Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Submandibular and parotid abscess due to Nocardia sp. and therapy with danofloxacin in sheep


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Nocardia sp sheep goat abscess identification
S. KIRKAN
K. URAL
U. PARIN
O. ORTLEK
C. BALIKCI
M. GULTEKIN
U. KARADEMIR
I. AKIN
Abstract

The aim of the present study was to report detection of Nocardia sp. from cutaneous lesions of sheep. Abscess material was collected from submandibular and parotid lesions in sheep for identification of Nocardia sp., which is well known as a causative agent for cutaneous or subcutaneous abscesses, disseminated disease, mastitis, and pneumonia. Nocardia sp. are Gram-positive, delicate, non-motile, branching filamentous bacteria that found in soil, dust, organic materials, water and aquatic environmental. Nocardia species generally yield a large variety of diseases in both normal and immunocompromised humans and animals. In the present study, bacterial staining methods and biochemical identification methods were applied for identification of Nocardia sp. in four sheep in Aydin. All cases had superficial abscesses in the submandibular and parotid region, mostly invading the head and neck regions. Neutrophilic leukocytosis was evident in three out of four sheep, and there was evidence of moderate anemia in two of the sheep. Samples were stained with Gram and modified Ziehl-Neelsen staining and streaked onto sheep blood agar, incubated at 37°C for 48-72 hours under aerobic condition, Sabouraud Dextrose Agar, incubated for one week under aerobic condition. Nocardia sp. was isolated from based on bacteriological investigation confirming numerous thin, Gram-positive, filamentous and nonacid fast organisms, and biochemical tests. Nocardia sp. strains were confirmed with 16s Rrna PCR method. Based on clinical appearance, hematological findings, and molecular analysis a definitive diagnosis cutaneousNocardiosis was made in the sheep. Initial therapy involving danofloxacin, with regard to antibiogram, for 10 days and local iodine solutions, resulted in clinical recovery on 35-45 days post-treatment. This is the first reported case of cutaneous Nocardiosis and its effective danofloxacin therapy in sheep in Turkey.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Al-Harbi KH (2011) Prevalence and etiology of abscess disease in sheep and goats at Qassim region, Saudi Arabia. Veterinary World 4 (11):495-499.
AL-Tuffyli YI Kh, Shekhan MI (2012) Clinical and Bacteriological Study of Subcutaneous abscesses caused by gram positive bacteria in cow and sheep in Al-Qadissiyia province. AL-Qadisiya Journal of Vet Med Sci 11(2): 80-85.
Arslan U, Tuncer I, Uysal EB, Inci R (2007) Pleuropulmonary and soft tissue Nocardia cyriacigeorgici infection in a patient with Behcet’s disease. Saudi Med J 28(9):1435-1437.
Bacciarini LN, Posthaus H, Pagan O, Miserez R (1999) Nocardia nova causing pulmonary nocardiosis of black crakes (Limnocorax flavirostra). Vet Pathol 36:345-347.
Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ (2006) Clinical and laboratory features of the Nocardia sp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 19:259-282.
Elmaci I, Senday D, Silav G, Ekenel F, Balak N, Ayan E, Yazici S (2007) Nocardial cerebral abscess associated with mycetoma, pneumonia, and membranoproliferative glomerulonephritis. J Clin Microbiol 45(6): 2072-2074.
Erturk E, Alibasoglu M (1974) Fungus diseases of domestic animals in Ankara. Ankara Univ Vet Fak Derg 21 (3-4): 224-242.
Eshraghi S, Amin M (2001) Nocardia asteroides complex in patient with symptomatic pulmonary nocardiosis. Iranian J Publ Health 30:99-102.
Gezon HM, Bither HD, Hanson LA, Thompson JK (1991) Epizootic of external and internal abscesses in a large goat herd over a 16 – year period. J Am Vet Med Assoc 198(15): 257-263.
Hansen G, Swanzy S, Gupta R, Cookson B, Limaye AP (2008) In vitro activity of fluoroquinolones against clinical isolates of Nocardia identified by partial 16S rRNA sequencing. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 27(2): 115-120.
Haziroglu R, Sahal M, Tunca R, Guvenc T, Duru SY, Ataseven L (2006) Pleuritis and pneumonia associated with nocardiosis and aspergillosis in a domestic short haired cat. Ankara Univ Vet Fak Derg 53: 149-151.
Karakan Y, Elbek O, Uyar M, Zer Y, Tulu M, Dikensoy O (2007) Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey. Tuberk Toraks 55(3): 295-298.
Kheirandish R, Sami M, Ghanbarpour R, Alidadi S (2013) Pulmonary nocardiosis in a fat-tailed sheep. Eurasian J Vet Sci 29(4): 220-224.
Koneman E, Winn W, Allen S, Janda W, Schreckenberger P, Procop G, Woods G (1999) The aerobic Gram positive Bacilli. In: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, New York: pp 691-695.
Laurent FJ, Provost F, Boiron P (1999) Rapid identification of clinically Relevant Nocardia species to genus level by 16S rRNA gene PCR. J Clin Microbiol 37:99-102.
Malladi SVS, Ankathi PK, Vemu L, Rao MN (2010) Disseminated nocardiosis in an advanced AIDS patient. JAPI 58:317-318.
Martínez R (2008) Pulmonary nocardiosis: risk factors, clinical features, diagnosis and prognosis. Curr Opin Pulm Med 14(3):219–227.
Menendez R, Cordero PJ, Santos M, Gobernado M, Marco V (1997) Pulmonary infection with Nocardia species: A report of 10 cases and review. Eur Respir J 10:1542-1548.
Mentes O, Zer Y, Balcı I, Ozaslan M (2006) First Report of Pulmonary Nocardia transvalensis Infection from Turkey. Pak J Biol Sci 9 (12):2384-2386.
Menzies PI, Muckle CA (1989) The Use of a microagglutination assay for the detection of antibodies to Corynebacterium pseudotuberculosis in naturally infected sheep and goat flocks. J Vet Res 53: 313-318.
Mikami Y, Yazawa K (1989) Susceptibility patterns of pathogenic Nocardia to some selected antimicrobial agents and their usefulness in the identification work in a clinical laboratory. Bull JFCC 5: 89–95.
Mittal V, Fernandes M (2012) Cotrimoxazole-resistant Nocardia sclerokeratitis: effective therapy with fourth-generation fluoroquinolones. Can J Ophthalmol 47(6): 58-60.
Nahed MW, Neveen AGE, Nagah MS, Saad MN, Walaa MA (2011) Incidence of Nocardia species in raw milk collected from different localities of Assiut City of Egypt. Vet World 4:201-204.
NCCLS (2008) Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals; Approved Standard. 3rd ed. Document M31-A3, vol 28 No. 8. Villanova. Pa. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Clinical and Laboratory Standards Institute.
Pal M (1997) Nocardia asteroides as a cause of pneumonia in a buffalo calf. Rev Sci Tech Off Int Epiz 16:881-884.
Perçin D, Sümerkan B, Inci R (2011) Comparative evaluation of e-test and disk diffusion methods for susceptibility testing of Nocardia species. Mikrobiyol Bul 45(2): 274-279.
Ramos-Vara JA, Wu CC, Lin TL, Miller MA (2007) Nocardia tenerifensis genome identification in a cutaneous granuloma of a cat. J Vet Diagn Invest 19:577-580.
Ribeiro MG, Salerno T, Mattos-Guaraldi AL, Camello TCF, Langoni H, Siqueira AK, Paes AC, Fernandes MC, Lara GHB (2008) Nocardiosis: An overview and additional report of 28 cases in cattle and dogs. Rev Inst Med Trop S Paulo 50:177-185.
Songer JG, Post KW (2005) Dermatophilus and Nocardia. In: Veterinary Microbiology. Bacterial and fungal agents of animal disease. 1st ed, Elsevier Saunders Inc., NorthCarolina: pp 84-85.
St Leger JA, Begeman L, Fleetwood M, JR Frasca S, Garner MM, Lair S, Trembley S, Linn MJ, Terio KA (2009) Comparative pathology of nocardiosis in marine mammals. Vet Pathol 46:299-308.
Tadayon RA, Cheema AH, Muhammed SI (1980) Microorganismsassociated with abscesses of sheep and goats in the south of Iran. Am J Vet Res 41:798-802.
Tavassoli M, Imani A, Yousefnia Pasha M, Tukmechi A, Tajik H (2012) Bacteria associated with subcutaneous abscesses of cattle caused by Hypoderma spp larvae in north of Iran. J Vet Res Forum 1(2): 123-127.
Ural K, Alic D, Haydardedeoglu AE, Cedden F, Guzel M, Özyıldız Z, Cantekin Z (2008) Corynebacterium pseudotuberculosis infection in Saanen×Kilis crossbred (White) goats in Ankara, Turkey and effective kanamycin treatment: A prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Small Rum Res 77(1): 84-88.
Yildiz O, Alp E, Tokgoz B, Tucer B, Aygen B, Sumerkan B, Couble A, Boiron P, Doganay M (2005) Nocardiosis in a teaching hospital in the Central Anatolia region of Turkey: treatment and outcome. Clin Microbiol Infect 11(6): 495-499.
Wong YW, Waghorn D, Ratnavel RC (2003) Antibiotic-resistant cellulitis acquired in Turkey. J R Soc Med 96 (1): 32-33