Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Stability of HCT, HGB and RBC values in the Mute Swan (Cygnus olor) blood stored at 4°c and 24°c differs between traditional and multi-parameter automated methods


Keywords:
Avian blood Cell-Dyn 3700 analyzer Mute Swan storage time temperature
M. A. TRZECIAK
W. MEISSNER
Abstract

The objective of this study was to evaluate the influence of time of sample storage, method of analysis, and storage temperature on stability of HCT, HGB, and RBC in avian blood samples. Blood samples from mute swans were stored at 24°C or 4°C. Analyses of HCT, HGB, and RBC were carried out after 5 and 25 hours after collection of blood using both traditional and Cell-Dyn 3700 analyzer methods. Storage temperature had no significant influence on HCT, HGB, and RBC values of mute swan blood. However hematological parameters obtained by the traditional method were significantly lower than the results from the analyzer. Time of storage had a significant influence on values obtained traditionally for HCT, HGB, and RBC, but did not affect results that were obtained by the multi-parameter automated method. These results indicate that the mute swan blood can be stored at both room and refrigerator temperature. However, the analysis should be performed as soon as possible, especially in the case of traditional methods. Reference intervals for this species should always include information about the method used for hemogram determination and time elapsed since the blood collection.

Article Details
  • Section
  • Short Communication
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ameri M, Schnaars HA, Sibley JR, Honor DJ (2011) Stability of hematologic analytes in monkey, rabbit, rat, and mouse blood stored at 41C in EDTA using the ADVIA 120 hematology analyzer. Vet Clin Pathol 40:188-194.
Dolka B, Włodarczyk R, Żbikowski A, Dolka I, Szeleszczuk P, Kluciński W (2014) Hematological parameters in relation to age, sex and biochemical values for Mute Swan (Cygnus olor). Vet Res Commun 38:93-100.
Drabkin DL (1949) The standardization of hemoglobin measurement. Am J Med Sci 217:710-711.
Flinchum GB (2006) Management of waterfowl. In: (eds. Harrison GJ, Lightfoot TL) Clinical Avian Medicine. Spix Publishing, Florida: pp. 831-848.
Habibu B, Yaqub LS, Ahmed IA, Kawu MU, Buhari HU, Tauheed M, Isa HI (2013) Erythrocyte osmotic fragility and haematologic parameters of three breeds of 9-week-old broiler chickens. Int J Poult Sci 12: 277-279.
Hadzimusic N, Katica M, Muharemovic Z, Mušanovic J (2010) Effect of temperature storage on hematological parameters of avian Turkey blood. Int J Collab Res Intern Med Public Health 2: 158-166.
Ihedioha JI, Onwubuche RC (2007) Artifactual changes in HCT, hemoglobin concentration, and cell counts in bovine, caprine, and porcine blood stored at room and refrigerator temperatures. Vet Clin Pathol 36:60-63.
Oberthür W, Godovac-Zimmermann J, Braunitzer G. (1982) The amino acid sequence of Canada Goose (Branta canadensis) and mute swan (Cygnus olor) hemoglobins. Two different species with identical ß-chains. Hoppe-Seyler’s Z Physiol Chem363:777-787.
Owen JC (2011) Collecting, processing, and storing avian blood: a review. J Field Ornithol 82:339-354.
Oyewale JO (1992) Effect of temperature and pH on osmotic fragility of erythrocytes of the domestic fowl (Gallus domesticus) and guinea-fowl (Numidameleagris). Res Vet Sci 52:1-4.
Oyewale JO (1994) Changes in osmotic fragility of nucleated erythrocytes resulting from blood storage.Zentralbl Veterinarmed 41:475-479.
Oyewale JO, Durotoye LA (1988) Osmotic fragility of erythrocytes of two breeds of domestic fowl in the warm humid tropics. Lab Anim 22: 250-254.
Routh A, Sanderson S (2000) Waterfowl. In: (eds. Tully TN Jr, Dorrestein GM, Jones AK) Handbook of Avian Medicine. 2nd ed. Elsevier, Philadelphia: pp. 237-265.
Viscor G, Palomeque J (1982) Method for determining the osmotic fragility curves of erythrocytes in birds. Lab Anim16: 48-50.
Wieloch M, Włodarczyk R, Czapulak A (2004) The Mute Swan Cygnus olor. Birds of the Western Palearctic update. Oxford University Press, Oxford: pp. 1-38.