Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
eTwinning Twinspace European programs distance learning online learning
Λαμπρινή (Labrini) Νικόλαος Αλεξίου (Alexiou)
https://orcid.org/0000-0002-3442-3533
Περίληψη

eTwinning is an innovative European program that strengthens lifelong learning and the main purpose of which is the networking of schools with the help of new technologies. It is an initiative of the European Commission to strengthen the collaborative distance learning and the implementation of new innovative instructional methods. Through literature review, this article explores the contribution of the eTwinning project to the cultivation of basic skills, which the European Parliament identifies as keys to an individual's lifelong learning. Mathematics are included in these skills. It is an attempt to show the schools' potential to cultivate the students' European identity and European skills, such as cooperation and respect for the perceptions and culture of other people. It is also a case study aimed at exploring the cognitive, creative, cooperative and technological dimensions of an eTwinning action, as well as the attitude of 18 students towards the distance learning action, which they participated in. Τhe subject of the eTwinning practice combines mathematical concepts applied in real context. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Λαμπρινή (Labrini) Νικόλαος Αλεξίου (Alexiou), univeristy of nicosia

Master degree in educational science titled "educational technology

Teacher at Secondary School

Αναφορές
Arkadiusz, O. (2009). The Role of eTwinning Projects in Mathematics and Science Education. In E. Gajek, P. Poszyteke(Eds.), e- Twinning - A way to educa tion of the future (pp. 89-100). Foundation for the Development of the Education System, Warsaw.
Barorova, K., Binger, S., Brederveld, C., Gilleran, A., Peulicke, B. K. (2007). Learning with eTwinning. A Handbook for Teachers. eTwinning Central Support Service, Brussels.
Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher, 18(1), 32-42.
Cachia, R., & Punie, Y.(2012) Teacher Collaboration in the Context of Networked Learning. Current eTwinning Practices and Future Perspectives. Conference: Eighth International Conference on Networked Learning, At Maastricht.
Cardet. (2012). Ανάπτυξη Αυθεντικών Περιβαλλόντων Μάθησης μέσω της Συνεργασίας Σχολείων και Επιχειρήσεων. Λευκωσία.
Cataldo, D. (2007). The Use of ICT in the Teaching of Mathematics and Science. In A. Ceccherelli, A. Tosi(ed.) Key Competences in Lifelong Learning Cultural Expression, Science and Citizenship: some eTwinning success stories (pp. 29-37). European Commission – General Directorate for Education and Culture and the Italian Ministry of Public Education – General Directorate for International Education Affairs.
Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. American educator, 15(3), 6-11.
Criscuolo, A., & Gnudi, A. (2013). Study of functions in a GeoGebra environment during" learning week". North American GeoGebra Journal, 2(1).
Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Η.Π.Α. (2006). Πώς μαθαίνει ο άνθρωπος. Αθήνα: Κέδρος.
Europea, C. (2006). Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Bruxelles: UE
Feweks, M.A., & Macabe, M. (2012). Facebook: Learning Tool or Distraction? Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(3), 92-98.
Galvin, C., Gilleran, A., Hogenbirk, P., Hunya, M., Selinger, M. & Zeidler, B. (2006). Pedagogical Advisory Group – Reflections on eTwinning: Collaboration and eTwinning – Enrichment and Added Value of eTwinning Projects. eTwinning Central Support Service, Brussels.
Galvin C., Gilleran A., Hogenbirk P., Hunya M., Michelle Selinger M., & Bettina Z. (2007). Pedagogical Advisory Group – Reflections on eTwinning: Cultural understanding and integration professional. eTwinning Central Support Service, Brussels
Hazari, S., North, A., & Moreland, D. (2009). Investigating pedagogical value of wiki technology, Journal of information Systems education, 20(2), 187-198.
Holmes, B., & Sime, J. (2012, April). Online learning communities for teachers’ continuous professional development: case study of an eTwinning learning event. In Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning (pp. 128-135)
International Commission on Education for the Twenty-first Century, & Delors, J. (1996). Learning, the Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century: Highlights. Unesco Publication
Kampylis, P., Bocconi, S., & Punie, Y. (2012, August). Fostering innovative pedagogical practices through online networks: the case of eTwinning. In Proceedings of the SQM/INSPIRE 2012 conference, Tampere, Finland, 21-23 August.
Kampylis, P., Law, N., Punie, Y., Bocconi, S., Brečko, B., Han, S., Loi, S., Miyake, N. (2013). ICT-enabled innovation for learning in Europe and Asia. Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Manfredini , Ε. (2007 )The Contribution of eTwinning to Innovation – Mathematics, Science and Technology (MST) . In A. Ceccherelli, A. Tosi(ed.) Key Competences in Lifelong Learning Cultural Expression, Science and Citizenship: some eTwinning success stories (pp. 21-28).
European Commission – General Directorate for Education and Culture and the Italian Ministry of Public Education – General Directorate for International Education Affairs.
National Council of Teachers of Mathematics.(2000). Principles and standards for school mathematics. Retrieved July 26, 2018, from http://standards.nctm.org/document/index.htm
National Mathematics Advisory Panel (2008). Foundations for success: The final report of the National Mathematics Advisory Panel. Washington, DC: US Department of Education
National quality labels. (n.d.). Retrieved July 27, 2018, from https://www.etwinning.net/en/pub/recognition/etwinning-national-quality-lab.htm
OECD, (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Result from TALIS. Paris: OECD
Papadakis, S. (2015). Η δράση eTwinning. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. 2o Πανελλήνιο συνέδριο eTwinninig «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα για τη Π/θμια και τη Δ/θμια Εκπ/ση», Πάτρα
Schoenfeld, A. H. (1987). What’s all the fuss about metacognition. Cognitive science and mathematics education, 189, 215.
Scimeca, S. (2012). Etwinning: the european schools community. Italian Journal of Educational Technology, 20(1), 35-39.
Slavin, R.(2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και μάθηση.( Επιμέλεια Κ.Μ.Κόκκινος). Αθήνα. Μεταίχμιο
Song, E., Petrushyna, Z., Cao, Y., & Klamma, R. (2011). Learning Analytics at Large: The Lifelong Learning Network of 160,000 European Teachers. In C. D. Kloos, D. Gillet, R. M. Crespo García, F. Wild, & M. Wolpers (Eds.), Towards Ubiquitous Learning (pp. 398–411). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. LNCS 6964.
Steyn, T., & Du Plessis, I. (2007). Competence in mathematics–more than mathematical skills?. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 38(7), 881-890.
Velea, S. (2011). ICT in education: responsible use or a fashionable practice. The impact of eTwinning action on the education process. In ICVL. Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning. Bucharest: University of Bucharest Publishing House.
Vlada, M., Jugureanu, R., & Istrate, O. (2009). E-learning and educational software. Educational projects and experience of implementation in Romania. Proceedings of ICVL
Vrasidas, C., & Glass, G. V. (2002). A conceptual framework for studying distance education. Distance education and distributed learning, 31-55.
Vuorikari, R., Berlanga, A., Cachia, R., Cao, Y., Fetter, S., Gilleran, A., Klamma R., Punie,Y., Scimeca S. & Petrushyna, Z. (2011, December). ICT-based school collaboration, teachers’ networks and their opportunities for teachers’ professional development-a case study on eTwinning. In International Conference on Web-Based Learning (pp. 112-121). Springer, Berlin, Heidelberg.
Vygotsky, L. (1997). Interaction between learning and development. Gauvain, M. & Cole Michael, Readings on the development of children p(29-35). W.H.Freeman and Company New work.
Zengin, Y., Furkan, H., & Kutluca, T. (2012). The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 183-187.