Αποτελέσματα Ερευνών 2018: γνωσιολογία-χώρος-υγεία-ιστορία

Δημοσιευμένα: 2020-11-28

Η σειρά ‘PIXELS@humanities’ συγκεντρώνει σε ετήσιους τόμους τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται με χρηματοδότηση του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Η σειρά επιδιώκει να κοινοποιήσει τα ευρήματα στην επιστημονική κοινότητα και να τα επικοινωνήσει στο γενικό κοινό ώστε να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση επί σημαντικών ζητημάτων, να ενθαρρύνει περαιτέρω την έρευνα σε αυτό το χώρο όπως και τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητών. Υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, οι μελέτες αναπτύσσουν νέους τρόπους αντίληψης και προάγουν καινοτόμες ερευνητικές θέσεις και θεωρητικές αναζητήσεις μέσα από τον σύγχρονο αναστοχασμό παλαιότερων ερωτημάτων (που θεωρούνται ότι έχουν απαντηθεί) ή την ανάδειξη νέων πεδίων αιχμής που προκύπτουν μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η σειρά αποσκοπεί να αναδείξει το μεγάλο εύρος των ερωτήσεων που διερευνούνται, τον πολυσχιδή χαρακτήρα των ζητημάτων που μελετώνται και να συμβάλει στηn ενίσχυση του κύρους των ανθρωπιστικών επιστημών προβάλλοντας τη σημασία τους.

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα ερευνητικά αποτελέσματα επτά (7) μελετών που διεξήχθησαν κατά το έτος 2018.