Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

“Εφαρμογή του μαθησιακού μοντέλου 4ΜΑΤ με την αξιοποίηση authoring tools (CourseLab) στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών”


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονική μάθηση 4ΜΑΤ αρχαία ελληνικά εργαλεία συγγραφή CourseLab
Ελένη Ευριπίδη Ριζοπούλου
https://orcid.org/0000-0001-7650-2515
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη

Η εργασία σχεδιάστηκε για να διερευνήσει αν υπάρχουν διαφορές στα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τριών παιδαγωγικών μεθόδων, την παραδοσιακή, την βασισμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ και  έναν συνδυασμό 4ΜΑΤ και  ηλεκτρονικής μάθησης στην οποία χρησιμοποιήθηκε το authoring tool CourseLab. Ελέγχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε 67 μαθητές της Α΄Λυκείου του δημόσιου ΓΕΛ Ν.Μάκρης, στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η αξιολόγηση των μεθόδων βασίστηκε σε κριτήρια αξιολόγησης και στα βαθμολογικά δεδομένα που προέκυψαν από αυτά, εφαρμόστηκαν τα κριτήρια One-way ANOVA και Kruskall-Wallis. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι καμία από τις μεθόδους δε φαίνεται να υπερτερεί έναντι των άλλων. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές/τριες για να αξιολογηθεί το ηλεκτρονικό μάθημα και να αποτιμηθεί η στάση των παιδιών απέναντι σε αυτή τη μορφή διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες  φαίνεται ότι απέναντι στο ψηφιακό μάθημα που ήταν δομημένο με τις αρχές του μοντέλου 4ΜΑΤ είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ελένη Ευριπίδη Ριζοπούλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια β/βθμιας εκπ/σης
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αναφορές
Ainsworth, S., & Th Loizou, A. (2003). The effects of self-explaining when learning with text or diagrams. Cognitive Science, 27(4), 669–681.
Appell, C. J. (1991). The effects of the 4MAT system of instruction on academic achievement and attitude in the elementary music classroom. University of Oregon.
Benezra, S. H. (1985). Bernice McCarthy’s 4MAT Learning Style Adaptation in Middle School Life Science. Maryville College–Saint Louis.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 20–24.
Bogen, J. E. (1969). The other side of the brain: II. An appositional mind. Bulletin of the Los Angeles Neurological Society, 34(3), 135–162.
Bowers, P. S. (1987). The Effect of the 4MAT System on Achievement and Attitudes in Science.
Bradshaw, J. L., & Nettleton, N. C. (1983). Human cerebral asymmetry (Vol. 2). Prentice Hall.
Chan, S., & R. Denner, P. (2014). Effects of learning styles on learners’ Preferences between PowerPoint and white/chalkboard lectures (Vol. 2).
Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research and Development, 42(2), 21–29.
Dewey, J. (1938). Experience and Education New York. Touchstone, 18.
Duman, B. (2010). The Effects of Brain-Based Learning on the Academic Achievement of Students with Different Learning Styles. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4), 2077–2103.
Edwards, B. (1989). Drawing on the right side of the brain: A course in enhancing creativity and artistic confidence. Rev. ed. Los Angeles: JP Tarcher/Putnam.
Ergin, S. & Sari, M. (2012). Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(2), 807-820
Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing. Behavior Research Methods, 35(3), 379–383.
Felder, R.M. (1996). Active learning: Who said it was easy? Newsletter, focus on faculty, from Faculty Center, 4(2).
Good, T. L., & Brophy, J. E. (1990). Educational psychology: A realistic approach. Longman/Addison Wesley Longman.
Goyal, M., Yadav, D., & Tripathi, A. (2015). Fuzzy approach to detect learning style using McCarthy model as a tool for e-learning system. In Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS), 2015 4th International Symposium on (pp. 295–300). IEEE.
Gray, D. E., & Palmer, J. (2001a). Learning styles and web-based learning: The 4MAT methodology.
Gray, D. E., & Palmer, J. (2001b). Learning Styles and Web-Based Learning: The 4MAT Methodology (SSRN Scholarly Paper No. ID 2547078). Rochester, NY: Social Science Research Network.
Guzmán C.R., & Sánchez- Guzmán D.S. (2012). The 4MAT system applied to a blended-learning scenario Latin- American Journal of Physics Education, 6(I), 275-279
Hancock, C. W. (2000). Impact of the 4MAT lesson planning system on the number of times a teacher was off-task in a fifth, sixth and seventh grade classroom. Baylor University.
Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-Learning: Concepts and Practice. SAGE.
Hsieh, S.-W., Jang, Y.-R., Hwang, G.-J., & Chen, N.-S. (2011). Effects of teaching and learning styles on students’ reflection levels for ubiquitous learning. Computers & Education, 57(1), 1194–1201.
Huitt, W. (2000). Using the 4MAT system to design Web-based instruction. In 8th Annual Conference: Applied Psychology in Education, Mental Health, and Business.
Ιsreb, M., Jarvis J.R., & Khan A.I., (2000). An Internet-4MAT-CAL system for adaptive finite element mesh refinement. Finite Elements in Analysis and Design 34(1), 1-24.
Jacobsen, G. H. (1986). Incorporating learning styles in mastery learning classrooms. Montana State University-Bozeman, College of Education, Health & Human Development.
Jung, C. G. (1971). Psychological Types. Routledge.
Klein, D., & Ware, M. (2003). E-learning: new opportunities in continuing professional development. Learned Publishing, 16(1), 34–46.
Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences. The Modern American College, 1, 232–255.
Kolb, D. A. (1984). Experiental learning. Englewood Cliffs.
Κυριαζής, Α., Μπακογιάννης, Σ. (2003). Χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Συνύπαρξη διδακτικής πράξης και τεχνολογίας. Αθήνα: Ίδιοι
Mayes, T., & De Freitas, S. (2004). Review of e-learning theories, frameworks and models. JISC e-learning models study report.
McCARTHY, B. (1980). The 4mat system: Teaching to learning styles with left/right mode techniques. Arlington Heights, IL: Excel.
McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: Teaching to learning styles with right/left mode techniques. Excel, Incorporated.
McCarthy, B. (1997). A tale of four learners: 4MAT’s learning styles. Educational Leadership, 54, 46–51.
McCarthy, B. (2000). About Teaching 4 MAT in the classroom. Wauconda, IL: About Learning, Inc.
McCarthy, B., Germain, C.St., & Lippitt, L. (2002). The 4MAT Research Guide: Reviews of Literature on Individual Differences and Hemispheric Specialization and their Influence on Learning. About Learning, Incorporated: Wauconda, Illinois.
McCarthy, B., & McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle. California: Corwin Press.
McDonald, J. (2002) “Is ‘As Good As Face-To-Face’ As Good As It Gets?” Journal of Asynchronous Learning Networks, 6(2): 10-23
Moore, M. G. (1989). Editorial: Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1–7
Morley, J. A. (2000). The effect of the 4MAT system of instruction on achievement in students completing computer certification courses through distance education.
Murray, T., Blessing, S., & Ainsworth, S. (2003). Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments: Toward Cost-Effective Adaptive, Interactive and Intelligent Educational Software. Springer Science & Business Media.
NetDay. (2004). Voices and views of today’s tech-savvy students: National report on NetDay Speak Up Day for Students 2003.
Nichols, M. (2003). A theory for eLearning. Educational Technology & Society, 6(2), 1–10.
Νικήτας, Π. (2013). Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων. ΣΙΜΩΝΗ.
Νικολάου, Α.(2010). Σχεδιασμός καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση του 4MAT Model της McCarthy. Ένα παράδειγμα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για νηπιαγωγούς αναφορικά με τη δραματική τέχνη στην προσχολική αγωγή. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Pallatto-Fontaine, D. (1989). Effects of the 4MAT System of Instruction on the Self-esteem and Behavior of Ninth-grade Students. University of Connecticut.
Paraskevas, A., & Sigala, M. (n.d.). (2004) 4MAT-ting Teaching for Multiple Learning Styles.
Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child by Piaget, Jean: Viking Press 9780670621729 First Edition. - Better World Books. Viking Press
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.
Roschelle, M., Pea, D.,Hoadley, M., Gordin, N., & Means, M. (2002). Changing how and what children learn in school with computer-based technologies. (Electronic Version). The Future of Children: Children and Computer Technology,10 (2),76-101
Russell, T. L. (1999). The no significant difference phenomenon: As reported in 355 research reports, summaries and papers. North Carolina State University.
Scott, C. (2010). The enduring appeal of ‘learning styles.’ Australian Journal of Education, 54(1), 5–17.
Sofos, A., & Kron, F. W. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Logophon.
Szewczyk, L. (1989). Effects of 4MAT, an experientially-based teaching method upon achievement and selected attitudinal factors of high school geometry students.
Tapscott, D. (2008). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World HC (1st ed.). Mcgraw-Hill.
Tatar, E., & Dikici, R. (2009). The effect of the 4MAT method (learning styles and brain hemispheres) of instruction on achievement in mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40(8), 1027–1036.
Thompson, R. L. (1986). American music: a humanities teaching model for the alternative school with special focus on learning styles. University of Minnesota.
Vaughn, V. L. F. (1993). A comparison of the 4MAT System of instruction with two enrichment units based on Bloom’s Taxonomy with gifted third graders in a pull-out program.
Wichadee, S. (2013). Facilitating students’ learning with hybrid instruction: A comparison among four learning styles. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11(29).
Wilkerson, R. M. (1987). AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE 4MAT SYSTEM OF INSTRUCTION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND RETENTION OF LEARNING (HEMISPHERICITY).
Zacharis, N. Z. (2010). The impact of learning styles on student achievement in a web-based versus an equivalent face-to-face course. College Student Journal, 44(3), 591.
Zaharias, P., & Poylymenakou, A. (2009). Developing a Usability Evaluation Method for e-Learning Applications: Beyond Functional Usability. International Journal of Human-Computer Interaction, 25(1), 75–98.
Zekavat, P.R., Siew, R., & Bernold, L.E. (2013). Engineering sketching, journaling and it: Synergized learning tools. ISEC 2013 - 7th International Structural Engineering and Construction Conference: New Developments in Structural Engineering and Construction. Honolulu, Hawaii, USA. 18-23 June.