Είναι το νερό της βρύσης καλύτερο από το εμφιαλωμένο σε πλαστικά μπουκάλια;


Published: Jul 23, 2020
Keywords:
νερό πλαστικό περιβάλλον υγεία κοινωνία
Ίλυα Κότσιανου
Ευδοξία Κύρκου – Μπρακατσούλα
Ελπίδα Καλυβιώτη
Μαρία Ναταλία Ζέλιου
Μαρία Γιαλλούση
Abstract

Αντικείμενο της έρευνάς μας την οποία πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του μαθήματος της χημείας στη Β΄ τάξη γυμνασίου, αποτέλεσε η ποιότητα του νερού που πίνουμε. Το κεντρικό ερευνητικό μας ερώτημα ήταν: "Είναι το νερό της βρύσης καλύτερο από το εμφιαλωμένο σε πλαστικά μπουκάλια;". Αναζητήσαμε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου πρώτο για τη χημική σύσταση, το pH και τη σκληρότητα του νερού, και δεύτερο για τη χημική σύσταση της πλαστικής συσκευασίας. Διερευνήσαμε αν και με ποιο τρόπο το πλαστικό επιβαρύνει το νερό, την υγεία μας αλλά και το περιβάλλον. Με βάση τη γνώση που αποκομίσαμε διεξήγαμε μία ενδεικτική κοινωνική έρευνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταγράψουμε τις απόψεις των γύρω μας για αυτό το ζήτημα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φάνηκε, μεταξύ άλλων, να προτιμούν το νερό της βρύσης και να αποφεύγουν το εμφιαλωμένο εξαιτίας του πλαστικού αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο που αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον και την υγεία μας.


Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Μαθαίνω, Δημιουργώ και Αναλαμβάνω δράσεις για το Περιβάλλον, Εθελοντικό Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, “Παιδική HELMERA” (2013)
Ανακτήθηκε από: http://www.helmepa.gr/gr/#
Ψηφιακό σχολείο, Χημεία Β΄ Γυμνασίου
ΦΕΚ3282Β19.09.2017. Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015).
Βαλαβανίδης, Α. (2016). Πόσιμο Νερό ή Εμφιαλωμένο Νερό στην Αθήνα . Ποιο είναι καλύτερο και πιο υγιεινό;, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα.
Το Νερό είναι Ζωή. Οδηγία πλαίσιο περί υδάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002)
The Story of Bottled Water (video)
Most read articles by the same author(s)