Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ovarian remnant syndrome after laparoscopic ovariectomy in a cat


Published: Feb 5, 2019
Keywords:
ovarian remnant syndrome ORS laparoscopy ovariectomy cat
R. Properzi
P. Boschi
F. Leonardi
https://orcid.org/0000-0003-4164-6775
Abstract

The first case of accidental implantation of ovarian tissue at the port site after laparoscopic ovariectomy in a cat was described. A 2-year-old, spayed female, domestic cat showed recurrent behavioral oestrus signs (vocalization, increased playfulness, and lordosis) four months after laparoscopic ovariectomy. Abdominal ultrasound revealed bilateral endometrial hyperplasia and an inhomogeneous mass attached to the abdominal wall at the port site of previous laparoscopic ovariectomy. Ovarian remnant syndrome was supposed. Diagnostic laparoscopy confirmed the presence of a mass that was 2 cm in diameter and macroscopically similar to ovarian tissue. Laparoscopy was converted to laparotomy to remove the abnormal tissue and the uterus. Histopathological findings showed follicles of various maturation stages in the mass, and confirmed endometrial hyperplasia. Histology underscored that ovarian remnant tissue resumed function. No clinical signs consistent with ovarian remnant syndrome were reported six months after removal of the abnormal tissue. In conclusion, removal of the ovaries through the laparoscopic port site may cause fortuitous ovarian tissue implantation at the abdominal wall in the cat. 

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ball R, Birchard SJ, May LR, Threlfall WR, Young GS (2010) Ovarian remnant syndrome in dogs and cats: 21 cases (2000-2007). J Am Vet Med Assoc 236: 548-553.
Chao HS (2008) Ovarian remnant syndrome at the port site. J Minim Invasive Gynecol 15: 505–507.
Coisman JG, Case JB, Shih A, Harrison K, Isaza N, Ellison G (2014) Comparison of surgical variables in cats undergoing single‐incision laparoscopic ovariectomy using a ligasure or extracorporeal suture versus open ovariectomy. Vet Surg 43: 38–44.
DeNardo GA, Becker K, Brown NO, Dobbins S (2001) Ovarian remnant syndrome: revascularization of free-floating ovarian tissue in the feline abdominal cavity. J Am Anim Hosp .Assoc 37: 290–296.
Demeestere I, Simon P, Emiliani S, Delbaere A, Englerte Y (2009) Orthotopic and heterotopic ovarian tissue transplantation. Hum Reprod Update 15: 649-665.
Demirel MA, Acar DB (2012) Ovarian remnant syndrome and uterine stump pyometra in three queens. J Feline Med Surg 14: 913-918.
Marconi G, Quintana R, Rueda-Leverone NG, Vighi S (1997) Accidental ovarian autograft after a laparoscopic surgery: case report. Fertil Steril 68: 364–366.
Miller DM (1995) Ovarian remnant syndrome in dogs and cats: 46 cases (1988-1992). J Vet Diagn Invest 7: 572-574.
Na KY, Sung JY, Won KY, Kim GY, Lim SJ, Lee SH (2013) Ovarian Remnant Syndrome at the Trochar Site: A Report of a Rare Complication Following Laparoscopic Ovarian Surgery. Korean J Pathol 47: 304-306.
Nezhat CH, Seidman DS, Nezhat FR, Mirmalek SA, Nezhat CR (2000) Ovarian remnant syndrome after laparoscopic oophorectomy. Fertil Steril 74: 1024-1028.
Shemwell RE, Weed JC (1970) Ovarian remnant syndrome. Obstetrics & Gynecology 70: 64-67.
Van Nimwegen SA, Kirpensteijn J (2007) Laparoscopic ovariectomy in cats: comparison of laser and bipolar electrocoagulation. J Feline Med Surg 9: 397-403.
Wallace MS (1991) The ovarian remnant syndrome in the bitch and queen. Vet Clin North Am Small Anim Pract 21: 501-517.