open, digital, online, education, distance education

Διερεύνηση των απόψεων των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Δημοσιευμένα: июл. 7, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση ενηλίκων Εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημόσια Ι.Ε.Κ. κατάρτιση.
Σουλτάνα Στεφάνογλου
https://orcid.org/0000-0002-2280-9172
Στεργιανή Γκιαούρη
Περίληψη

Η εκπαίδευση και κατάρτιση στα δημοσία Ι.Ε.Κ, πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των καταρτιζομένων. Η εμπειρία της διαδικτυακής διδασκαλίας από το Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, ήταν πρωτοφανής. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει δεδομένα για τη διεξαγωγή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εφεξής ΕξαΕ) στις συγκεκριμένες δομές εκπαίδευσης. Στόχος της, μέσα από ποσοτική έρευνα, είναι η  διερεύνηση των απόψεων των καταρτιζομένων στην περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας Covid-19. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 257 καταρτιζόμενοι/ες, από τα έξι δημόσια Ι.Ε.Κ. της Δ. Μακεδονίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η άποψη των καταρτιζομένων είναι  αρνητική έως μέτρια,  καθώς θεωρούν ότι η «εξ ανάγκης αυτή εκπαίδευση», δεν ήταν το ίδιο οργανωμένη και αποτελεσματική όσο η δια ζώσης. Ειδικότερα οι απόψεις διαφοροποιούνται σε σχέση με τις ειδικότητες κατάρτισης. Ως εκ τούτου, οι καταρτιζόμενοι/ες δήλωσαν την προτίμησή τους στη φυσική παρουσία, ενώ η πρακτική άσκηση ήταν το στοιχείο που τους έλειπε περισσότερο στην περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σουλτάνα Στεφάνογλου, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Εκπαίδευση Ενηλίκων Π.Ε.80

Στεργιανή Γκιαούρη, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
Επίκουρη καθηγήτρια

Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

Αναφορές
Αθανασίου, Ά., Μπαλντούκας, Α., Παναούρα Ρ. (2014). Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Frederick.
Artino, R. A., Stephens, J. M. (2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online. Internet and Higher Education (12), 146-151, Elsevier https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.02.001
Αναστασοπούλου, Ε., Ζυγούρη, Ε., Καζταρίδου, Α. (2014). Κοινωνική μάθηση και κοινωνικές δεξιότητες: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, (13), 13-23. doi:http://dx.doi.org/10.12681/icw.1791
Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Μασσαρά, Χ. (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 8th International Conference in Open & Distance Learning - November 2015, Athens Greece – PROCEEDINGS
Artino, R. A., Stephens, J. M. (2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online. Internet and Higher Education (12), 146-151, Elsevier https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.02.001
Basol, G., Balgalmis, E. (2016). A multivariate investigation of gender differences in the number of online tests received-checking for perceived self-regulation. Computers in Human Behavior. (58), 388-397. Elsevier
Bidjerano, T. (2005). Gender Differences in Self-Regulated Learning. 36th /2005 Annual Meeting of the Northeastern Educational Research Association, Kerhonkson, NY.
Γούλας, Χρήστος., Καραλής, Θ. (2020). Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θέσεις και προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία. ΙΝΕ Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.ResearchGate.
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Ανακτήθηκε στις 20/3/2021 από: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
Ηλιάδου, Χ. (2011). «Επικοινωνία Καθηγητή - Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Το βιβλίο του Ιστολογίου Εκπαίδευση Ενηλίκων (2015).
Hurst, B., Wallace, Randall., Nixon, Sarah. (2013) The impact of social interaction on student learning Reading Horizons (Online) 52, no.( 4) (2013): 375
Keegan, D. (2001). Η βασικές αρχές της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μετάφραση Αλεξανδρα Μελίστα, Αθήνα. Μεταίχμιο
Κοτσιφάκος (2021). Διεργασίες Ψηφιοποίησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες, 0, 307-316.http://dx.doi.org/10.12681/online-edu.3238.
Lynch, R., Dembo, M. (2004). The Relationship between Self-Regulation and Online Learning in a Blended Learning Context. International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol. 5, (2). DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v5i2.189
Μουζάκης, Χ. (2006). «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων-Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής». ΓΣΕΕ. Αθήνα.
Peters, O. (2002). «Distance Education in Transition. New Trends and challenges». Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Volume 5.
Pittman, Von. V. (2003). «Correspondence Study in the American University: A Second Historiographic Perspective», στο «HANDBOOK OF DISTANCE EDUCATION», έκδοση των Moore και Anderson. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
René F. Kizilcec, Mar Pérez-Sanagustín, Jorge J. Maldonado, (2017). Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses. Computers & Education, (104), 18-33. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.10.001.
Ρεντίφης, Γ. (2019). Οι ιστορικές εξελίξεις της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα: Κατάσταση και προοπτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία, 2), 386-393. http://dx.doi.org/10.12681/elrie.2453.
Σολάκης, Κ., Νικολάου, Α., Σολάκη, Μ. (2016). Εκπαίδευση Ενηλίκων και επαγγελματικές προοπτικές: Μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα – Adult Education and Labor prospects: A case study in Greece». ResearchGate. Ανακτήθηκε από: https://www.researchgate.net/publication/301697160_Ekpaideuse_Enelikon_kai_epangelmatikes_prooptikes_Melete_periptoses_sten_Ellada__Adult_Education_and_Labor_prospects_A_case_study_in_Greece.
Vanslambroucka, S., Zhua, C., Pynooa, B., Lombaertsa, K., Tondeurb, J., Schererd R. (2019). A latent profile analysis of adult students’ online self-regulation in blended learning environments. Computers in Human Behavior. 99, 126-136.
Ζεμπύλας, Μ., Θεοδώρου, Μ., Παυλάκης, Α. (2009). «Συναισθήματα και Διαδικτυακή – εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Κύπρου». Open Education, τ. 5, ν. 1.
Zheng, L (2016). The effectiveness of self-regulated learning scaffolds on academic performance in computer-based learning environments: a metaanalysis. Asia Pacific Educ. Rev. (2016) (17):187–202DOI 10.1007/s12564-016-9426-9.
Zhou, M., Ee, J. (2012). Development and Validation of the Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ). The International Journal of Emotional Education Vol 4, (2)
Νόμοι
Νόμος 4763/2020, άρθρο 24, Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.
Διαδικτυακές πηγές
CASEL’S SEL Framework (2020). Sel publications. Ανακτήθηκε από:https://casel.s3.us-east-2.amazonaws.com/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf
Καραγεωργίου, Ε. (2015). Αυτορρύθμιση και κίνητρα επίτευξης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, διπλωματική εργασία). Ανακτήθηκε 19/8/2021 από http://ikee.lib.auth.gr/record/281522/files/GRI-2016-15920.pdf