Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Arthrocentesis in companion animal medicine


Published: Nov 29, 2017
Keywords:
Arthrocentesis dog cat
N. N. PRASSINOS (N.N. ΠΡΑΣΙΝΟΣ)
K. I. SIDERI (K.I. ΣΙΔΕΡΗ)
Abstract

Arthrocentesis, especially for synovial fluid collection and analysis, is an integral part of any diagnostic joint evaluation in companion animal medicine. Although it is a simple, quick and inexpensive technique, which also requires little in the way of expertise or special equipment, it is a much under-employed procedure in veterinary diagnostics and/or therapeutics. Knowledge of joint anatomy, aseptic conditions and strict adherence to principles of the technique are essential for an uncomplicated arthrocentesis.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baker R, Lumsden JH (2000) Synovial fluid. In: Color Atlas of Cytology of the Dog and Cat. Mosby, St. Louis, 209-215
Bennett DB (1990) Joints and Joint diseases. In: Whittick WG (ed) Canine Orthopedics. 2nd ed, Lea & Febiger, Philadelphia, 761-853
Denny HR, Butterworth SJ (2000) A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery. 4th ed, Blackwell Science, Oxford, 48-51
Else RW (1998) Locomotor system. In: Davidson MG, Else RW, Lumsden JH (eds) Manual of Small Animal Clinical Pathology. BSAVA, Cheltenham, 203-225
Fisher DJ (2001) Musculoskeletal system. In: Raskin RE, Meyer DJ (eds) Atlas of Canine and Feline Cytology. WB Saunders, Philadelphia, 313-324
Hardy RM, Wallace LJ (1974) Arthrocentesis and synovialmembrane biopsy. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 4:449-462
Houlton J (1994) Ancillary aids to the diagnosis of joint disease. In: Houlton JEF, Collinson RW (eds) Manual of Small Animal Arthrology. BSAVA, Cheltenham, 22-38
Lipowitz AJ (1985) Synovial fluid. In: Newton CD, Nunamaker DM (eds) Textbook of Small Animal Orthpaedics. JB Lippincott, Philadelphia, 1015-1028
Lozier SM, Menard M (1998) Arthrocentesis and synovial fluid analysis. In: Bojrab JM, Ellison GW, Slocum Β (eds) Current Techniques in Small Animal Surgery. 4th ed, Williams & Wilkins, Baltimore, 1057-1062
Meyer DJ, Hurvey JW (1998) Veterinary Laboratory Medicine. Interpretation and Diagnosis. 2nd ed, WB Saunders, Philadelphia, 261-263
Morgan JP (1993) Techniques of Veterinary Radiography. 5th ed, Iowa State University Press, Ames, 255-256.
Parry BW (1999) Synovial fluid. In: Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH (eds) Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat. 2nd ed, Mosby, St. Louis, 104-119
Schrader SC (1995) Joint diseases of the dog and cat. In: Olmstead ML (ed) Small Animal Orthopedics. Mosby, St. Louis, 437-471
Schrader SC, Prieur WD, Bruse S (1995) Diagnosis: historical, physical, and ancillary examinations. In: Olmstead ML (ed) Small Animal Orthopedics. Mosby, St. Louis, 3-26
Taylor SM (2003) Joint disorders. In: Nelson RW, Couto CG (eds) Small Animal Internal Medicine. 3rd ed, Mosby, St. Louis, 1071-1092
Wilkins RJ (1993) Joint fluid analysis. In: Bojrab MJ (ed) Disease Mechanisms in Small Animal Surgery. 2nd ed, Lea & Febiger, Philadelphia, 705-710
Most read articles by the same author(s)