Το περιοδικό Ανεμοπετάλιο εκδίδεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει  εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών. Σκοπός του είναι να προωθήσει την ανακάλυψη και τη διάδοση της γνώσης φιλοξενώντας άρθρα εκπαιδευτικού περιοχομένου, παιδαγωγικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καλές πρακτικές και παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή αγγ΄λική γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και διανέμεται δωρεάν.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2023): Ανεμοπετάλιο

Δημοσιευμένα: 2023-03-04


Προβολή όλων των τευχών