Σεισμο...γράφω


Published: Jul 16, 2020
Keywords:
Αισθάνομαι φαντάζομαι δημιουργώ μοιράζομαι εκπαιδεύομαι
Γ. Χειμώνας
Abstract

Τα ερεθίσματα για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση του σεισμογράφου δόθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό το 1981 στην Ηγουμενίτσα και από το ρήγμα που εξακολουθεί να είναι ενεργό έως σήμερα στην περιοχή της Παραμυθιάς. Διαθεματικά και μέσα από τα μαθήματα της Γεωγραφίας (Τεκτονικές κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών), της Γλώσσας (Μελέτη λογοτεχνικών κειμένων), της Μυθολογίας (Εγκέλαδος), της Φυσικής ( δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρομαγνητισμός), των Μαθηματικών και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μελέτη πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για τους σεισμούς, τρόπος μέτρησης, ανάγνωση σεισμικού διαγράμματος, αναζήτηση επισήμων μετρήσεων και διασταύρωσης στοιχείων),  έγινε η ενασχόληση και ευαισθητοποίηση με το θέμα . Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων για την εργασία έγινε από τέσσερις ομάδες: α) Παρουσίαση πειραμάτων  β)Συναρμολόγηση σεισμογράφου γ) Καθοδήγηση και επιμόρφωση από τον πρόεδρο του Ε.Κ.Φ.Ε. δ) Μελέτη σεισμογράμματος.

 

 
Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.