Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Two case studies of 129/Sv testicular teratoma


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Teratoma mouse 129/Sv strain histogenesis
NIKISTRATOS SISKOS
PAVLOS LELOVAS
MARIANNA STASINOPOULOU
NIKOLAOS KOSTOMITSOPOULOS
Abstract

Testicular teratoma is classified among testicular germ cells tumors. While its incidence is relatively low among animals, in 129/Sv mice is presented in relatively high prevalence. It has been revealed that murine teratoma arises from genetically altered germ cells that undergo malignant transformation during embryogenesis. A point mutation on the 129/Sv genome has been incriminated for failing to regulate normal pathways in germ cell development leading in high teratocarcinogenic risk. For a neoplasm to be characterized as teratoma, derivatives from at least two germ cell layers have to be detected. In the present study, two cases exhibiting all three layers (mesoderm, endoderm, ectoderm) are presented while the tissues observed were of epithelial, connective, muscular, and neural origin. Findings include an almost fully shaped large intestine, a structure closely resembling the heart (blood, endocardium, myocardium) and endochondral ossification.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Amato R (2002) Testicular Cancer. In: (ed.: Bertino JR) Encyclopedia of Cancer 2nd edn . New York: Academic Press, pp. 363-375.
Bustamante-Marin X, Garness JA, Capel B (2013) Testicular teratomas: an intersection of pluripotency, differentiation and cancer biology. Int J Dev Biol 57:201-210.
Oosterhuis JW, Looijenga LH (2005) Testicular germ-cell tumours in a broader perspective. Nat Rev Cancer 5:210-222.
Ozolek JA, Castro CA (2011) Teratomas Derived from Embryonic Stem Cells as Models for Embryonic Development, Disease, and Tumorigenesis. In: (ed.: Kallos M) Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering, Intech, pp. 231-262.
Ross MH, Romrell LJ, Kaye GI (1995) Endocrine Organs In: (eds.: Ross MH, Romrell LJ, Kaye GI) Histology: A text and atlas, 3rd edn, Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, USA, pp. 596-635
Stevens LC (1984) Spontaneous and experimentally induced testicular teratomas in
mice. Cell Differentiation 15:69-74.
Stevens LC, Little CC (1954) Spontaneous Testicular Teratomas in an Inbred Strain of Mice. Proc Natl Acad Sci USA 40:1080-1087.
Sundstrom J, Pelliniemi LJ, Kuopio T, Verajankorva E, Frojdman K, Harley V, Salminen E, Pöllänen P (1999) Characterization of the model for experimental testicular teratoma in 129/SvJ-mice. Br J Cancer 80:149-160.
Tzukerman, M., T. Rosenberg, Y. Ravel, I. Reiter, R. Coleman, K. Skorecki (2003) An experimental platform for studying growth and invasiveness of tumor cells within teratomas derived from human embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci U S A 100:13507-13512.
Ulbright TM, Emerson RE (2014) Neoplasm of the testis In: (eds.: Bostwick DG and Liang C) Urologic Surgical Pathology 2nd edn, Elsevier Saunders Philadelphia, pp. 757-862.
Woodward PJ, Mostofi FK, Talerman A, Heidenreich A, Hailemariam S, Kaplan GW, Looijenga LHJ, Parkinson MC, Ulbright TM, Oosterhius JW, Grigor K, Sesterhenn IA, McLeod DG, True L, Rushton HG, Møller H, Jacobsen GK,
Michael H, Manivel JC, Oliver TD, Reuter VE (2004) Germ cell tumors. In: (eds.: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA) Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press, Lyon, pp. 221-249.
Most read articles by the same author(s)