όλων των τευχών