Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Evaluation of Novel Probiotic Bacillus Strains Based on Enzyme Production and Protective Activity Against Salmonellosis


Published: Feb 5, 2019
Keywords:
Attachment Bacillus Poultry Probiotic Salmonella
Nazila Ghorban Hosseini
Mohammad Hossein Modarressi
Seyed Naser Mousavi
Maryam Tajabadi Ebrahimi
Abstract

Probiotic strains of Bacillus Species are used in industrial poultry production because of their ability to produce enzymes enhancing the absorption of food, and their ability to reduce the risk of Salmonella spp. infection. The aim of this study was to isolate native potential probiotic Bacillus spp. with the ability to produce enzymes and attachment to intestinal epithelial cells in order to prevent Salmonella typhimurium infection. First, 25 samples of chicken feces were collected from 7 industrial poultry in Golestan province located in north of Iran. Bacillus species from samples were isolated on nutrient agar. These strains were evaluated for the ability of producing amyalse and phytase and their probiotic characteristics such as bile salt, acid and antibiotic resistance, the ability to attach to intestinal epithelial cells and inhibit Salmonella typhimurium invasion. Then selected isolates were identified based on 16S rDNA.  Results showed that from 86 isolated, 4 Bacillus strains‌ had desirable characteristics such as the ability to produce phytase and amylase and having suitable probiotics features. We identified K03, K02, and K20 isolates as Bacillus tequilensis and K20 as Bacillus subtilis. Bacillus tequilensis K03 showed the highest attachment ability to intestinal epithelium cells and could inhibited Salmonella typhimurium attachment.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Araújo WL, Angellis DA, Azevedo JL (2004) Direct RAPD evaluation of bacteria without conventional DNA extraction. Braz. arch. biol. technol 47:375-80.
Askelson TE, Campasino A, Lee JT, Duong T (2014) Evaluation of phytate-degrading Lactobacillus culture administration to broiler chickens. Appl. Environ. Microbiol 80:943-50.
Barbosa TM, Serra CR, La Ragione RM, Woodward MJ, Henriques AO (2005) Screening for Bacillus isolates in the broiler gastrointestinal tract. Appl. Environ. Microbiol 71:968-78.
Cenci G, Trotta F, Caldini G (2006) Tolerance to challenges miming gastrointestinal transit by spores and vegetative cells of Bacillus clausii. J. Appl. Microbiol 101:1208-15.
Chun J, Lee JH, Jung Y, Kim M, Kim S, Kim BK, Lim YW (2007) EzTaxon: a web-based tool for the identification of prokaryotes based on 16S ribosomal RNA gene sequences. Int. J. Syst. Evol. Microbiol 57:2259-6.
Demirkan E, Baygın E, Usta A (2014) Screening of phytate hydrolysis Bacillus sp. isolated from soil and optimization of the certain nutritional and physical parameters on the production of phytase. T.J.B 2014:39.
European Food Safety Authority (EFSA) (2012) Guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of human and veterinary importance. EFSA Journal 10:2740.
Gaggìa F, Mattarelli P, Biavati B (2010) Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production. Int. J. Food Microbiol 141:S15-28.
Galarza-Seeber R, Latorre JD, Hernandez-Velasco X, Wolfenden AD, Bielke LR, Menconi A, Hargis BM, Tellez G (2015) Isolation, screening and identification of Bacillus spp. as direct-fed microbial candidates for aflatoxin B1 biodegradation. Asian. Pac. J. Trop. Biomed 5:702-6.
Jain D, Sunda SD, Sanadhya S, Nath DJ, Khandelwal SK (2017) Molecular characterization and PCR-based screening of cry genes from Bacillus thuringiensis strains. 3 Biotech 7:4.
Jankowska A, Laubitz D, Antushevich H, Zabielski R, Grzesiuk E (2008) Competition of Lactobacillus paracasei with Salmonella enterica for adhesion to Caco-2 cells. BioMed Res. Int 2008: 2-6.
Jorgen S (2012) Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. FAO / WHO 2012: 5.
Khusro A, Aarti C (2015) Molecular identification of newly isolated Bacillus strains from poultry farm and optimization of process parameters for enhanced production of extracellular amylase using OFAT method. Res. J. Microbiol 10:393.
Khusro A, Barathikannan K, Aarti C, Agastian P (2017) Optimization of thermo-alkali stable amylase production and biomass yield from Bacillus sp. under submerged cultivation. Fermentation 3:7.
Kizerwetter-Swida M, Binek M (2006) Adhesion properties of Lactobacillus strain of poultry origin and characterisation of its antibacterial product. Bull Vet Inst Pulawy 50:439.
Kumar D, Rajesh S, Balashanmugam P, Rebecca LJ, Kalaichelvan PT (2013) Screening, optimization and application of extracellular phytase from Bacillus megaterium isolated from poultry waste. J. Mod. Biotechnol 2:46-52.
Latorre JD, Hernandez-Velasco X, Wolfenden RE, Vicente JL, Wolfenden AD, Menconi A, Bielke LR, Hargis BM, Tellez G (2016) evaluation and selection of Bacillus species Based on enzyme Production, antimicrobial activity, and Biofilm synthesis as Direct-Fed Microbial candidates for Poultry. Front. Vet. Sci 3:95.
Lee J, Park I, Choi Y, Cho J (2012) Bacillus strains as feed additives: In vitro evaluation of its potential probiotic properties. Rev. Colomb. Cienc. Pec 25:577-85.
Mingmongkolchai S, Panbangred W (2017) In vitro evaluation of candidate Bacillus spp. for animal feed. J. Gen. Appl. Microbiol 63:147-56.
Nicholson WL (2002) Roles of Bacillus endospores in the environment. Cell. Mol. Life Sci 59:410-6.
Nwokoro O, Anthonia O (2015) Studies on the production of alkaline α-amylase from Bacillus subtilis CB-18. Acta. Sci. Pol. Technol. Aliment 14: 71-75.
Ouwehand AC, Salminen S, Isolauri E (2002) Probiotics: an overview of beneficial effects. Antonie Van Leeuwenhoek 82:279-89.
Parveen Rani R, Anandharaj M, Hema S, Deepika R, Ravindran AD (2016) A Purification of antilisterial peptide (Subtilosin A) from novel Bacillus tequilensis FR9 and demonstrate their pathogen invasion protection ability using human carcinoma cell line. Front. Microbiol 7:1910.
Razmgah N, Mojgani N, Torshizi M (2016) Probiotic Potential and Virulence Traits of Bacillus and Lactobacillus Species Isolated from Local Honey Sample in Iran. IOSR. J. Pharm. Biol. Sci 11: 87-95.
Saitou N, Nei M (1987) The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Mol. Biol. Evol 4:406-25.
Simon O, Vahjen W, Scharek L (2005) Micro-organisms as feed additives-probiotics. Advances in pork Production 16:161-7.
Sorokulova IB, Pinchuk IV, Denayrolles M, Osipova IG, Huang JM, Cutting SM, Urdaci MC (2008) The safety of two Bacillus probiotic strains for human use. Dig. Dis. Sci 53:954-63.
Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M, Kumar S (2011) MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Mol. Biol. Evol 28:2731-9.
Thirabunyanon M, Thongwittaya N (2012) Protection activity of a novel probiotic strain of Bacillus subtilis against Salmonella enteritidis infection. Res. Vet. Sci 93:74-81.
Zhang YC, Zhang LW, Tuo YF, Guo CF, Yi HX, Li JY, Han X, Du M (2010) Inhibition of Shigella sonnei adherence to HT-29 cells by lactobacilli from Chinese fermented food and preliminary characterization of S-layer protein involvement. Res. Microbiol 161:667-72.