Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
  • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


1. Χαρακτηριστικά των εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Τίτλος: Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12, Bold

Περίληψη: Περίπου 150 - 200 λέξεις - Γραμματοσειρά Calibri, πλάγια γραφή, μέγεθος 11, 1,5 διάστιχο

Κυρίως κείμενο: Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11, 1,5 διάστιχο

Τίτλοι ενοτήτων: Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11, έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, 1,5 διάστιχο

Εικόνες – Πίνακες: ενταγμένα στη ροή του κειμένου

Αριθμός σελίδων: 1-10

Βιβλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις: παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις - Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 10 (για τα projects οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι προαιρετικές)

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Σύστημα APA

Οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής αναφέρονται στο υπόδειγμα μορφοποίησης - υποβολής, κλικ για download

2. Θεματολογία

Tέχνη

Καλές Πρακτικές (σχέδια εργασίας, εργαστήρια δεξιοτήτων κ.α.)

Καινοτόμες ιδέες

Προγράμματα (συνεργατικά κ.α.)

Βιβλιοκριτική

Επιστημονικά άρθρα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος

Κριτική προσέγγιση επίκαιρων παιδαγωγικών ζητημάτων κ.α.

3. Διαδικασία υποβολής

Α. Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας 

Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο περιοδικό ως συγγραφέας.

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

1. Όνομα

2. Επίθετο

3. Email

4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα

5. Χώρα

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Β. Υποβολή του άρθρου

Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε τέσσερα βήματα):

1. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.

2. Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.

3. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας και επιλέξτε σε ποιά ενότητα θα υποβάλετε  το άρθρο σας (κλικ στην επιλογή επεξεργασία – κείμενο άρθρου, ερευνητικό όργανο, ερευνητικά υλικά κτλ.)

4. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου και μετά στη δεύτερη γλώσσα (μεταδεδομένα συγγραφέα/φέων -όπως περιγράφονται ανωτέρω- και μεταδεδομένα άρθρου). Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:Τίτλος, Περίληψη, Λέξεις-κλειδιά, Αναφορές (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό), Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, fr για γαλλικά, en για αγγλικά), Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA ή ΜLA, ανεξάρτητα από το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο.

Άρθρα


Προεπιλεγμένη πολιτική της ενότητας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.