Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Announcements

New volume publication to be announced

2021-10-17

Please stay tuned for information about the publication of a new IJLTIC volume. If you wish to be updated with all the news and announcements of the journal, please subscribe to the journal in order to receive relevant notification (by clicking 'Subscribe' in the Notifications section on the right).

Extended Deadline- Call for Papers: 2020 Volume

2019-04-17

Specialised lexicography in LSP teaching and learning:  from printed dictionaries to the digital era

Edited by

Ioannis Karras, Assistant Professor, Ionian University

karrasid@ionio.gr

Theodoros Vyzas, Adjunct Lecturer, University of Ioannina

vyzas@teiep.gr

 

DEPARTMENT OF TRANSLATION AND INTERPRETING

UNIVERSITY OF IOANNINA

 

Dictionaries, be they monolingual, bilingual, multilingual, general or specialised, are texts with a specific structure that serve a practical purpose: they support communication by covering the user’s language needs either in the field of the general language or in scientific and technical fields.

Specialised dictionaries, either printed or digital, constitute undoubted attempts to standardise the specialised vocabulary of scientific or technical fields by providing information on the form, meaning and use of terms. Research has shown that such kind of standardisation is required in Language for Specific Purposes (LSP) teaching, as it is based on principles such as organised vocabulary presentation, selection criteria, emphasis on multi-word units, adequate definitions, use of examples without focusing restrictively on the specific vocabulary or blocking the vocabulary of related fields. The contribution of specialised dictionaries is obvious for the study of each field, but their creation must be based on selection and presentation criteria according to users’ needs and their evaluation is imposed.

 

Hence, the thematic axes include but are not limited to the following:

- Typology of specialised dictionaries and their utilisation in LSP teaching

- Specialised lexicography and LSP teaching tertiary education curricula

- The role of the lexicographer in conjunction with the user’s (teacher’s or student’s) profile

- Collection and processing of data for specialised dictionaries as a means of teaching languages for specific purposes

- The use of specialised dictionaries in self-learning LSP

- Management of cultural differences in bilingual and multilingual specialised dictionaries and its use in LSP teaching/learning

- Assessment criteria for specialised dictionaries in combination with their use in LSP teaching/learning

- Specialised lexicography and didactics of specialised translation

- LSP in teaching specialised interpreting

 

Important dates

- Full paper submission deadline: 15th November 2019

- Decision and peer review: January 2020

- Final publication decisions: March 2020

- Expected publication date of the issue: April 2020

- Official languages of the journal: Greek, English

Download the relevant file 

AVT as a Bridge for Communication: From Language Learning to Accessibility

2018-04-12

 

Edited by

 

Verónica Arnáiz Uzquiza

Profesora Titular de Universidad

Universidad de Valladolid

Facultad de Traducción e Interpretación

veronica.arnaiz@uva.es

and

Christos Stavrou

Adjunct Lecturer

Technological Educational Institute of Epirus

Department of Business Administration

cstavrou@teiep.gr

 

 

 

Finding ways to integrate translation into teaching methodologies has traditionally been one of the strategies adopted by language teachers and professionals. In the last years, audiovisual translation modalities have gained ground, as audiovisual translation has proved to facilitate the teaching process and enhance the learning outcomes, since it can stimulate mnemonic retention, acquire the role of a cultural mediator and, last but not least, it can easily attract learners' attention and reinforce their motivation.

Research has shown that the use of subtitled or dubbed audiovisual materials in foreign language teaching is of crucial importance. Different authors highlight the richness of contextual information provided by working with ‘authentic’ material with subtitles as it increases students’ motivation; it provides exposure to non-verbal cultural elements and presents authentic linguistic and cultural aspects of communication in context; it promotes transferrable skills; and students can be easily encouraged to use this type of material when learning a language independently. They focus on both the advantages of intralingual subtitles in the learning environment (opposing to interlingual captions) and the effects on memory and learning. Moved by some of these-and other- research lines, a number of national and international research projects designed to strengthen interactivity when working with audiovisual material, they provide a motivating, open and easily accessible application for foreign-language learning through revoicing (including dubbing, audio description, karaoke singing and reciting) and captioning (including subtitling, and video annotations).

Since literature on the use of audiovisual translation in multiple language-learning settings is gradually becoming more substantial, we welcome contributions (around 10 pages) on the following subjects:

 

- Audiovisual accessibility and language learning

-Audiovisual speech and teaching strategies in the foreign language classroom.

- The role of dubbing in the acquisition of an L2.

-The use of subtitled audiovisual materials in Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs in tertiary education.

-Subtitled audiovisual materials for immigrants to learn the host language.

- AVT in foreign-language pedagogy and self-learning.

- Pedagogical applications of Subtitles.

 

Important dates

Full paper submission deadline: 30th September 2018

Decision and peer review: 15th November 2018

Final publication decisions: 15th January 2019

Expected publication date of the issue: 15th April 2019

Official language of the journal: English

 

You must register as an author to submit a paper in the International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/index).

Please check Submissions Author Guidelines (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/about) and use the format sample you will find in the same link.

Contact

For further questions please feel free to contact: Profesora Titular de Universidad Verónica Arnáiz Uzquiza veronica.arnaiz@uva.es or Adjunct Lecturer Christos Stavrou cstavrou@teiep.gr

 

 

 

 

 

Skills and Labor Market Performance

2017-10-08

Extended Deadline - Call for Papers: Issue 2018

 

Skills and Labor Market Performance

 

Guest Edited by

Professor Michael Chletsos

University of Ioannina, Dept. of Economics, Greece

mhletsos@uoi.gr

 and

Associate Professor Eleftheria Dogoriti

 Technological Education Institute of Epirus, Dept. of Business Administration, Greece

edogor@teiep.gr

and

Research Fellow Georgios Giotis

 Technological Education Institute of Epirus, Dept. of Business Administration, Greece

ggiotis@teiep.gr

 

 

            We have received many requests to extend the deadline for paper submission of the volume which is planned for 2018 in the International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication under the title Skills and Labor Market Performance. As a result, we have decided to extend the final deadline for the Call for Papers. Submissions are now due no later than Wednesday, November 15th, 2017. We hope this will give those who require it, additional time to finalize their papers. In what follows you will find details regarding this special issue.

            Skills are critical for employability in the labor market and the business performance, as structural changes such as increased competitiveness, globalization and technological progress call for ever-higher and more labor market relevant skills for productivity growth and secure quality jobs. Having sufficient levels of basic skills is essential for young people to smoothly access the labor market and for adults to retain employment in high quality and stable jobs.

            Research has shown that the educational attainment and the socioeconomic background are among the main skills needed in the labor market. Research has also shown that the importance of foreign language use for business purposes is increasing and that the inability to communicate in the clients’ language or even a low-quality-communication are often the reason for poor performance of individuals and – sadly – of organizations. The problems arising could range from a mild misunderstanding cleared away easily with a smile to a total – irreparable -breakdown of the interaction. The perpetrators in many cases are either the limited knowledge of language skills or the lack or disregard of intercultural communication skills.

            Apart from actual business performance both on business-to-business and business-to customer level, skills may also influence career choices since many jobs are extremely wanted. Therefore, various aspects of skills are considered to be the factors which affect the employment prospect and the social and labor market performance of an economy.

            We welcome theoretical and empirical contributions to this issue focusing on the correlation between various aspects of skills and business and/or the labor market. We particularly invite authors from economics, business studies, human resources management, sociolinguistics, and psychology.

            The Editorial Committee will particularly welcome papers relevant for evaluating national and/or international experiences on related topics such as:

-           The impact of skills in promoting employment.

-           The future of skill supply in Europe.

-           Identifying skill needs for the future.

-           The impact of language skills on employment probabilities.

-           The effect of education and / or educational systems in the employability.

-           The role of literacy, numeracy and technology in the labor market.

-           Linguistic skills and career success.

-           Labor relations and networking.

-           Ability to work in a team environment.

-           Proficiency in using new technology or internet tools.

-           Demonstrated ability to communicate efficiently with businesses or            organizations abroad.

-           The labor market performance of immigrants and language skills.

-           The role of intercultural communication in business and management studies          in Greece.

-           English as a lingua franca in business. English as a culturally neutral language.

-           Native speakers versus non-native speakers in a company: language tensions           and performance.

-           The proficiency of English language skills in business communication.

-           Corporate culture and communication skills in (multinational)          organizations/companies.

 

Important dates

Full paper submission deadline: 15th November 2017

Decision and peer review:       1st January 2018         

Final publication decisions:     1st March 2018

Expected publication date of the Issue: 1st April 2018

Official languages of the journal: Greek, English

You must register as an author to submit a paper in the International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/index).

Please check Submissions   Author Guidelines (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/about) and use the format sample you will find in the same link.

Full papers submitted for review should have a minimum number of 10 pages and a maximum number of 15 pages (around 8,000 words including bibliography) and must be prepared in accor­dance with the paper submission template.

 

Contact

For further questions please feel free to contact: Associate Professor Eleftheria Dogoriti, edogor@teiep.gr or Research Fellow Georgios Giotis, ggiotis@teiep.gr.

The German language in the tertiary education landscape in southeastern Europe today and tomorrow: Perspectives for the future.

2016-11-11

 

We are inviting interested authors to contribute to the edited volume under the title

 

The German language in the tertiary education landscape in southeastern Europe today and tomorrow:

Perspectives for the future.

 

The publication of the volume is planned for May 2017 in the International Journal of Language,

Translation and Intercultural Communication (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic)

 

The aim of this volume is to record where, how and what kind of courses and degrees with German language

components are taught in higher education institutions  in the southeast of Europe.

 

We are addressing interested authors from

Albania, Bosnia and Herzegowina, Bulgaria, FYROM, Greece, Croatia, Montenegro, Romania,

Serbia, Slovenia to submit paper proposals that provide an overview of the situation in their countries.

 

 

We would welcome papers (in English or German) but not limited to dealing with the following aspects:

 

- At which academic institutions (universities, colleges etc.) and faculties

  (German as a foreign language, Translation, language center, Economics, Law etc.) is German taught?

- The profile of the teaching staff

- The profile of the students

- Historical development of academic teaching in each country

- Research and junior researcher development

- Problems

- Aspects of higher education policy

- Cooperations with academic institutions in german speaking countries

- Connection between theory and practice

- Future perspectives and aims

 

 

Abstracts until the 05.03.2017 (6000-9000 words),

Notification of acceptance 15.03.2017

Full text until  15.05.2017

 

For any questions contact the editors of this volume:

 

Prof. Dr. Stefanos Vlachopoulos stefanos@teiep.gr

Dr. Anna Chita chita@teiep.gr

Alexander Roggenkamp, DAAD Athen, roggenkamp@daad.gr