Ακολουθώντας τον ήλιο


Published: Jul 21, 2020
Keywords:
προσανατολισμός ήλιος γωνία ύψους ηλιακή απόκλιση γεωγραφικές συντεταγμένες
Αρχοντία Ιωάννίδη
Χρυσσάνθη Καραγιώργου
Δανάη Καραμάνη
Αλεξάνδρα Καραντζά
Δημήτριος Παπαγεωργίου
Ιωάννης Παπαζαχαρής
Θεόδωρος Παπαχρήστος
Δημήτριος Πορφύρης-Πανάτση
Ευθύμιος Σίντος
Ιάσων Σουρέλης
Γεώργιος Τζιάκης
Βασιλική Βλάχα
Μαρία Ιατρίδου
Abstract

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να συμβάλει ώστε να γίνουν αντιληπτές Αστρονομικές έννοιες που έχουν σχέση με τον προσανατολισμό μας πάνω στη σφαίρα με βάση τον ήλιο. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού geogebra, μοντελοποιούμε το πρόβλημα του προσανατολισμού και διερευνούμε πως μεταβάλλεται η γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες του ήλιου με το οριζόντιο επίπεδο ενός τόπου, όταν αυτός μεσουρανεί στον τόπο αυτό, (γωνία ύψους) και την μετράμε με μια ράβδο και τη σκιά της. Επίσης διερευνούμε ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος που δίνει το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, συναρτήσει αυτής της γωνίας και υπολογίζουμε το γεωγραφικό μήκος με βάση την ώρα που ο ήλιος μεσουρανεί.

Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Γιάννης Κατσίγιαννης, Ηλιακή Γεωμετρία, http://ape.chania.teicrete.gr/gr/files/HPIESI_Pres_03_Solar_Geom.pdf. Τελευταία πρόσβαση 14/01/2018. [2] Σίμος Οικονομίδης, Ηλίας Καλαμπούκας, Άγγελος Τσουμέτης, Γιάννης Τσέτσιλας, Σταύρος Αυγολούπης, Μελέτη της κατανόησης βασικών εννοιών και φαινομένων Αστρονομίας από δασκάλους, Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών Έρευνα και Πράξη, Τόμ. 2011, Αρ.36-27 (2011) [3] https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4, Οι εποχές στη γη, τελευταία πρόσβαση 14/06/2018. [4] https://www.youtube.com/watch?v=ircLt-qvl3M, Determining Latitude and Longitude from the Sun., Τελευταία πρόσβαση 14/06/2018.