Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Paraoxonase activities and oxidative status during late pregnancy and postpartum period in dairy cattle with and without retained fetal membrane


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Dairy cattle Late pregnancy Paraoxonase Postpartum Retained fetal membrane
M. DURAK
B. YOKUS
N. ERCAN
Abstract

The aim of this study was to evaluate serum paraoxonase 1 (PON1) activities, total antioxidant capacity (TAC), total peroxidation (TPX), oxidative stress index (OSI) and their associations with Retained fetal membrane (RFM) in late pregnancy and postpartum period. Possible relationships have been investigated between these markers and other relevant blood parameters also. Totally 266 pregnant cows were included in this study. Samples were taken in during late pregnancy and postpartum periods. The cows were divided into two groups after giving birth as RFM and Non-Retained fetal membrane (NRFM). The TAC, TPX and OSI values were not different in RFM compared to NRFM in both periods. The PON1 activities of RFM group in both periods were lower than those of the NRFM, however; these variations were not statistically significant. PON1 activities was statistically higher in the late pregnancy both RFM and NRFM groups than postpartum. This observation point out oxidative stress could not relate to pathogenesis of RFM. The PON1 activity was increased physiologically in pregnant cows, and more information is needed to determine whether PON1 may be used to identify cows at high risk of developing RFM. Decreasing serum urea/creatinine ratio, globulin and total protein concentration and increasing albumin/globulin ratio might be a parameter to contributing use in diagnosis of RFM.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ahmed WM, Amal R, Abd el Hameed HH, Khadrawyand EL, Hanafi EM (2009) Investigations on retained placenta in Egyptian buffaloes. Global Vet 3: 120–124.
Atamer Y, Kocyigit Y, Yokus B, Atamer A, Erden AC (2005) Lipid Peroxidation, Antioxidant Defense, status of Trace Metals and Leptin levels in Preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 119: 60–66.
Bademkiran S, Yokus B, Cakir DU, Durak MH, Kurt D (2008) Serum Paraoxonase-1 Activity in Dairy Cattle and its Association with Dystocia. J Anim Vet Advan 7 (10): 1184–1189.
Brzezinska-Slebodzinska E, Miller JK, Quigley JD, Moore JR, Madsen FC (1994) Antioxidant status of dairy cows supplemented prepartum with vitamin E and selenium. J Dairy Sci 77: 3087–3095.
Campbell MH, Miller JK (1998) Effect of supplemental dietary Vitamin E and zinc on reproductive performance of dairy cows and heifers fed excess iron. J Dairy Sci 81: 2693–2699.
Castillo C, Hernandez J, Valverde I, Pereira V, Sotillo J, Lopez AM, Benedito JL (2006) Plasma malondialdehyde (MDA) and total antioxidant status (TAS) during lactation in dairy cows. Res Vet Sci 80: 133–139.
Davidge ST, Hubel CA, Brayden RD, Capeless EC, Mclaughlin MK (1992) Sera antioxidant activity in uncomplicated and preeclamptic pregnancies. Obstet Gynecol 79: 897–901.
Ece A, Atamer Y, Gurkan F, Davutoglu M, Bilici M, Tutan M, Gunes A (2006) Paraoxonase, anti-oxidant response and oxidative stress in children with chronic renal failure. Pediatr. Nephrol 21: 239–245.
Eger S, Drori D, Kadorri I, Miller N, Schindler H (1985) Effects of selenium and vitamin E on incidence of retained placenta. J Dairy Sci 68: 2119–2122.
Eiler H (1997) Retained placenta. In, Youngquist RS (Ed): Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B. Saunders Company, Philadelphia PA 340–348.
Erel O (2004) A novel automated method to measure total antioxidant response against potent free radical reactions. Clin Biochem 37: 112–119.
Erisir M, Akar Y, Gurgoze SY, Yuksel M (2006) Changes in plasma malondialdehyde concentration and some erythrocyte antioxidant enzyme in cows with prolapsus uteri caesarean section, and retained placenta. Revue Med Vet 157: 80–83.
Fourichon C, Seegers H, Malher X (2000) Effect of disease on reproduction in the dairy cow: A meta-analysis. Theriogenology 53: 1729–1759.
Furlong CE, Richter RJ, Seidel SL, Costa LG, Matulsky AG (1989) Spectrophotometric assays for the enzymatic hydrolysis of the active metabolites of chlorpyrifos and parathion by plasma paraoxonase/arylesterase. Anal Biochem 180: 242–247.
Gupta S, Agarwal A, Sharma RK (2005a) The Role of Placental Oxidative Stres and Lipid Peroxidation in Preeclampsia. Obstet Gynecol Surv 60: 807–815.
Gupta S, Gupta HK, Soni J (2005b) Effect of vitamin E and selenium supplementation on concentrations of plasma cortisol and erythrocyte lipid peroxides and the incidence of retained fetal membranes in crossbred dairy cattle. Theriogenology 64: 1273–1286.
Harma M, Harma M, Erel O (2005) Measurement of the total antioxidant response in preeclampsia with a novel automated method. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 118: 47–51.
Hidiroglou M, Mcallister AJ, Williams CJ (1987) Prepartum supplementation of selenium and vitamin E to dairy cows: assessment of selenium status and reproductive performance. J Dairy Sci 70:1281–1288.
Juretic D, Motejlkova A, Kunovic B, Rekic B, Flegar-Mestric Z, Vujic L, Mesic R, Lukac-Bajalo J, Simeon-Rudolf V (2006) Paraoxonase/arylesterase in serum of patients with type II diabetes mellitus. Acta Pharm 56, 59–68.
Kankofer M, Lipko J, Zdunczyk S (2005) Total antioxidant capacity of bovine spontaneously released and retained placenta. Pathophysiology 11: 215–219.
Kankofer M (2001) The levels of lipid peroxidation products in bovine retained and not retained placenta. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 64: 33–36.
Kocyigit Y, Bayhan G, Atamer A, Atamer Y (2004) Serum levels of leptin, insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factor binding protein-3 in women with pre-eclampsia, and their relationship to insulin resistance. Gynecol Endocrinol 18: 341–348.
Kumru S, Aydin S, Gursu MF, Ozcan Z (2004) Changes of serum paraoxonase (an HDL-cholesterolassociated lipophilic antioxidant) and arylesterase activities in severe preeclamptic women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 114: 177–181.
Lkeda Y, Suehiro T, Inoue M, Nakauchi Y, Morita T, Arii K, Ito H, Kumon Y, Hashimoto K (1998) Serum paraoxonase activity and its relationship to diabetic complications in patients with non-insulindependent diabetes mellitus. Metabolism 47: 598–602.
Miller JK, Brzezinska-Slebodzinskai E (1993) Oxidative Stress, Antioxidants and Animal Function. J Dairy Sci 76: 2812–2823.
Miyazawa T (1989) Determination of phospholipids hydroperoxides in human blood plasma by a chemiluminesence’s- HPLC assay. Free Radic Biol Med 7: 209–217.
Parkinson TJ, England GCW (2001) Dystocia and other disorders associated with parturition. In: Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, Oakes DE (Ed), W.B. Saunders, London 205–333.
Roche JF, Mackey D, Diskin MD (2000) Reproductive management of postpartum cows. Anim Reprod Sci 60: 703–712.
Stowe HD, Thomas JW, Johnson T, Marteniuk JV, Morrow DA, Ullrey DE (1988) Responses of dairy cattle to long-term and short-term supplementation with oral selenium and vitamin E. J Dairy Sci 71(7):1830–9.
Turk R, Juretic D, Geres D, Turk N, Rekic B, Simeon-Rudolf V, Robic M, Svetina A (2005) Serum paraoxonase activity in dairy cows during pregnancy. Res Vet Sci 79: 15–18.
Uriel J (1961) Charactérisation des cholinestérases et d’autres estérases cardoxylique après électrophorèse et immunoélectrophorèse en gelose I. Applications à l’étude des estérases du serum humain normal. Ann Inst Pasteur 101: 104–119.
Uzun H, Benian A, Madazli R, Topcuoglu MA, Aydin S, Albayrak M (2005) Circulating oxidized low-density lipoprotein and paraoxonase activity in preeclampsia. Gynecol Obstet Invest 60: 195–200.
Yokus B, Bademkiran S, Cakır DU (2007) Total anti-oxidant capacity and oxidative stres in dairy cattle and their associations with dystocia. Medycyna Wet 63 (2): 167–170.