Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (J Hellenic Vet Med Soc) is a quarterly peer-reviewed journal that publishes articles in all aspects of veterinary science and related disciplines. It is published by the Hellenic Veterinary Medical Society and is indexed in the Web of Science and in Scopus. 2020 Impact Factor: 0.477

Current Issue


Vol. 73 No. 1 (2022)

Published: 2022-04-29

hvms

The biological potential of a product containing Pythium oligandrum against Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884) larvae

Iasmina Luca, Mirela Imre, Marius Stelian Ilie, Ion Oprescu, Gheorghe Dărăbuş

Evaluation of seroprevalence and associated risk factors of Toxoplasmosis in sheep and goats in District Jhang-Pakistan

Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shafique, Muhammad Asif Zahoor, Muhammad Saqalein, Bilal Aslam, Muhammad Imran Arshad, Usman Waheed, Muhammad Kashif

Pharmacological effect of Lidang Tang against adjuvant-induced rheumatoid arthritis in rats

Na Liu, Tao Lei, Xifang Liu, Bo Dong, Xueqin Zeng, Yindi Sun

Hemato-biochemical Profile of Ostriches (Struthio Camelus) based on Gender and Age of Birds

dr zaima umar, anas sarwar qureshi, rehmatullah shahid, farah deeba

Honey bee drone (Apis mellifera) sperm cryopreservation with rainbow trout seminal plasma supplemented extenders

Selim Alçay, Sevinar Cakmak, Ibrahim Cakmak, Ahmet Aktar, Burcu Ustuner, Melih Yilmaz, Muhammed Duman, Hasan Ozkan, Yakup Akkaya, Hakan Sagirkaya, Zekariya Nur

Microbiological characterization of fresh bee pollens from the Aegean region of Turkey

Levent Altintas, Sedat Sevin, Hatice Ahu Kahraman, Hidayet Tutun, Ezgi Sababoglu, Erhan Keyvan

The synergistic effect of probiotic and phytobiotic for improving growth performance and biological indices in broiler chickens

Majid Gholami-Ahangaran, M. Karimi Dehkordi, M Ostadpoor, A. Ahmadi Dastgerdi, O. A. Mahdi, M. A. Jawad, Y. F. Mustafa

Aggressive behavior in cats exposed to trauma

Sadık YAYLA, Semih ALTAN, berna ersöz kanay, emine çatalkaya, nahit saylak

Ameliorative effects of L-carnitine on florfenicol-induced hepatotoxicity in broilers

Nourhan A. Haggag, Mustafa A. Aziz, Abu Elnasr A. Zahra, Soad S. Belih, Hazim Omar Khalifa

Ketamine or propofol anesthesia in dogs: how do they affect cytokines, antioxidants and neutrophil functions?

Ozlem GUZEL, Gulsen Sevim, Didar Aydin Kaya, Duygu Sezer, Mert Erek, Feraye Esen Gursel, Gizem Atmaca, Berjan Demirtas, Erdal Matur

Mycotoxins occurrence in food commodities, their associated hazards and control strategies

Ali Akbar, FATIMA ABDUL MAJEED, MUHAMMAD Bilal Sadiq, Shabir Ahmad Khan, Ali A Rabaan


View All Issues