| More

Ηλικιακά στερεότυπα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στις εργασιακές προοπτικές των άνω των 55 ετών

Views: 680 Downloads: 1394
EVANGELOS CHAIKALIS-PETRITSIS
EVANGELOS CHAIKALIS-PETRITSIS

Abstract


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού το οποίο εκδηλώνεται ως συνεχής διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των άνω των 55 ετών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές χώρες στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου και σε παράταση των ορίων συνταξιοδότησης. Το παρόν άρθρο, λοιπόν, εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των άνω των 55 ετών λόγω των αρνητικών στερεοτύπων που τους θέλουν να διακατέχονται από μειωμένες σωματικές και γνωστικές ικανότητες καθώς και από αδυναμία απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Το άρθρο αναδεικνύει την εσωτερίκευση των αρνητικών αυτών στερεοτύπων από τους ίδιους ως βασική διεργασία μέσω της οποίας οι εργασιακές προοπτικές των εργαζομένων των άνω των 55 ετών περιορίζονται σημαντικά και επισημαίνει την απώλεια της παραγωγικότητας και το μακροπρόθεσμο κόστος στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων ως μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις των ηλικιακών στερεοτύπων. Η καλλιέργεια θετικών επαφών μεταξύ εργαζομένων όλων των ηλικιών προτείνεται ως τρόπος αντιμετώπισης των αρνητικών αυτών επιπτώσεων.

Keywords


Ηλικιακά στερεότυπα; Ηλικιακή προκατάληψη; Εργασιακές διακρίσεις; Στερεοτυπική απειλή

Full Text:

PDF

References


Abrams, D., Crisp, R. J., Marques, S., Fagg, E., Bedford, L. et al. (2008) ‘Threat inoculation: Experienced and imagined intergenerational contact prevents stereotype threat effects on older people’s math performance’, Psychology and Aging 23 (4): 934-939.

Abrams, D., Eilola, T., & Swift, H. J. (2009) Attitudes to Age in Britain 2004-2008 (Research Report No 599). London: Department for Work and Pensions.

Abrams, D., Eller, A., & Bryant, J. (2006) ‘An age apart: The effects of intergenerational contact and stereotype threat on performance and intergroup bias’, Psychology and Aging 21 (4): 691-702.

Abrams, D., & Houston, D. (2006) Equality, Diversity and Prejudice in Britain: Results from the 2005 National Survey. Report for the Cabinet Office Equalities Review October 2006. Project report. London: DTI.

Abrams, D., Swift, H. J., & Drury, L. (2016) ‘Old and unemployable? How age-based stereotypes affect willingness to hire job candidates’, Journal of Social Issues 72 (1): 105-121.

Abrams, D., Swift, H. J., Lamont, R. A., & Drury, L. (2015) The barriers to and enablers of positive attitudes to ageing and older people, at the societal and individual level. Future of an Ageing Population, Evidence Review. London: Foresight, Government Office for Science.

Abrams, D., Vauclair, C.-M., & Swift, H. (2011) Predictors of Attitudes to Age Across Europe (Research Report No 735). London: Department for Work and Pensions.

Allport, G. W. (1954) The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books.

Aquino, J. A., Russell, D. W., Cutrona, C. E., & Altmaier, E. M. (1996) ‘Employment status, social support, and life satisfaction among the elderly’, Journal of Counseling Psychology 43: 480-489.

Auman, C., Bosworth, H. B., & Hess, T. M. (2005) ‘Effect of health-related stereotypes on physiological responses of hypertensive middle-aged and older men’, Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 60 (1): 3-10.

Backes-Gellner, U., & Schneider, M. R. (2012). ‘Economic crises and the elderly’, Gerontology, 58 (2): 188-192.

Banfield, J. F., Pendry, L. F., Mewse, A. J., & Edwards, M. G. (2003) ‘The effects of an elderly stereotype prime on reaching and grasping actions’, Social Cognition 21 (4): 299-319.

Bendick, M., Jr, Jackson, C. W., & Romero, J. H. (1996) ‘Employment discrimination against older workers: An experimental study of hiring practices’, Journal of Aging and Social Policy 8 (4): 25-46.

Blanchard-Fields, F., Chen, Y., & Norris, L. (1997) ‘Everyday problem solving across the adult life span: The influence of domain-specificity and cognitive appraisal’, Psychology and Aging 12 (4): 684-693.

Bowling, A. (2005) Ageing Well: Quality of Life in Old Age. London: Open University Press.

Chiu, W. C. K., Chan, A. W., Snape, E., & Redman, T. (2001) ‘Age stereotypes and discriminatory attitudes towards older workers: An East-West comparison’, Human Relations 54 (5): 629-661.

Chletsos, M., & Giotis, G. (2015). ‘The impact of minimum wage on employment in an economic downturn using data from 17 OECD countries for the period 1985-2008’, MPRA Paper 61323, University Library of Munich, Germany.

Christian, J., Turner, R., Holt, N., Larkin, M., & Cotler, J. H. (2014) ‘Does intergenerational contact reduce ageism: When and how contact interventions actually work?’, Journal of Arts and Humanities 3 (1): 1-15.

Cuddy, A. J. C., & Fiske, S. T. (2002) ‘Doddering, but dear: Process, content, and function in stereotyping of older persons’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp. 3-26. Cambridge, MA: MIT Press.

Cuddy, A. J. C., Norton, M. I., & Fiske, S. T. (2005) ‘The old stereotype: The pervasiveness and persistence of the elderly stereotype’, Journal of Social Issues 61 (2): 267-285.

Drury, L., Abrams, D., & Swift, H. J. (2017) Making intergenerational connections: What are they, why do they matter and how to make more of them. London: Age UK.

Drury, L., Hutchison, P., & Abrams, D. (2016) ‘Direct and extended intergenerational contact and young people’s attitudes towards older adults’, British Journal of Social Psychology 55 (3): 522-543.

Eagly, A. H. (1987) Sex Differences in Social Behavior: A Social Role Interpretation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002) ‘Role congruity theory of prejudice towards female leaders’, Psychological Review 109 (3): 573-598.

Earles, J. L., & Kersten, A. W. (1999) ‘Processing speed and adult age differences in activity memory’, Experimental Aging Research 25 (3): 243-253.

Feyrer, J. (2007) ‘Demographics and productivity’, The Review of Economics and Statistics 89 (1): 100-109.

Finkelstein, L. M. (2015) ‘Older workers, stereotypes, and discrimination in the context of the employment relationship’, in P. M. Bal, D. T. A. M. Kooij, & D. M. Rousseau (eds.), Aging workers and the employee-employer relationship, pp. 13-32. Switzerland: Springer International Publishing.

Finkelstein, L. M., Burke, M. J., & Raju, M. S. (1995) ‘Age discrimination in simulated employment contexts: An integrative analysis’, Journal of Applied Psychology 80 (6): 652-663.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007) ‘Universal dimensions of social cognition: warmth and competence’, Trends in Cognitive Sciences 11 (2): 77-83.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002) ‘A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition’, Journal of Personality and Social Psychology 82 (6): 878-902.

Gallo, W. T., Bradley, E. H., Dubin, J. A., Jones, R. N., Falba, T. A., Teng, H. M., & Kasl, S. V. (2006) ‘The persistence of depressive symptoms in older workers who experience involuntary job loss: Results from the health and retirement survey’, Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 61 (4): 221-228.

Gordon, R. A., & Arvey, R. D. (2004) ‘Age bias in laboratory and field settings: A meta-analytic investigation’, Journal of Applied Social Psychology 34 (3): 468-492.

Gringart, E., Helmes, E., & Speelman, C. P. (2005) ‘Exploring attitudes toward older workers among Australian employers: An empirical study’, Journal of Aging and Social Policy 17 (3): 85-103.

Haslam, C., Morton, T. A., Haslam, S. A., Varnes, L., Graham, R., & Gamaz, L. (2012) ‘“When the age is in, the wit is out”: Age-related self-categorization and deficit expectations reduce performance on clinical tests used in dementia assessment’, Psychology & Aging 27 (3): 778-784.

Haslam, A., Oakes, P., Turner, J., & McGarty, C. (1996) ‘Social identity, self-categorization, and the perceived homogeneity of ingroups and outgroups: The interaction between social motivation and cognition’, in Sorrentino, R. and Higgins, E. (eds), Handbook of Motivation and Cognition: The Interpersonal Context, pp. 182-222. New York: Guilford Press.

Hess, T. M., Auman, C., Colcombe, S. J., & Rahhal, T. A. (2003) ‘The impact of stereotype threat on age differences in memory performance’, Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 58, 3-11.

Hummert, M. L., Gartska, T. A., Shaner, J. L. & Strahm, S. (1994) ‘Stereotypes of the elderly held by young, middle-aged, and elderly adults’, Journals of Gerontology 49 (5): 240-249.

Krauss, L., Whibourne, S., & Sneed, J. (2002) ‘The paradox of well-being, identity processes and stereotype threat’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp. 246-273. Cambridge, MA: MIT Press.

Lamont, R. A., Swift, H. J., & Abrams, D. (2015) ‘A review and meta-analysis of age-based stereotype threat: Negative stereotypes, not facts, do the damage’, Psychology and Aging 30 (1): 180-193.

Lasher, K. P., & Faulkender, P. J. (1993) ‘Measurement of ageing anxiety: Development of the anxiety about aging scale’, The International Journal of Aging and Human Development 37 (4): 247-259.

Levy, B. R. (1996) ‘Improving memory in old age through implicit self-stereotyping’, Journal of Personality and Social Psychology 71 (6): 1092-1107.

Levy, B. R. (2000) ‘Handwriting as a reflection of aging self-stereotypes’, Journal of Geriatric Psychiatry 33: 81-94.

Levy, B. R., & Banaji, M. R. (2002) ‘Implicit ageism’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp.49-75. Cambridge, MA: MIT Press.

Levy, B. R., Hausdorff, J. M., & Hencke, R., & Wei, J. Y. (2000) ‘Reducing cardiovascular stress with positive self-stereotypes of aging’, Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 55 (4): 205-213.

Luo, Y., Xu, J., Granberg, E., & Wentworth, W. M. (2012) ‘A longitudinal study of social status, perceived discrimination, and physical and emotional health among older adults’, Research on Aging 34 (3): 275-301.

Lyberaki, Α. (2011). ‘Migrant women, care work, and women's employment in Greece’, Feminist Economics, 17 (3): 103-131.

Macdonald, J. L., & Levy, S. R. (2016) ‘Ageism in the workplace: The role of psychosocial factors in predicting job satisfaction, commitment and engagement’, Journal of Social Issues 72 (1): 169-190.

Magd, H. (2003) ‘Management attitudes and perception of older employees in hospitality management’, International Journal of Contemporary Hospitality Management 15 (7): 393-401.

McCann, R. M., & Giles, H. (2002) ‘Ageism in the workplace: A communication perspective’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp. 163-199. Cambridge, MA: MIT Press.

McCann, R. M., & Giles, H. (2005) ‘Communication with people of different ages in the workplace: Thai and American data’, Human Communication Research 32 (1): 74-108.

McGarty, C. (2001) ‘Social identity theory does not maintain that identification produces bias and self-categorisation theory does not maintain that salience is identification: Two comments on Mummendey, Klink and Brown’, British Journal of Social Psychology 40 (2): 173-176.

Meisner, B. A. (2012) ‘A meta-analysis of the positive and negative age stereotype priming effects on behavior among older adults’, Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 67 (1): 13-17.

Munnell, A. H., & Wu, A. Y. (2013). ‘Do older workers squeeze out younger workers?’, Stanford Institute for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 13-011.

Murnen, S. K., Smolak, L., Mills, J. A., & Good, L. (2003) ‘Thin, sexy women and strong, muscular men: Grade-school children’s responses to objectified images of women and men’, Sex Roles 49 (9-10): 427-437.

Nelson, T. D. (2002) Ageism: Stereotyping and Prejudice Against Older Persons. Cambridge, MA: MIT Press.

Nelson, T. D. (2005) ‘Ageism: Prejudice against our feared future self’, Journal of Social Issues 61 (2): 207-221.

Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2012) ‘Evaluating six common stereotypes about older workers with meta-analytical data’, Personnel Psychology 65 (4): 821-858.

North, M. S., & Fiske, S. T. (2016) ‘Resource scarcity and prescriptive attitudes generate subtle, intergeneration older-worker exclusion’, Journal of Social Issues 72 (1): 122-145.

Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2009) ‘Perceived discrimination and health: a meta-analytic review’, Psychological Bulletin 135 (4): 531-554.

Pasupathi, M., & Lockenhoff, C. (2002) ‘Ageist behaviour’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp. 201-246. Cambridge, MA: MIT Press.

Pettigrew, T. F. (1998) ‘Intergroup contact theory’, Annual Review of Psychology 49: 65-85.

Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2006) ‘A meta-analytic test of intergroup contact theory’, Journal of Personality and Social Psychology 90 (5): 751-783.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2008) ‘How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators’, European Journal of Social Psychology 38 (6): 922-934.

Posthuma, R. A., & Campion, M. A. (2008) ‘Age stereotypes in the workplace: Common stereotypes, moderators, and future research directions’, Journal of Management 35 (1): 158-188.

Radović-Marković, M. (2013). ‘An aging workforce: Employment opportunities and obstacles’, Cadmus, 1 (6): 142-155.

Salthouse, T. A. (1996) ‘The processing-speed theory of adult age differences in cognition’, Psychological Review 103 (3): 403-428.

Schooler, C., Mulatu, M. S., & Oates, G. (1999) ‘The continuing effects of substantively complex work on the intellectual functioning of older workers’, Psychology and Aging 14 (3): 483-506.

Schwartz, L. K., & Simmons, J. P. (2001) ‘Contact quality and attitudes toward the elderly’, Educational Gerontology 27 (2): 127-137.

Shore, L. M., Cleveland, J. N., & Goldberg, C. B. (2003) ‘Work attitudes and decisions as a function of manager age and employee age’, Journal of Applied Psychology 88 (3): 529-537.

Sidell, M. (1995) Health in Old Age: Myth, Mystery and Management. London: Open University Press.

Sinclair, D., Watson, J., & Beach, B. (2013) Working Longer: An EU perspective. London, UK: ILC-UK. Retrieved 28/8/2017 from www.ilcuk.org.uk/files/Working_longer_an_EU_perspective.pdf

Steele, C. M. (2010) Whistling Vivaldi And Other Clues to How Stereotypes Affect Us. New York, NY: W. W. Norton and Company.

Steele, C. M., & Aronson, J. (1995) ‘Stereotype threat and the intellectual test performance of African-Americans’, Journal of Personality and Social Psychology 69 (5): 797-811.

Stein, R., Blanchard-Fields, F., & Hertzog, C. (2002) ‘The effects of age-stereotype priming on the memory performance of older adults’, Experimental Aging Research 28 (2): 169-181.

Swift, H. J., Abrams, D., Lamont, R., & Drury, L. (2017) ‘The risks of ageism model: How ageism and negative attitudes toward age can be a barrier to active aging’, Social Issues and Policy Review 11 (1): 195-231.

Swift, H. J., Abrams, D., & Marques, S. (2012) ‘Threat or boost? Social comparison affects older people’s performance differently depending on task domain’, The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 68 (1): 23-30.

Swift, H. J., Lamont, R. A., & Abrams, D. (2012) ‘Are they half as strong as they used to be? An experiment testing whether age-related social comparisons impair older people’s hand grip strength and persistence’, BMJ Open 2 (3): 1-8.

Tam, T., Hewstone, M., Harwood, J., Voci, A. & Kenworthy, J. (2006) ‘Intergroup contact and grandparent-grandchild communication: The effects of self-disclosure on implicit and explicit biases against older people’, Group Processes and Intergroup Relations 9 (3): 413-429.

Timiras, P. A. (2002) Physiological Basis of Aging and Geriatrics. New York: CRC Press.

The European Older People’s Platform. (2007) Towards a European society of all ages: Age statement for the European year of equal opportunities for all. Retrieved 28/8/2017 from http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/Brochure_Society_EN_final.pdf

Uhl, C., & Stiassny, A. (2014). ‘Does elderly employment have an impact on youth employment? A general equilibrium approach’, Department of Economics, Working Paper No. 178., WU Vienna University of Economics and Business.

Vickerstaff, S., Loretto, W., & White, P. J. (2007) ‘The future for older workers: Opportunities and constraints’, in W. Loretto, S. Vickerstaff, & P. J. White (eds.), The future for older workers: New perspectives, pp. 203-226. Bristol: Policy Press.

Waldinger, R. (2015) ‘What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness’, The Harvard Study of Adult Development. Retrieved 28/8/2017 from http://www.adultdevelopmentstudy.org/

Warr, P. (2000) ‘Job performance and the ageing workforce’, in N. Chmiel (ed.), Introduction to Work and Organizational Psychology: A European Perspective, pp. 407-423. London: Blackwell.

Wilkinson, J., & Ferraro, K. (2002) ‘Thirty years of ageism research’, in T. D. Nelson (ed.), Ageism, Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, pp. 247-276. Cambridge, MA: MIT Press.

World Health Organization (WHO). (2014) Ageing and the life course: Facts about ageing. Retrieved 28/8/2017 from http://www.who.int/ageing/about/facts/en/

Μπασκόζου, Κ. (2014) ‘Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες υπό μνημόνιο ειδικότερα’, στο Θ. Ζαχαρόπουλος & Ο. Καμινιώτη (επιμ.), Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση 2014, σελ. 131-155. Αθήνα: ΕΙΕΑΔ.

Χαϊκάλης-Πετρίτσης, Ε. (υπό δημοσίευση). «Ου γαρ έρχεται μόνον»: Η ηλικιακή προκατάληψη ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού. Στο Ο. Καμινιώτη (Επιμ.), Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική – Ετήσια Έκθεση 2018. Αθήνα: ΕΙΕΑΔ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.