Ανακοινώσεις

Οι εργασίες και τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να υποβάλλονται μέσω της παρούσης πλατφόρμας ακολουθώντας τις οδηγίες προς τους συγγραφείς.