«Εστία» Το οικογενειακό τραπέζι στο επίκεντρο της κοινωνικοποίησης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των παιδιών και της συνεξέλιξης της οικογένειας


Δημοσιευμένα: Aug 2, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικοποίηση ταυτότητα συνεξέλιξη οικογενειακό τραπέζι
Ιωάννης Διακομανώλης
Περίληψη

Από τη στιγμή, της γέννησης το παιδί αρχίζει μέσα από ατομικές και κοινές δράσεις να διαμορφώνει τη δική του ταυτότητα. Εδώ εντοπίζεται κι η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από τους άλλους ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται απλώς και μόνο από έναν βιολογικό τρόπο ζωής. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού και αναζήτηση ταυτότητας είναι από τις πιο σημαντικές διεργασίες στην ζωή του ανθρώπου. Το δημοτικό σχολείο εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι σημαντικό το σχολείο να προτείνει λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που απασχολούν τον/τη μαθητή/τρια και να τον/τη βοηθήσει μέσα από βιωματικές δράσεις να κατανοήσει τον κόσμο του/της. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η συνεξέλιξη διότι δεν μεγαλώνει μόνο το παιδί αλλά μαζί με αυτό συνεξελίσσεται και ο κοινωνικός του περίγυρος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Battram, A. (2002) Χάος, Πολυπλοκότητα και Μάνατζμεντ, Αθήνα, Καστανιώτης.
Barnett,K.&McCormick, J.(2004). Leadership and individual principal-teacher relationships in schools. Educational Administration Quarterly, 40(3), 406-434.
Dr. Rainer Wild-Stiftung (DRWS). (Hrsg.). (2013). Käsebrot und Marmelade – Geschmack ist mehr als schmecken.
Ευκλείδη, Α. (1992) Γνωστική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη.
Κεφαλάς, Σ. ( 1998 ) Η επιχείρηση στον 21 αιώνα, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
Κοσσυβάκη, Φ. (2005) Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg.
Lemke, H. (2004). Feuerbachs Stammtischthese oder zum Ursprung des Satzes: Der Mensch ist, was er isst.
Μακρυνιώτη, Δ. (Eπιµ.). (2003) Κόσµοι της Παιδικής Ηλικίας, Τοπικά Δ΄, Αθήνα, Ε.Μ.Ε.Α.
Methfessel, B. (2016) Essen und Ernährungsbildung in Kindertageseinrichtungen 4.
Methfessel, B., & Schlegel-Matthies, K. (2014) Alltagskultur: Viel beschworen, wenig wissenschaftlich durchdrunge.
Τριλιανός, Θ. (2002) Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη.
Πασιαρδής, Π. (2004) Εκπαιδευτική Ηγεσία - Από την Περίοδο της Ευμενούς Αδιαφορίας στη Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, Μεταίχμιο.
Peat, F.D., & Briggs, J. (2001) Μια αιρετική άποψη για το χάος στην καθημερινή μας ζωή, Αθήνα, Τραυλός.
Seichter, S. (2014a) Über den vergessenen Zusammenhang von Erziehung und Ernährung. IAKE Mitteilungen.
Schlegel-Matthies, K. (2011) Mahlzeiten im Wandel – die Entideologisierung einer Institution. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
Stead, W. E., & Stead, J. (2004) Sustainable strategic management, London, M.E. Sharpe.
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού. Θεωρητικό Πλαίσιο και Δραστηριότητες, Αθήνα, Τυπωθήτω.
Vandenberghe, R. (1995). Creative management of a school. A matter of vision and daily.