open, digital, online, education

Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονικό λεξικό λεξική βάση δεδομένων Ηλεκτρονική Λεξικογραφία εκμάθηση ορολογίας
Δήμητρα Καρβουνιάρη
https://orcid.org/0000-0002-5364-8834
Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος
https://orcid.org/0000-0002-0218-489X
Περίληψη
Oι λεξικές βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα ισχυρό και εύκολα επεκτάσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στον τομέα της εκμάθησης ορολογίας. Η χρήση τους μπορεί να προσφέρει στους σπουδαστές εμπειρίες εκμάθησης με φιλικό τρόπο, παρέχοντας πρόσβαση σε ποικιλία πηγών και πληροφοριών σε αυθεντικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σχεδίαση και υλοποίηση μιας λεξικής βάσης δεδομένων, ως εφαρμογής λογισμικού του τεχνολογικού πεδίου της Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας. Ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου εργαλείου ήταν η διευκόλυνση της εκμάθησης της τεχνικής ορολογίας του επιστημονικού πεδίου της  Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, στην οποία εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της πολυσημίας, δηλαδή ο ίδιος όρος να έχει δύο τουλάχιστον διαφορετικές σημασίες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται τόσο στη μετάφραση αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα όσο και στο συνδυασμό διαφορετικών επιστημών (Πληροφορικής, Μαθηματικών και Γλωσσολογίας) στο ίδιο πεδίο εφαρμογών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος δεύτερο / Section 2
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δήμητρα Καρβουνιάρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολογίας
Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστημονικός συνεργάτης.
Αναφορές
Ali, M., & Haafar, M. (2010). A comparative study of model and traditional reading comprehension. Kuala Lumpur: University of Malaya.
Al-Qqaili, M., & Taha, S. (2007). Jordanian EFL undergraduate students’ critical reading skills. MA thesis, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Bamman, D., & Crane, G. (2009). Computational Linguistics and Classical Lexicography. Digital Humanities Quarterly, 3(1), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/3/1/000033/000033.html.
Bataineh, A.M. (2014). The Effect of Electronic Dictionaries and Hypermedia Annotations on English Major Students’ Reading Comprehension and Vocabulary Learning. International Journal of Linguistics, 6(4), 102-115.
Behjat, F. (2011). Teacher correction or word processors: Which is a better option for the improvement of EFL students’ writing skill? Journal of Language Teaching and Research, 2(6), 1430-1434.
Bell, L., & LeBlanc, B. (2000). The language of glosses in L2 reading computer: Learners’ preferences. Hispania, 83(2), 274-285.
Chun, M., & Plass, L. (1996). Effects of multimedia annotations on vocabulary acquisition. The Modern Language Journal, 80(2), 183-198.
Date, C.J. (1990). An Introduction to Database Systems (Vol. I, 5th edition). Addison-Wesley.
eBook (2009). Πρόταση για τον Σχεδιασμό και την Εισαγωγή του «Ηλεκτρονικού Βιβλίου» στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Elmasri, R., & Navathe, S.B. (2008). Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (5η έκδοση). Αθήνα: Δίαυλος.
Fellbaum, C. (2005). WordNet and wordnets. In K. Brown et al. (eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics (2nd edition, pp. 665-670). Oxford: Elsevier.
Francopoulo, G. (ed.) (2013). LMF: Lexical Markup Framework. Hoboken, NJ: Wiley-ISTE.
Goddard, C. (2011). Semantic Analysis: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Goudarzi, Z. (2012). The effect of input enhancement of collocations in reading on collocation learning and retention of EFL learners. International Education Studies, 6(4), 63-71.
Grigoriadou, M., Papakitsos, E., & Philokyprou, G. (2002). Semantic Modeling in Morpheme-based Lexica for Greek. In Proceedings of the 5th Systems Science Congress “Res-Systemica” (Special Issue: www.res-systemica.org), Crete.
Hamouda, A. (2013). A Study of Dictionary Use by Saudi EFL Students at Qassim University. Study in English Language Teaching, 1(1), 227-257.
Hansen-Smith, E. (2001). Computer-assisted language learning. In R. Carter, & D. Nunan (eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of other Languages. Cambridge: CUP.
Heine, B., & Narrog, H. (2009). The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Hulstijn, H. (1992). Retention of inferred and given word meanings: Experiments in incidental vocabulary learning. In P.J.L. Arnaud, & H. Behoint (eds.), Vocabulary and Applied Linguistics (pp. 113-125). London: MacMillan.
Lai, C. (2006). The advantages and disadvantages of computer technology in second language acquisition. Unpublished doctoral thesis, Prairie View A&M University.
Laufer, B., & Shumueli, K. (1997). Memorizing new words: Does teaching have anything to do with it? RELC Journal, 28(1), 89-113.
Litta, E., & Passarotti, M. (eds.) (2017). Proceedings of the Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Milano, Italy, 5-7 October 2017.
Lubliner, S. (2005). The effect of comprehensive vocabulary instruction on title I students’ meta-cognitive word-learning skills and reading comprehension. Journal of Literacy Research, 4(3), 70-83.
Lyman-Hayer, M., & Davies, J. (1996). The Case for Computer-Mediated Reading: Une Vie de Boy. The French Review, 69(5), 775-792.
Magidow, A. (2015). A relational database model and prototype for storing diverse discrete linguistic data. Journal for Language Technology and Computational Linguistics, 30(1), 27-45.
Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: CUP.
Nikolova, R. (2002). Effect of students’ participation in authoring of multimedia materials on student acquisition of vocabulary. Language Learning & Technology, 6(1), 100-122.
Papakitsos, E., Gregoriadou, M., & Philokyprou, G. (2002). Modelling a morpheme-based Lexicon for Modern Greek. Literary and Linguistic Computing, 17(4), 475-490.
Princeton University (2010). About WordNet. Princeton, NJ: Princeton University. Available at: https://wordnet.princeton.edu/.
Silberschatz, A., Korth, H.F., & Sudarshan, S. (2011). Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων (6η έκδοση). Αθήνα: Γκιούρδας, Μ.
Taylor, M. (2006). The effects of CALL versus traditional L1 glosses on L2 reading comprehension. CALICO Journal, 23(2), 309-318.
Watanabe, Y. (1997). Input, intake, and retention: Effects of increased processing on incidental learning of foreign language vocabulary. SSLA, 19, 287-307.
Yoshii, M. (2006). L1 and L2 glosses: Their effects on incidental vocabulary learning. Language Learning & Technology, 10(3), 85-101.
Αλιβίζος, Σ. (2015). Διδασκαλία ως φαινόμενο χωροχρονικής αποπλαισίωσης και ο ρόλος των νέων και ψηφιακών Μέσων για το σχεδιασμό της. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 11, 8-19.
Γαρίδης, Π.Κ., & Δεληγιαννάκης, Ε.Ν. (1993). Σύγχρονο Λεξικό Πληροφορικής (6η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Γιαννουλοπούλου, Γ. (2003). Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Υπάρχουν Διαφορές στην Επιστημονική Ορολογία; ΕΛΕΤΟ – 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2003.
Καβαλλιώτης, Α. (1770). Πρωτοπειρία παρά του σοφολογιωτάτου και αιδεσιμωτάτου Διδασκάλου Ιεροκήρυκος, και Πρωτοπαπά Κυρίου Θεοδώρου Αναστασίου Καβαλλιώτου του Μοσχοπολίτου ξυντεθείσα, και νυν τύποις εκδοθείσα δαπάνη του εντιμοτάτου, και χρισημωτάτου Κυρίου Γεωργίου Τρίκουπα, του και Κοσμήσκη επιλεγόμενου εκ πατρίδος Μοσχοπόλεως. Βενετία.
Καρβουνιάρη, Δ. (2015). Ψηφιακό Λεξικό Όρων Γλωσσικής Τεχνολογίας: Φάση Προετοιμασίας. Διπλωματική εργασία, Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Τεχνογλωσσία», ΕΚΠΑ & ΕΜΠ.
Μανούσου, Ε., Κοντογεωργάκου, Β., Γεωργιάδη, Ε., & Κόκκαλη, Α. (2017). Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13, 5-25.
Μαρκαντωνάτου, Σ., & Φωτοπούλου, Α. (2007). Το Εργαλείο «Έκφραση». Εισήγηση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL8). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 30/8-2/9 2007.
Μοσχοπολίτης, Δ. (1802 [1794]). Εισαγωγική Διδασκαλία περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων, ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, της εν Μοισία Βλαχικής, της Βουλγαρικής και της Αλβανιτικής. Bενετία.
Μπέης, Σ., & Δασούλας, Φ. (2017). Πρόταση για το σύστημα γραφής της βλαχικής γλώσσας. Γλωσσολογία/Glossologia, 25, 51-69.
Ντάφλου, Ο. (2013). Αυτόματος Μορφολογικός Αναλυτής της Νέας Ελληνικής σε Γλώσσα Προγραμματισμού Visual C: Βελτίωση Αλγορίθμων. Διπλωματική Εργασία: Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Τεχνογλωσσία», ΕΚΠΑ & ΕΜΠ.
Ουκούτας, Κ. (1797). Νέα Παιδαγωγία ήτοι Αλφαβητάριον εύκολον του μαθείν τα νέα παιδία τα ρωμανο-βλάχικα Γράμματα εις κοινήν χρήσιν των Ρωμανο-Βλάχων, νυν πρώτον συνετέθη και εδιορθώθη παρά του αιδαισιμοτάτου εν ιερεύσιν κ. κ. Κωνσταντίνου του Ουκούτα, Μοσχοπολίτου, Χαρτοφύλακος και Πρωτοπαπά εν τη Ποσνάνια της μεσημβρινής Προυσίας, και δι’ αυτού χάριν εδόθη εις τύπον δια καύχημα του Γένους. Εν Βιέννη: Τύποις Μαρκίδων Πούλιου.
Παπαγιαννακόπουλος, Π. (1979). Αγγλο-Ελληνικόν Λεξικόν Φυσικών Όρων. Αθήνα: Μ. Καρδαμίτσας.
Παπακίτσος, Ε.Χ. (2000). Συμβολή στη Μορφολογική Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής: Λειτουργική Αποσύνθεση – Καρτεσιανό Ηλεκτρονικό Λεξικό. Διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ.
Παπακίτσος, Ε.Χ. (2014). Γλωσσική Τεχνολογία Λογισμικού: ΙΙ. Πραγμάτωση. Αθήνα: ΕΒΕ.
Χιονίδης, Χ. (1966). Αγγλο-Ελληνικόν Λεξικόν Τεχνικών Όρων (2η έκδοση). Αθήνα: Ατλαντίς.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)