Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Acute phase proteins in diagnostics: more than expected


Published: Dec 21, 2017
Keywords:
acute phase proteins cat diagnosis dog
J. J. CERON
S. MARTINEZ-SUBIELA
F. TECLES
M. CALDIN
Abstract

The objective of this review is to provide updated information about how acute phase proteins (APPs) can be used in the process of diagnosis in veterinary medicine. For this purpose, recommendations about assay methodologies and basic principles regarding clinical application of APPs will be provided. In addition, the use of APPs for (1) the detection and quantification of inflammatory response, (2) the diagnosis of the underlying etiology and (3) the detection of selected non-inflammatory processes will be reviewed with practical examples.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bathen-Noethen A, Carlson R, Menzel D, Mischke R, Tipold A (2008) Concentrations of acute-phase proteins in dogs with steroid responsive meningitis-arteritis. J Vet Intern Med 22:1149-56.
Caldin M, Tasca S, Carli E, Bianchini S, Furlanello T, Martinez- Subiela S, Cerón JJ (2009) Serum acute phase protein concentrations in dogs with hyperadrenocorticism with and without concurrent inflammatory conditions. Vet Clin Pathol 38:63-68.
Caspi D, Snel WJJ, Batt RM Bennett D, Rutteman GR, Hartman EG, Baltz ML, Gruys E, Pepys MB (1987) C-reactive protein in dogs. Am J Vet Res 48: 919-921.
Ceron JJ (2013). Clinical analysis in companion animals (Análisis clínicos en pequeños animales). Inter-médica, Buenos Aires.
Ceron JJ, Eckersall PD, Martinez-Subiela S (2005) Acute phase proteins in dogs and cats; current knowledge and future perspectives. Vet Clin Pathol 34:85-99
Cerón JJ, Martinez-Subiela S, Ohno K, Caldin M (2008) A sevenpoint plan for acute phase protein interpretation in companion animals. Vet J 177 (1):6-7.
Duthie S, Eckersall PD, Addie DD, Lawrence CE, Jarrett O (1997) Value of alpha 1-acid glycoprotein in the diagnosis of feline infectious peritonitis. Vet Rec 141: 299-303.
Eckershall PD, Harvey MJ, Ferguson J, Renton JP, Nickson D, Boyd J (1993). Acute phase proteins in canine pregnancy. J Reprod Fert 47 (suppl): 159-164.
Eckersall PD (1995) Acute phase proteins as markers of inflammatory lesions. Comp Haematol Int 5: 93-95.
Eckersall PD, Duthie S, Safi S, Moffatt D, Horadagoda NU, Doyle S, Parton R, Bennett D, Fitzpatrick G (1999) An automated biochemical assay for haptoglobin: prevention of interference from albumin. Comp Haematol Int 5:117-124.
Fransson BA, Bergström A, Wardrop KJ, Hagman R (2007) Assessment of three automated assays for C-reactive protein determination in dogs. Am J Vet Res 68: 1281-1286.
Fransson BA, Karlstam E, Bergstrom A, Lagerstedt AS, Park JS, Evans MA, Ragle CA (2004) C-reactive protein in the differentiation of pyometra from cystic endometrial hyperplasia/mucometra in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 40: 391-399.
Giordano A, Spagnolo V, Colombo A, Paltrinieri S (2004) Changes in some acute phase protein and immunoglobulin concentrations in cats affected by feline infectious peritonitis or exposed to feline coronavirus infection.Vet J 167: 38-44.
Hazuchova K, Held S, Neiger R (2012) Usefulness of serum acute phase proteins (APPs) in cats with body cavity effusions to help with a diagnosis of feline infectious peritonitis (FIP). Proceedings of the 22nd ECVIM-CA Congress (Maastricht, the Netherlands), p.
Hjortdahl P, Landaas S, Urdal P, Steinbakk M, Fuglerud P, Nygaard B (1991) C-reactive protein: a new rapid assay for managing infectious disease in primary health care. Scand J Prim Health Care 9: 3-10.
Jergens AE, Schreiner CA, Frank DE, Niyo Y, Ahrens FE, Eckersall PD, Benson TJ, Evans R (2003) A scoring index for disease activity in canine inflammatory bowel disease. J Vet Intern Med 17: 291-297.
Kocaturk M, Martinez S, Eralp O, Tvarijonaviciute A, Ceron J, Yilmaz Z (2010) Prognostic value of serum acute-phase proteins in dogs with parvoviral enteritis.J Small Anim Pract 51: 478- 483.
Martinez-Subiela S, Bernal L, Garcia JF, Tecles F, Tvarijonaviciute A, Ceron JJ (2014) Canine demodicosis: the relationship between response to treatment and markers for inflammation and oxidative status. Vet Dermatol (in press).
Martinez-Subiela S, Tecles F, Eckersall PD, Ceron JJ (2002) Serum concentrations of acute phase proteins in dogs with leishmaniasis. Vet Rec 150: 241-244
Matijatko V, Mrljak V, Kis I, Kucer N, Forsek J, Zivicnjak T, Romić Z, Simec Z, Ceron JJ (2007) Evidence of an acute phase response in dogs naturally infected with Babesia canis. Vet Parasitol 144: 242-250.
McCann T, Ridyard AE, Simpson JW (2008) Evaluation of the utility of C-reactive protein in the diagnosis of chronic gastrointestinal disease in dogs. Proceedings of the British Small Animal Veterinary Congress (Birmingham, United Kingdom), p. 478
McClure V, van Schoor M, Thompson PN, Kjelgaard-Hansen M, Goddard A (2013) Evaluation of the use of serum C-reactive protein concentration to predict outcome in puppies infected with canine parvovirus. J Am Vet Med Assoc 243: 361-366.
Mitchell KD, Kruth AS, Wood RD, Jefferson B (2009) Serum acute phase protein concentrations in dogs with autoimmune haemolytic anemia. J Vet Intern Med, 23:585-591.
Mylonakis ME, Ceron JJ, Leontides L, Siarkou VI, Martinez S, Tvarijonaviciute A, Koutinas AF, Harrus S (2011) Serum acute phase proteins as clinical phase indicators and outcome predictors in naturally occurring canine monocytic ehrlichiosis. J Vet Intern Med 25: 811-817.
Ohno K, Yokoyama Y, Nakashima K, Setoguchi A, Fujino Y, Tsujimoto H (2006) C-reactive protein concentration in canine idiopathic polyarthritis. J Vet Med Sci 68: 1275-1279 .
Sheahan D, Bell R, Mellanby RJ, Gow AG, Friend E, Heller J, Bence LM, Eckersall PD (2010) Acute phase protein concentrations in dogs with nasal disease. Vet Rec 167: 895-899.
Suzuki K, Wakabayashi H, Takahashi M, Fukushima K, Yabuki A, Endo Y (2007) A Possible treatment strategy and clinical factors to estimate the treatment response in Bebesia gibsoni infection. J Vet Med Sci 69: 563-568.
Tecles F, Subiela SM, Petrucci G, Panizo CG, Cerón JJ (2007) Validation of a commercially available human immunoturbidimetric assay for haptoglobin determination in canine serum samples. Vet Res Commun. 31: 23-36.
Tecles F, Caldín M, Zanella A, Membiela F, Tvarijonaviciute A, Subiela SM, Cerón JJ (2009) Serum acute phase protein concentrations in female dogs with mammary tumors. J Vet Diagn Invest 21: 214-219.
Viitanen SJ, Laurila HP, Lilja-Maula LI, Melamies MA, Rantala M, Rajamäki MM (2013) Serum C-reactive protein as a diagnostic biomarker in dogs with bacterial respiratory diseases. J Vet Intern Med (in press).
Yamamoto S, Shida T, Miyaji S, Santsuka H, Fujise H, Mukawa K, Furukawa E, Nagae T, Naiki M (1993) Changes in serum C-reactive protein levels in dogs with various disorders and surgical traumas. Vet Res Commun 17: 85-93.