Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Clinical importance of lipid profile in neonatal calves with sepsis


Published: Feb 5, 2019
Keywords:
Sepsis calves lipid profile
Ugur Aydogdu
A. Coskun
R. Yildiz
H. Guzelbektes
I. Sen
Abstract

In this study, it was aimed to determine of diagnostic importance blood lipid levels in neonatal calves with sepsis. The study was carried out on a total of 70 calves, 60 with sepsis and 10 healthy calves. The calves with sepsis were included in the study, according to clinical and hematological findings.  After routine clinical examinations of all the calves, blood samples were taken from the V. jugularis for hematological, lipid profile and biochemical analyzes. There were significantly (P < 0.05) decreased in body temperature, increased in respiration rate and capillary refill time in the calves with sepsis, compared to control group calves. The levels of blood urea nitrogen, creatinine concentrations of calves with sepsis were significantly higher (P < 0.05), however, levels of total cholesterol, HDL, LDL and albumin concentrations were significantly lower (P < 0.05) than control group. In addition, blood triglyceride and VLDL concentrations of calves with sepsis were higher than control group, however there was no statistical difference.

In conclusion, serum total cholesterol, HDL and LDL in neonatal calves with sepsis could be used in evaluation of the sepsis.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Akgun S, Ertel NH, Mosenthal A, Oser W (1998) Postsurgical reduction of serum lipoproteins: interleukin-6 and the acute phase response. J Lab Clin Med 131: 103-108.
Aldridge BM, Garry FB, Adams R (1993) Neonatal septicemia in calves: 25 cases (1985-1990). J Am Vet Med Assoc 203: 1324-1329.
Alvarez C, Ramos A (1986) Lipids, lipoproteins, and apoproteins in serum during infection. Clinic Chem 32: 142-145.
Barati M, Nazari MZ, Taher MT, Farhadi N (2011) Comparison of lipid profile in septic and non-septic patients. Iran J Clin Infect Dis 6: 144 147.
Barter PJ, Nicholls S, Rye KA, Anantharamaiah GM, Navab M, Fogelman AM (2004) Antiinflammatory properties of HDL. Circ Res 95: 764-772.
Basoglu A, Baspinar N, Tenori L, Hu X, Yildiz R (2014) NMR Based Metabolomics Evaluation in Neonatal Calves with Acute Diarrhea and Suspected Sepsis: A New Approach for Biomarker/S. Metabolomics 4: 134.
Chien JY, Jerng JS, Yu CJ, Yang PC (2005) Low serum level of high-density lipoprotein is a poor prognostic factor for severe sepsis. Crit Care Med 33: 1688-1693.
Cirstea M, Walley KR, Russell JA, Brunham LR, Genga KR, Boyd JH (2017) Decreased high-density lipoprotein cholesterol level is an early prognostic marker for organ dysfunction and death in patients with suspected sepsis. J Crit Care 38: 289-294.
Civelek T, Kav K, Camkerten I, Celik HA, Acar A (2007) Effects of bacterial pneumonia in neonatal calves on serum lipids. Bull Vet Inst Pulawy 51: 503-507.
El-Bahr SM, EL-Deeb WM (2013) Acute phase proteins, lipid profile and proinflammatory cytokines in healthy and bronchopneumonic water buffalo calves. American Journal of Biochemistry and Biotechnology 9: 34-40.
Esteve E, Ricart W, Fernandez-Real JM (2005) Dyslipidemia and inflammation: an evolutionary conserved mechanism. Clin Nutr 24: 16-31.
Fecteau G, Smith BP, George LW (2009) Septicemia and meningitis in the newborn calf. Vet Clin North Am Food Animal Pract 25: 195-208.
Feingold KR, Staprans I, Memon RA (1992) Endotoxin rapidly induces changes in lipid metabolism that produce hypertriglyceridemia: low doses stimulate hepatic triglyceride production while high doses inhibit clearance. J Lipid Res 33: 1765-1776.
Fraunberger P, Schaefer S, Werdan K, Walli AK, Seidel D (1999) Reduction of circulating cholesterol and apolipoprotein levels during sepsis. Clin Chem Lab Med 37: 357-362.
Gordon BR, Parker TS, Levine DM, Saal SD, Wang JC, Sloan BJ, Barie PS, Rubin AL (2001) Relationship of hypolipidemia to cytokine concentrations and outcomes in critically ill surgical patients. Crit Care Med 29: 1563-1568.
Gouni I, Oka K, Etienne J (1993) Endotoxin-induced hypertriglyceridemia is mediated by suppression of lipoprotein lipase at a post-transcriptional level. J Lipid Res 4: 139-146.
Guzelbektes H, Coskun A, Sen I (2007) Relationship between the degree of dehydration and the balance of acid-based changes in dehydrated calves with diarrhoea. Bull Vet Inst Pulawy 51: 83-87.
Hardaróttir I, Grünfeld C, Feingold KR (1994) Effects of endotoxin and cytokines on lipid metabolism. Curr Opinion Lipidology 5: 207-215.
House AM, Irsik M, Shearer JK (2011): Sepsis, Failure of Passive Transfer, and Fluid Therapy in Calves. http://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.550.6158&rep=rep1&-type=pdf [accessed 19 May 2018]
Iscan A, Yigitoglu R, Onag A, Vurgun N, Ari Z, Ertan P, Sengil AZ (1998) Should children with infection be tested for lipid, lipoprotein and apolipoprotein? Acta Paediatr Jpn 40: 47-51.
Joshi V, Gupta VK, Dimri U, Mandal RSK, Sharma DK (2015) Serum lipid profile in bacterial Bovine Respiratory Disease (BRD) affected calves. Intas Polivet 16: 187-188.
Khovidhunkit W, Memon RA, Feingold KR, Grunfeld C (2000) Infection and inflammation-induced proatherogenic changes of lipoproteins. J Infect Dis 181: 462-472.
Lekkou A, Mouzaki A, Siagris D, Ravani I, Gogos CA (2014) Serum lipid profile, cytokine production, and clinical outcome in patients with severe sepsis. J Crit Care 29: 723-727.
Levels JH, Abraham PR, van Barreveld EP, Meijers JC, van Deventer SJ (2003) Distribution and kinetics of lipoprotein-bound lipoteichoic acid. Infect Immun 71: 3280-3284.
Levels JH, Abraham PR, van den Ende A, van Deventer SJ (2001) Distribution and kinetics of lipoprotein-bound endotoxin. Infect Immun 69: 2821-2828.
Lofstedt J, Dohoo IR, Duizer G (1999): Model to predict septicemia in diarrheic calves. Journal of Veterinary Internal Medicine 13(2):8-8.
Lüthold S, Berneis K, Bady P, Müller B (2007): Effects of infectious disease on plasma lipids and their diagnostic significance in critical illness. Eur J Clin Invest 37: 573-579.
Morin EE, Guo L, Schwendeman A, Li XA (2015) HDL in sepsis –risk factor and therapeutic approach. Front Pharmacol 6: 244. Murch O, Collin M, Hinds CJ, Thiemermann C (2007) Lipoproteins in inflammation and sepsis. I. Basic science. Intensive Care Med 33: 13-24.
Nassaji M, Ghorbani R (2012) Plasma lipid levels in patients with acute bacterial infections. Turk J Med Sci 42: 465-469.
Ortiz-Pelaez A, Pritchard DG, Pfeiffer DU, Jones E, Honeyman P, Mawdsley JJ (2008) Calf mortality as a welfare indicator on British cattle farms. Vet J 176: 177-181.
Radostits OM, Gay CC, Blood DC, Hinchcliff KW (2007) Veterinary Medicine A Textbook of The Diseases Of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th ed, W. B Saunders, London: pp 77-98.
Sevinc M, Basoglu A, Guzelbektes H (2003) Lipid and lipoprotein levels in dairy cows with fatty liver. Turk J Vet Anim Sci 27: 295-299.
Tietz NW (1995) Clinical Guide to Laboratory Test. 3rd ed, W.B. Saunders Company, Philedelphia.
Wendel M, Paul R, Heller AR (2007) Lipoproteins in inflammation and sepsis. II. Clinical aspects. Intensive Care Med 33: 25-35.
Wu A, Hinds CJ, Thiemermann C (2004) High-density lipoproteins in sepsis and septic shock: metabolism, actions, and therapeutic applications. Shock 21: 210-221.
Yilmaz Z, Senturk S (2007) Characterisation of lipid profiles in dogs with parvoviral enteritis. J Small Anim Pract 48: 643-650.
Zou G, He J, Ren B, Xu F, Xu G, Zhang W (2016): The delta high-density lipoprotein cholesterol ratio: a novel parameter for gram-negative sepsis. Springerplus 5: 1044.
Most read articles by the same author(s)