Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!


Published: Jul 16, 2020
Keywords:
Σεισμός σεισμογράφος εργαστήριο φυσικών επιστημών
Αθανάσιος Βαγενάς
Γεώργιος Καραμπέκος
Παναγιώτα Μανταλιά
Abstract

Οι σεισμοί έχουν ως κύρια αιτία της δημιουργίας τους τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, κατά συνέπεια οι ζώνες έντονης σεισμικής δράσης ταυτίζονται με τις παρυφές των πλακών. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής με την Αφρικανική πλάκα, γι’ αυτό είναι χώρος με έντονη σεισμικότητα. Η Θεσσαλία έχει ωστόσο 2 μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουν 300 χρόνια να δώσουν κάποιο φαινόμενο. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη σεισμολογία και με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία του σεισμογράφου. Λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές και μεταφέρουν όλη αυτή την πολύτιμη πληροφορία στις οικογένειές τους. Επίσης, μαθαίνουν πώς να είναι καλύτερα προστατευμένοι στην περίπτωση ενός σεισμού και αυτό με τη σειρά του επικοινωνείτε και πέρα από το σχολικό περιβάλλον.

Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.