Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Antibody level of Infectious Bursal Disease (IBD) in layers


Published: Jan 31, 2018
Keywords:
Antibodies Infectious bursal disease Layers
E. XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ)
M. SAMUHOS (Μ. ΣΑΜΟΥΧΟΣ)
D. TAMBOURATZIS (Δ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ)
E. STOFOROS (Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ)
Abstract

The detection of the antibody level of Gumboro Disease was performed using ELISA. The test was conducted on 6 experimental groups of different ages from a total number of about 120,000 layers. The blood testing occurred every two weeks without altering the established program of vaccination of the flock. It was ascertained that the average title of antibodies was at a low level and the coefficient of variation (CV) was high, which means that there was no uniformity in the title of antibodies in the bird population. This could be due to the fact that the vaccinations were random without the necessary criteria for application being taken into account. This has the unfortunate consequence that the bird population does not have sufficient immunity for their own protection against the disease.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ιορδανίδης Π., Μ. Κουμπάτη, Ε. Αρτοποιός: Ο ρόλος των μητρικών αντισωμάτων στην πρόληψη της νόσου του Gumboro κατά τις πρώτες εβδομάδες ζωής των ορνίθων. Δ.Ε.Κ.Ε., 42,4, 245-249, 1991.
Αρτοποιός Ε.: Παθολογία των Πτηνο')ν, Θεσ/νίκη, Εκδοση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1986.
Lukert P.D. and S.Β. Hitchner: Infectious Bursal Disease, pp. 566-576. In: Diseases of Poultry, 8th Ed., Edited: M.S. Hofstad, Iowa State University Press, 1984.
Gardin Y.: Monitoring infectious Bursal Disease Vaccination using ELISA serology. Zootecnica International, 68-74, April 1991.
Vob M., E. Vielits: Commercial ELISA Kits in the diagnosis of Poultry Diseases: Lohmann, Information, No 15, p.p. 15-17, 1991. Slaght, S.S. Yang, T., J.T. van de Heide, L: Adaptation of Enzyme- linked immunosorbent assay to the avian system. J. Clin. Microbiol. 10:689-702,1979.
Marquardt, W.W., Johnson, R.B., Odenwald, W.F., Schlotthober, B.A.: An indirect Enzyme-linked-immunosorbent assay (ELISA) for measuring antibodies in chicken infected with infectious bursal disease virus. Avian Dis. 24:375-385, 1979.
Thayer, S.G., P. Villegas, and O.J. Fletcher: Comparison of Two Commercial Enzyme - Linked Immunosorbent Assays and Conventional methods for Avian Serology. Avian
diseases Vol.. 31, No Ι,ρρ. 120-124,1986.
De Wit, J.J., F.G. Davelaar & W.W. Braunius: Comparison of the enzyme linked immunosorbent assay, the heamagglutination inhibition test and the agar gel precipitation test for the detection of antibodies against infectious bronchitis and Newcastle disease in commercial broilers. Avian Pathology 21, 651-658, 1992.
Douglas C. Montgomery: Design and analysis of experiments, John Wiley & Sons, ΝΎ. Thrid Edition/l991.
Idexx Flockchek Production Guide 15-10-1988.
Idexx Flock titer measurments, 1995.
Erhard M.H., Von Quistorp, I., Schranner, I., Jungling, Α., Kaspers, Β., Schmidt, P., Kuhlmann, R.: Development of specific enzyme-linked immunosorbent antibody assay system for the detection of chicken immunoglobulins G. M and A using monoclonal antibody. Poult.. Sci.. 71,302-310,1992.
Statgraphics V6. Reference manual manugistics Inc., 1992.
Snyder B.D.: Latest developments in the Enzyme - Linked -Immunosorbent Assav (ELISA). Avian Disease Vol., 30, No 1,19-23, 1985.
Snyder B.D., W.W. Marquardt. E.T. Mallinson, E. Russek- Cohen, P.K. Savage, and D.C. Allen: Rapid Serological profiling by Enzyme-Linked immunosorbent Assay. IV. Association of Infectious Bursal Disease Serology with Broiler Flock Performance. Avian Diseases Vol. 30, No. 1, pp. 139-148, 1985.
Faragher T.J., Infectious bursal disease of chickens. The Veterinary Bulletin, Vol. 42, No 6, pp. 361-369, June 1972.