Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Culture and sporulation of Paenibacillus larvae larvae (White) in not specific culture media


A. FYLAKTOU (Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ)
B. LIAKOS (Β. ΛΙΑΚΟΣ)
N. ILIADIS (Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ)
Abstract

In this experimental study the culture possibility and the sporulation ability of Paenibacillus larvae larvae (White), in simple and compound not specific culture media, in aerobic and anaerobic conditions and in an atmosphere of 5-10% C02 in air, were investigated. The results indicated that P.l.larvae could be cultured in normal culture media, in aerobic or anaerobic conditions. However its growth is significantly delayed and only after 48-72 h incubation, its demonstration becomes evident. In specific culture media like blood agar and Brucella agar and atmosphere of 5-10% C02 in air, it can be developed faster, sporulated more and demonstrated easier. Development and sporulation of P.l.larvae was better in Brucella agar than in blood agar.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ash C, Priest F G, Collins M D. Molecular identification of rRNA group 3 bacilli (Ash, Farrow, Wallbanks and Colins) using a PCR probe test. Proposal of the creation of a new genus Paenibacillus larvae. Antonie Van Lewuwehnoek 1993,
Heyndrickh M, Vandemeulebroecke K, Hoste Β, Janssen Ρ, Kersters Κ, De Vois Ρ, Logan Ν A, Ali Ν, Berkeley RCV. Reclassification of Paenibacillus (formerly Bacillus) pulvifaciens (Nakamura 1984) Ash et al 1994, a later subjective synonym of Paenibacillus (formerly Bacillus) larvae (White 1906) Ash et al. 1994, as a subspicies of P. larvae, with amended description of P.larvae as P, larvae subsp. larvae and P. larvae subsp. pulvifaciens. International Journal of systematic Bacteriology 1996,46:270-279.
Hansen H. Methods for determining the presence of the foulbrood bacterium, Bacillus larvae, in honey. Dn J Plant Soil Sci 1984,88:325 -328
Hornitzky M A Z, Karloviskis S. A culture technique for the detection of Bacillus larvae in honeybees. J. Apic. Res. 1989, 28:118-120.
Hornitzky M A Z, Clark S. Culture of Bacillus larvae from bulk honey samples for the detection of American foulbrood. JApic. Res. 1991,30:13-16.
Goodwin R M, Perry J H, Haine H M. A study on the presence of Bacillus larvae spores carried by adult honey bees to identify colonies with clinical symptoms of American foulbrood disease. Journal of Apicaltural Research 1996, 35:118-120.
Foster J W, Hardwick W A, Guirard B. Antisporulation factors in complex organic media. I Growth and sporulation studies on B. larvae. J. Bacteriol. 1950,59: 463-470.
Gordon R E, Haynes W G, Pang C Η Ν. The genus Bacillus. Agri Handbook No. 427,1973. Agricultural Research Service, U.S. Dept. of Agriculture, Washington, D.C.
Azuma R, Kitaoka S. Cultivation and properties of B. larvae and decrease of its proteolytic activity on glucose media. Nat. Inst, of Animal Health Quart. 1965,5:138-145.
Gochnauer Τ A. Growth, protease formation and sporulation of B. larvae in aerated broth culture. J. Invertebr. Pathol. 1973,22:251- 257.
White G F. American Foulbrood U.S.D.A. Bull. 801,1920.
Tarr H L Α.. Studies on AFB of Bees II The germination of the endospores of B. larvae in media containing embryonictissues. Ann. appi. biol. 1937, XXV (3):633-643.
Hoist EC, Sturtevant P. Relation of proteolytic enzymes to phase of life cycle of B. larvae and two new culture media for this organism. J. Bacteriol 1940,40:723-731.
Bailey L, Lee DC. Bacillus larvae its cultivation in vitro and its growth in vivo. J. Gen. Microbiol. 1962,29:711-717.
Bailey L. Honey bee pathology. Academic press, London, 1981, p .
Bisping W, Amtsberg G. Colour Atlas for the Diagnosis of Bacterial Pathogens in Animals. Paul Parey Scientific Publishers, Berlin and Hanburg 1988, ρ 77.
Shimanuki H, Hartman Ρ A, Rothenbuhler W C. In vitro growth studies of Bacillus larvae White. J. Invertebr. Pathol. 1965,7:437-441.
Rose R I.. Bacillus larvae isolation, culturing and vegetative thermal death point. J. Invertebr. Pathol. 1969,14: 411-414.
Lloyd J M. Simplified laboratory diagnosis of AFB disease. J. Apic. Res. 1986,25(1): 55-57.
Caprana E, Marocchi L, Gelmini L. Evaluation of the API 50CHB system for the identification ant biochemical characterization of Bacillus larvae. Apidologie 1995,26:11-16.
Goodwin R M, Perry J H, Haine H M. A study on the presence of Bacillus larvae spores carried by adult honey bees to identify colonies with clinical symptoms of American foulbrood disease. Journal of apicultural Research 1996, 35:118-120.
Drobnicova V, Richter V, Hausler J, Pytelova I. Characterization of Bacillus larvae and related bacilli by chromatography of cell fatty acids. Journal of Apicultural Research 1994,33:69-74.
Most read articles by the same author(s)