Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η χρήση ορμονών στα ζώα, των οποίων τα προϊόντα προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου


Ευάγ. Παπαδόπουλος
Abstract

Δεν διατίθεται περίληψη.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Malven, P.V. Prolactin and other protein hormones in milk. Journal of animal science, 45:609 (1977).
Hoffmann, B. Huckstandsprobleme bei der Hormonanwendung. Der praktische Tierarzt, 60: 609 (1979).
Lu, F.C. & Rendei, J. In: Coulston, F. & Corte, F., ed. Environmetntal quality and safety, Suppl. Vol. V. Anabolic agents in animal production. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976.
Heitzman, R.J. The efficacy and mechanisms of action of anabolic agents as growth promoters in farm animals. Journal of steroid biochemistry, 11: 927 (1979).
Heitzman, R.J. The effectiveness of anabolic agents in increasing rate of growth in farm animals: report on experiments in cattle. In: Coulston, F. & Corte, F., ed Environmental quality and safety, Suppl. Vol. V. Anabolic agents in animal production. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976, p. 89.
Hoffmann, B. Anabolika: Risiken, Rückstandsprobleme und Nachweis. Proc. Hülsenberger Gespräche (in press). 7. Brüggemann, J. et al. Versuche zum Einsatz von Sexualhormonen in der Rindermast. Zeitschrift für Tierphysiologie, Tierernährung und Futtermittelkunde, 13: 321 (1958).
Hoffmann, B. Östrogenwirksame Verbindungen in der Geflügelhaltung; Aspekte zur Anwendung und Rückstandsbildung, y. Iv: Pückstände in Geflügel und Eiern. Bericht über das Kolloquium am 28. Mai 1975. Boppard, Harald Boldt Verlag KG, 1978.
Fowler, V.R. Som e aspects of the use of anabolic steroids in pigs. In: Coulston, F. & Corte, F., ed. Environmental quality and safety, Suppl. Vol. V. Anabolic agents in animal production. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976, p. 109.
Van Weerden, E.J. & Grandadam, J.A. The effect of anabolic agents on Ν deposition, growth and slaughter quality in growing castrated male pigs. In: Coulston, F. & Corte, F., ed Environmental quality and safety, Suppl. Vol. V. Anabolic agents in animal production. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976, p. 115.
Karg, Η. Entwicklungslinien von Anwendung, Legalisierung, Entzug und Analytik von Sexualhormonen als Masthilfsmittel. Proc. Symp. zur Problematik eines synthetischen Östrogengehaltes in Babykost. Frankfurt, 14. November 1980 (in press).
Hoffmann, Β Analytischer Stand des Östrogennachweises. 21. Arbeitstagung d. AG Lebenrnittelhygiene der DVG (in press).
Hoff mann, B. et al. Aspekte zur Anwendung. Rückstandsbildung und Analytik von Sexualhormonen bei Masttieren. In: Forschungsbericht der DFG, Rückstände in Fleisch - und Fleischerzeugnissen. Boppard, Harald Boldt Verlag KG, 1975, p. 32.
Hoffmann, B. & Karg, H. Metabolie fate of anabolic agents in treated animals and residue levels in their meat. In: Coulston, F. & Corte, F., ed. Environmental quality and safety, Suppl. Vol. V. Anabolic agents in animal production, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976, p. 181.
Henricks, D.M. & Torrence, A.K. Endogenous estradiol -176 in bovine tissues. Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 61:1280 (1978).
Hoffmann, B. & Rattenberger, E. Testosterone concentrations in tissue from veal calves, bulls and heifers and in milk samples. Journal of animal science, 46:635 (1977).
Hoffmann, B. Use of radioimmunoassay (RIA) for monitoring hormonal residues in edible animal products. Journal fo the Association of Official Analytical Chemists, 61:1263 (1978).
Hoffmann, Β. & Oettel, G. Radioimmunoassay for free and conjugated trienbolone and fortrienbolone acetate in bovine tissue and plasma samples. Steroids, 27: 509(1976).
Heitzman, R.J. et al. The determination by radioimmunoassay of residues of an anabolc steroid in tissues of calves treated with a combined preparation of trenbolone acetate and estradiol -176. Journal of endocrinology, 69:10 (1976).
Laschütza, W. & Hoffmann, B. Radiommunoassay (RIA) of diethylstilbestrol (DES) in muscular tissue of calves. Acta endocrinologica, Suppl. 225,98 (1979).
Hoffmann, B. & Laschütza, W. Entwicklung eines Radjoimmunotests zur Bestimmung von Diäthylstilböstrol in Blutplasma und essbaren Geweben vom Rind. Archiv für Lebensmittelhygiene, 31: 105 (1980).
Vogt, K. Vereinfachtes Extraktions - und Reinigungsverfahren für die radioimmunologiche Bestimmung von Diäthylstilböstrol in Fleisch, Leber und Niere, Archiv für Levensmittelhygiene, 31:117 (1980).
Harwood. DJ. et al. A radioimmunoassay for the measurement of the anabolic agent, exestrol Journal of veterinary pharmacology and therapeutics (in press).
Bidlingmaier, F. Physiologie und Regulation der Sexualhormone (Östrogene und Androgene( im Säuglingsalter. In: Proc. Symp. zur Problematik eines synthetischen Östrogengehaltes in Babykost. Frankfurt, 14. November 1980 (in press).
Knorr, D. Wirkung der Östrogene und Östrogen wirksamer Stoffe im Säugligs - und Kleinkinderalter. In Proc. Symp. Zur Problematik eines synthetischen Östrogengehaltes in Babykost. Frankfurt, 14. November 1980 (in press).
Most read articles by the same author(s)