Χρονολόγηση οργανικών υλικών με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα-14


Published: Jul 23, 2020
Keywords:
αρχαιομετρία ραδιοχρονολόγηση βαθμονόμηση μαγνητικό πεδίο της γης διάσπαση β νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Ηλίας Θεοδωρόπουλος
Ιωάννα Μπούρχα
Γιάννης Μανιάτης
Λαμπρινή Παπατσίμπα
Abstract

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό της ημερολογιακής ηλικίας δειγμάτων (βαθμονόμηση) από αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα. Το ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε είναι: Με ποιο τρόπο θα προσδιορίσω την ημερολογιακή ηλικία δειγμάτων από αρχαιολογικές ανασκαφές στα οποία έχει μετρηθεί η περιεκτικότητα σε άνθρακα-14; Η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε έμβιος οργανισμός όσο ζει διατηρεί σταθερή την περιεκτικότητα του άνθρακα-14 στους ιστούς του. Αμέσως μετά τον θάνατο του αυτή η περιεκτικότητα μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. Το χρονικό διάστημα (t) από την στιγμή του θανάτου του έμβιου οργανισμού προσδιορίζεται από τη σχέση: t=8033∙lnNΝ0 (1), όπου Ν η περιεκτικότητα σε άνθρακα-14 του δείγματος προς χρονολόγηση και Ν0 η περιεκτικότητα όταν ο οργανισμός ήταν ζωντανός. Ο χρόνος που προσδιορίζεται από τη σχέση (1) ονομάζεται ηλικία σε έτη άνθρακα-14. Στην πραγματικότητα, όμως, η Ν0 μεταβάλλεται με το χρόνο, λόγω μεταβολής του μαγνητικού πεδίου της Γης και της δραστηριότητας του ήλιου. Τα παραπάνω επηρεάζουν την παραγωγή του άνθρακα-14 άρα και την απορρόφηση του από τους οργανισμούς. Επομένως, ο χρόνος που προσδιορίζεται σε έτη άνθρακα-14 δεν αντιστοιχεί στον ημερολογιακό χρόνο. Για να μετατρέψουμε τα έτη άνθρακα-14 σε ημερολογιακά χρησιμοποιούμε τη καμπύλη βαθμονόμησης και το λογισμικό Origin.


Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
M. J. Aitken, (1999), Archaeological dating using physical phenomena, Rep. Prog. Phys. 62 (1999) 1333–1376. Printed in the U.K..
Μανιάτης Ιωάννης, (2012), https://proistoria.files.wordpress.com/012/08/ maniatis_c14_txt
Καρακατσάνης Π., Μεταπτυχιακή εργασία: «Επισκόπηση της μεθόδου χρονολόγησης με 14C», ΑΠΘ, 2016
Y. Maniatis, Ch. Ziota (2011), SYSTEMATIC 14C DATING OF A UNIQUE EARLY AND MIDDLE BRONZE AGE CEMETERY AT XEROPIGADO KOILADAS, WEST MACEDONIA, GREECE, RADIOCARBON, Vol 53, Nr 3, 2011, p 461–478
Most read articles by the same author(s)