Αποστολή CAN-CAN. H συμμετοχή του 26ου ΓΕΛ Αθηνών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαστημικής CanSat in Greece 2018.


Published: Jul 21, 2020
Keywords:
διαστημική CanSat Arduino υπέρυθρη ακτινοβολία τηλεμετρία
Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Σαββίνα Πουρνάρα
Μαριαλένα Τοράκη
Ιωάννα Φατούρου
Παναγιώτης Λάζος
Abstract

Η παρούσα εργασία αφορά τη συμμετοχή του 26ου ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαστημικής CanSat in Greece 2018.
Κάθε ομάδα που συμμετέχει στον διαγωνισμό πρέπει, καταρχάς, να επιτύχει την τακτική λήψη και αποστολή με τηλεμετρία μετρήσεων θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης και γεωγραφικών συντεταγμένων. Επιπλέον, πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει μία δευτερεύουσα αποστολή. Εκείνη της ομάδας μας έχει ως κύριο σκέλος την κατασκευή δύο CanSat, ανάμεσα στα οποία λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας.

Τα δύο CanSat (μητρικό και θυγατρικό) περιλαμβάνουν έναν μικροελεγκτή moteino, GPS και δύο αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας. Το θυγατρικό περιλαμβάνει δύο κάμερες ευαίσθητες στο ορατό και στο εγγύς υπέρυθρο. Το μητρικό CanSat αναμεταδίδει στο σταθμό εδάφους τα δεδομένα που λαμβάνει από το θυγατρικό μαζί με τα αντίστοιχα δικά του δεδομένα. Το μητρικό CanSat σχεδιάστηκε έτσι ώστε να πέφτει αργότερα από το αντίστοιχο θυγατρικό και βρίσκεται πάντα σε μεγαλύτερο ύψος από εκείνο ώστε να πληροφορεί τον σταθμό εδάφους για τη θέση του και να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του στο έδαφος. Τα δεδομένα από τις κάμερες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φυτοκάλυψης του εδάφους.

Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Rezaoul Roni, Surface Temperature and NDVI Generation and Relation between Them: Application of Remote Sensing, Asian Journal of Engineering and Technology Innovation 01 (2013), 08-13. [2] NASA Earth Observatory (2000), ημερομηνία προσπέλασης 15/3/2018 https://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_2.php
CanSat in Greece (2018), ημερομηνία προσπέλασης 20/2/2018, https://cansat.gr/competition/
Most read articles by the same author(s)