Η μεταμόσχευση εμβρύων σαν μέσο για τη βελτίωση των ζώων και την αύξηση της ζωικής παραγωγής. Η εφαρμογή της μεθόδου στη γυναίκα


Κ. Β. Ταρλατζής
Abstract

H μεταμόσχευση εμβρύων σαν μέσο για την αύξηση της ζωικής παραγωγής. Η εφαρμογή της μεθόδου στη γυναίκα. Μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των ζώων και την αύξηση της ζωικής παραγωγής περιλαμβάνονται όπως είναι γνωστό και 1) Τεχνητή Σπερματέγχυση 2) ο συγχρονισμός του οίστρου και 3) η μεταμόσχευση εμβρύων σε ζώα: τροφούς (υποκατάστατα ή λήπτες). Οι δύο πρώτες μέθοδοι εφαρμόζονται από πολλά χρόνια και με επιτυχία στη χώρα μας, ενώ η Τρίτη δεν έχει μέχρι σήμερα, καθόσο γνωρίζω τουλάχιστο χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Εντούτοις η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην αγελάδα και βασίζεται στο γεγονός ότι χάρις σ' αυτή η αναπαραγωγική ικανότητα εκλεκτών αγελάδων μεγάλης αποδόσεως σχεδόν δεκαπλασιάζεται. Και αυτό επιτυγχάνεται με την πρόκληση πολλαπλής ωορρηξίας, τη χρησιμοποίηση της τεχνητής σπεματέγχυσης, την εφαρμογή μη χειρουργικών (αιματηρών) μεθόδων για την λήψη και μεταμόσχευση των εμβρύων και τη συντήρηση των εμβρύων στην κατάψυξη με υγρό άζωτο. Η γονιμοποίηση των ωαρίων in vitro προεξοφλείται ότι θα εφαρμοστεί μέσα στην προσεχή δεκαετία. Τέλος εξετάζεται η ήδη, πραγματοποιούμενη χρησιμοποίηση της μεθόδου στη γυναίκα για την αντιμετώπισης περιστατικών στειρότητας

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Anderson, Gary Β. (1981) Methods for Producing Twins in Cattle. Drt. of Animal Science. University of California Davis.
K. J. Betteridge (1977) Embryo Transfer in Farm Animals. Monograph 16. Agriculture, Canada.
K. J. Betteridge (1981) An Historical Look at Embryo Tranfer J. Reprod. Fert. 62.1-13.
Di Cherney Allan H. (1983) Doctored Babies. Ferthty and Sterility. Edilocial 40.6/12/83.
Hafez E.S.E. (1974) Reproduction in Farm Animal 3d Ed. Lea & Febiger, Philadelphia
Rowson, L.E.A., Lanson, R.A.S. and Moor, R. M. (1971 ) J. Raprod. Fertility, 25,261 -268.
Sereenan, Ü.M. (1983) Non Surgical transfer in the Cow. The Agricultural Institute. Bleclare, Garway, Ireland.
Seidel, G.E. Jr: (1983) Critical Review of Embryo Transfer procedures with Cattle. Animal Reproduction Laboratory, Colorado State University- 9. Seidd., F. E. Jr., Elsden R.P., Takeda T. and Falrand J. D. (1983) Field Trials with Orgoforeserved Borine Embryos. Fertilisation, of the Human Egg in Vitro. Edited by Beien and Lindner. Springer Verlag Berlin - Heidebberg.
Most read articles by the same author(s)