Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Editorial Team

Editor in Chief

Dr Zoe Polizopoulou, DVM, PhD, DipECVCP, Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Managing Editor

Dr Athanassios E. Tyrpenou, DVM, MPhil, PhD Food Hygienist, Thessaloniki, Greece

Managing Editor

Dr Ioannis Savvas, DVM, PhD, Professor of Veterinary Anaesthesia, Analgesia and Intensive Care, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Editorial Board

Dr Vasileios Bampidis, DVM, PhD, Professor, Faculty of Agriculture, International Hellenic University, Thessaloniki, Greece

Dr Konstantina Bitchava, DVM, MSc PhD, DipECAAH Veterinary Research Institute, Laboratory of Fish Diseases, Greek Agricultural Organization Demeter (former N.AG.RE.F.), Greece

Dr Ismene Dontas, DVM, PhD, Professor School of Medicine National & Kapodistrian University of Athens Laboratory for Research of the Musculoskeletal System KAT Hospital Greece

Dr Vangelis Economou, DVM, PhD, Assistant Professor, Laboratory of Hygiene of Food of Animal Origin and Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Nektarios Giadinis, DVM, PhD, Dip ECHRHM, Associate Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Ilias Giannenas, DVM, PhD, DipECPVS, Assistant Professor, Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Emmanouil Kalaitzakis, DVM, PhD, Assistant Professor in Ruminant Medicine, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Panagiota Katikou, DVM, MSc, PhD, Ministry of Rural Development and Food, Directorate General of Rural Development, Directorate of Research, Innovation and Education,Thessaloniki, Greece

Dr Georgios A. Papadopoulos, DVM, PhD, Assistant Professor with special focus on Monogastric Animal Science Laboratory of Animal Husbandry Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Theofilos Papadopoulos, DVM, MSc, MPH, PhD, DipECVM, Ministry of Rural Development and Food, Directorate General of Veterinary Services, Directorate of Veterinary Center of Thessaloniki, Greece

Dr Lysimachos Georgios Papazoglou, DVM, PhD, Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Andreana Pexara, DVM, PhD, Assistant Professor, Laboratory of Hygiene of Food of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Greece

Dr Foteini Samartzi, DVM, PhD, Senior Researcher, Veterinary Research Institure, Hellenic Agricultural Organization - DEMETER, Thessaloniki, Greece

Dr Nikolaos M Solomakos, DVM, PhD, Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Greece

Dr Evangelia Sossidou, DVM, PhD, DipECAWBM, Hellenic Agricultural Organization-DEMETER, Veterinary Research Institute of Thessaloniki, Greece

Dr Isaia Symeonidou, DVM, PhD, Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Ioannis A. Tsakmakidis, DVM, PhD, Associate Professor, Unit of Biotechnology of Reproduction Farm Animals Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Theodora Tsiligianni, DVM, PhD, Research Director, Hellenic Agricultural Organization “DEMETER”, Veterinary Research Institute, Thessaloniki, Greece