Πρόσφυγες από την Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου (1941-1944)


Αλέξανδρος Λάμπρου
https://orcid.org/0000-0002-1211-9004
Περίληψη
Το θέμα της παρούσας έρευνας είναι οι προσφυγικές ροές από την κατεχόμενη Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα προς την Τουρκία μεταξύ των ετών 1941 και 1944. H έρευνα βασίζεται σε αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα και την Τουρκία, εμπνέεται από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις προσφυγικές μετακινήσεις και εντάσσεται στις ιστορικές μελέτες των πληθυσμιακών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και κατά τη μεταπολεμική περίοδο, στην Ευρώπη. Με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει ένα υφιστάμενο κενό στην ιστοριογραφία της περιόδου, η έρευνα προσφέρει μια περιεκτική παρουσίαση των προσφυγικών μετακινήσεων προς την Τουρκία, μέσα από την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση του φαινομένου, καθώς και των κρατικών πολιτικών διαχείρισης των προσφύγων από τα δύο κράτη. Η μελέτη των πολιτικών αυτών λαμβάνει υπόψη τους ιδεολογικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς και διπλωματικούς περιορισμούς και τις ανησυχίες των δύο κρατών, καθώς και τις πρακτικές διακρίσεων τις οποίες επιφύλασσαν έναντι των προσφύγων με βάση τις διαφορές κοινωνικού φύλου, κοινωνικών και εθνοτικών ταυτοτήτων, καθώς και πολιτικών προτιμήσεων ανάμεσα στους πρόσφυγες.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αρχειακές Πηγές
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Μέσης Ανατολής
Υπουργείο Εξωτερικών, Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο
Τουρκικά Κρατικά Αρχεία/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Αρχείο τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου/ Türk Kızılay Arşivi
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Akça, Bayram. «II. Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları’ndan Batı Anadolu Sahillerine Sığınan Mülteciler Meselesi». Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2010): 1-11.
Αργυρόπουλος, Περικλής. Απομνημονεύματα. 2 τ. Αθήνα: χ.ε., 1971.
Geray, Cevat, Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve Göçmenlerin İskânı (1923-1961). Άγκυρα: Ajans–Türk Matbaası, 1962.
Καλβοκορέσης, Λεωνής Μ. Χρονικόν κατοχής Χίου παρά των Γερμανών 1941-1944. Αθήνα: χ.ε., 1958.
Λάμψα, Καρίνα και Ιακώβ Σιμπή. Η Διάσωση. Αθήνα: Καπόν, 2014.
Μακριδάκης, Γιάννης. Συρματένιοι, ξεσυρματένιοι· όλοι. Χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή: αφηγήσεις 1941-1946. Αθήνα: Εστία, 2010.
Sigalas, Νikos και Alexandre Toumarkine, επιμ. «Demographic Engineering–Part I». Ειδικό αφιέρωμα. European Journal of Turkish Studies 7 (2008). https://journals.openedition.org/ejts/2073.
—————. «Demographic Engineering–Part II». Ειδικό αφιέρωμα. European Journal of Turkish Studies 12 (2011). https://journals.openedition.org/ejts/4381.
—————. «Demographic Engineering–Part IIΙ». Ειδικό αφιέρωμα. European Journal of Turkish Studies 16 (2013). https://journals.openedition.org/ejts/4526.